Pl:Key:office

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg office
John L Scott Real Estate office - Hillsboro, Oregon.jpg
Opis
Biura i urzędy. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Biura
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 84
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

Klucz office=* używany jest do oznaczania różnego rodzaju biur i urzędów.

Użycie

Używany jest do oznaczania urzędów, ministerstw, placówek dyplomatycznych oraz różnego rodzaju biur: prywatnych firm, stwowarzyszeń, fundacji, a także biur prawnika, księgowego, architekta itd.

Wartości office=* nie ograniczają się tylko do poniższej listy. Jeśli nie znalazłeś odpowiedniego tagu na poniższej liście ani na Taginfo, możesz stworzyć nową wartość. Powinna być ona po angielsku, pisana małymi literami. Należy używać form liczby pojedynczej, czyli na przykład lawyer a nie lawyers, ani też lawyer's.

Tagi używane w połączeniu

Wartości

Tabela przedstawia często używane wartości od najczęściej używanej. Więcej można znależć na Taginfo. Tabelę można posortować alfabetycznie według pierwszej kolumny.

Wartość Opis
government Rządowa placówka (ponad)narodowej, regionalnej lub lokalnej agencji albo wydziału.
company Biuro prywatnego przedsiębiorstwa.
yes Nieokreślony rodzaj biura.
estate_agent Miejsce, gdzie można wynająć lub kupić dom. Biuro nieruchomości.
insurance Biuro agenta ubezpieczeniowego.
lawyer Biuro prawnika.
educational_institution Biuro administracyjne organizacji edukacyjnych lub sieci usług dydaktycznych.
telecommunication Biuro usług telekomunikacyjnych.
association Biuro organizacji non-profit, stowarzyszenie.
ngo Biuro quasi-autonomicznej organizacji pozarządowej.
diplomatic Ambasada, konsulat lub inna placówka dyplomatyczna zagranicznego rządu lub podmiotu parapaństwowego w kraju przyjmującym.
it Biuro firmy informatycznej.
administrative Użycie tego tagu jest odradzane. Zamiast niego należy użyć office=government + government=administrative lub innych wartości.
employment_agency Biuro agencji zatrudnienia.
accountant Biuro księgowego lub kilku księgowych.
research Biuro instytucji badawczo-rozwojowej.
religion Kancelaria jednostki religijnej.
architect Biuro architekta lub grupy architektów.
financial Biuro firmy z sektora finansowego.
tax_advisor Biuro doradcy podatkowego.
newspaper Siedziba wydawcy gazety.
advertising_agency Firma usługowa zajmująca się tworzeniem, planowaniem i obsługą reklam.
notary Biuro notarialne.
political_party Biuro siedziby partii politycznej lub biuro posła/senatora.
travel_agent Biuro podróży.
logistics Miejsce, gdzie odbywa się proces planowania oraz kontroli przepływu surowców, ludzi.
energy_supplier Biuro dostawcy energii.
foundation Biuro fundacji.
financial_advisor Biuro doradcy finansowego.
consulting Biuro firmy konsultingowej, zapewniającej fachowe doradztwo innym firmom lub organizacjom.
water_utility Biuro firmy wodociągowej.
coworking Biuro, do którego mogą przychodzić ludzie do pracy z różnych firm (może być płatne).
forestry Biuro służby leśnej
property_management Biuro podmiotu zarządzającego osiedlem mieszkaniowym.
charity Biuro organizacji charytatywnej.
moving_company Firma oferująca usługi przeprowadzkowe.
construction_company Biuro firmy budowlanej.
guide Biuro przewodników turystycznych, przewodników górskich, przewodników nurkowych itp.
vacant Lokal biurowy do wynajęcia.
quango Biuro quasi-autonomicznej organizacji pozarządowej.
engineer Biuro inżyniera lub firmy inżynieryjnej.
surveyor Biuro firmy zajmującej się geodezją niższą (miernictwem), tj. pomiarami lądowymi.
publisher Siedziba wydawnictwa.
private_investigator Biuro prywatnego detektywa.
inne, wpisane przez użytkownika Zobacz używane wartości na Taginfo

Zobacz też