Pl:Key:capital

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg capital
(stolica)
Europe capitals map.png
Opis
Stolica kraju lub jednostki administracyjnej w obrębie kraju. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Place-capital-8.svg
Grupa: Miejsca
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistościPage for proposal

capital=* - stosowany do oznaczenia stolicy kraju lub jednostki administracyjnej w obrębie kraju.

Ten znacznik jest używany wraz city/town (i innym rodzajem place=* settlement), aby oznaczyć tagiem stolicę kraju lub jednostki administracyjnej w obrębie kraju.

Opis miejsca

 Stolica

Mapowanie

Dodajemy do tagu miejsca będącego stolicą, tag capital=yes.

Używanie relacji dla stolic

relacja Relacja boundary + boundary=administrative włączając w to role Role admin_centre.
Człony role można wykorzystać do zaznaczenia stolic krajów (admin_level=2 w relacji) i inne stolice w zależności admin_level=* w relacji.

Ta Overpass API kwerenda (link) pobiera wszystkie krajowe centra administracyjne świata:

relation["admin_level"="2"]["type"="boundary"]["boundary"="administrative"];
node(r:"admin_centre");
out meta;

Następująca kwerenda interfejsu API Overpass (link) pobiera wszystkie admin_level=4 centra administracyjne w Niemczech.
Kraj i poziom admin_level można dostosować.

{{geocodeArea:Poland}}->.searchArea;
relation["admin_level"="4"]["type"="boundary"]["boundary"="administrative"];
node(r:"admin_centre");
node._(area.searchArea);
out meta;

Do 2016 r. Rola admin_centre nie mogła być używana w bazach danych tworzonych przez osm2pgsql:
Nie mamy tych informacji w bazie danych. osm2pgsql nie ma informacji o członach i węzłach, ponieważ człony relacji nie robią tego z geometrią. [1]

Zobacz też