Pl:Key:capital

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg capital
(stolica)
Europe capitals map.png
Opis
Stolica kraju lub jednostki administracyjnej w obrębie kraju. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Place-capital-8.svg
Grupa: Miejsca
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 4
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistościPage for proposal

capital=* - stosowany do oznaczenia stolicy kraju lub jednostki administracyjnej w obrębie kraju.

Ten znacznik jest używany wraz city/town (i innym rodzajem place=* settlement), aby oznaczyć tagiem stolicę kraju lub jednostki administracyjnej w obrębie kraju.

Opis miejsca

 Stolica

Mapowanie

Dodajemy do tagu miejsca będącego stolicą, tag capital=yes.

Używanie relacji dla stolic

relacja Relacja boundary + boundary=administrative włączając w to role rola admin_centre.
Człony role można wykorzystać do zaznaczenia stolic krajów (admin_level=2 w relacji) i inne stolice w zależności admin_level=* w relacji.

Ta Overpass API kwerenda (link) pobiera wszystkie krajowe centra administracyjne świata:

relation["admin_level"="2"]["type"="boundary"]["boundary"="administrative"];
node(r:"admin_centre");
out meta;

Następująca kwerenda interfejsu API Overpass (link) pobiera wszystkie admin_level=4 centra administracyjne w Niemczech.
Kraj i poziom admin_level można dostosować.

{{geocodeArea:Poland}}->.searchArea;
relation["admin_level"="4"]["type"="boundary"]["boundary"="administrative"];
node(r:"admin_centre");
node._(area.searchArea);
out meta;

Do 2016 r. Rola admin_centre nie mogła być używana w bazach danych tworzonych przez osm2pgsql:
Nie mamy tych informacji w bazie danych. osm2pgsql nie ma informacji o członach i węzłach, ponieważ człony relacji nie robią tego z geometrią. [1]

Zobacz też