Pl:Tag:office=government

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg office = government
(biuro = instytucja państwowa)
Centralne Biuro Antykorupcyjne (12009867984).jpg
Opis
Rządowa placówka (ponad)narodowej, regionalnej lub lokalnej agencji albo wydziału. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Office-16.svg
Grupa: Biura
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

office=government - służy do oznaczania rządowych placówek (ponad)narodowych, regionalnych lub lokalnych agencji albo wydziałów.

Opis

Personel w tych placówkach pracuje bezpośrednio dla rządu i zajmuje się infrastrukturą, zarządza urzędami rejestracyjnymi, sprawuje regulację nad ziemią i/lub ludźmi, itd.

Takimi placówkami są na przykład: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Skarbowy, albo lokalny zarząd dróg.

Tag ten może być używany dla placówek każdej władzy: wykonawczej, ustawodawczej, i sądowniczej (zauważ jednak, że dla sądów istnieje dokładniejszy tag amenity=courthouse).

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest biuro lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag office=government oraz name=*.

Podrodzaje

Tagu government=* można użyć do zdefiniowania podrodzajów agencji rządowych. Na przykład:

  • government=ministry wskazuje główną siedzibę ministerstwa lub wydziału. Nie używaj tego tagu dla wszystkich placówek podlegających ministerstwu, np. dla więzień lub urzędów skarbowych, nawet jeśli należą one odpowiednio do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Finansów.
  • government=prosecutor wskazuje biuro prokuratora.
  • government=social_services wskazuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
  • government=tax wskazuje Urząd Skarbowy (US).
  • government=register_office wskazuje placówkę zajmującą się rejestrami (np. urodzeń, ślubów lub zgonów).
  • government=administrative wskazuje urząd administracyjny np. Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski.

Przykład

nodearea
office=government
operator=Starostwo Powiatowe w Krakowie
name=Wydział Geodezji Kartografii i Katastru
admin_level=6

Możliwe błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!