Pl:Tag:office=tax

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg office = tax
Commons-emblem-hand.svg
Opis
Używanie tego tagu jest odradzane. Do oznaczenia urzędu skarbowego użyj office=government + government=tax, do oznaczenia doradcy podatkowego użyj office=tax_advisorShow/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Office-16.svg
Grupa: biura
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Status: dezaprobowany