Pl:Key:admin_level

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg admin_level
(poziom_administracyjny)
Santa Catarina location.png
Opis
Poziom granicy administracyjnej. Edit or translate this description.
Grupa: Granice
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

admin_level=* - stosowany do oznaczenia poziomu granic administracyjnych.

Opis

Znacznik ten jest używany do granic terytorialnych jednostek politycznych (np. kraju, stanu, gminy, diecezji, itd) wraz z boundary=administrative.
Ze względu na różnice kulturowe i polityczne poziomy administracyjne w różnych krajach odpowiadają tylko sobie nawzajem.

Uzasadnienie

admin_level=1 do 10 został wprowadzony po to, aby różne granice mogły być konsekwentnie renderowane między krajami (robienie tego w oparciu o border_type wymagałoby znajomości ich hierarchii w każdym kraju). Znacznik ten można uznać za właściwość, tj. nie jest on sam w sobie obiektem, ale jest używany do opisania pewnego aspektu obiektów.

Użycie na terenie Polski

Wartości admin_level są również używane dla tagów capital=* i heritage=*.

Granice administracyjne na terenie oznaczamy stosując znacznik boundary=administrative wraz z oznaczeniem admin_level

Zobacz też