Pl:Key:population

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg population
(populacja)
World population density map.PNG
Opis
Oznaczanie przybliżonej populacji w danej miejscowości. Edit or translate this description.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Wikidane
Status: zatwierdzony

population=* - służy do oznaczania przybliżonej populacji w danej miejscowości.

Jeśli jest to możliwe, zaleca się dodanie do tego samego obiektu tagu source:population=*, którego wartością jest nazwa instytucji liczącej populację oraz rok, w którym liczono populację.
W ten sposób inne osoby mogą łatwo zweryfikować i zaktualizować te wartości. Ponadto, aby dokładniej wyznaczyć datę liczenia populacji, możesz dodać tag population:date=* w formacie ISO 8601.

Użycie

name=<nazwa miejscowości>
place=<rodzaj miejscowości>
population=<ilość ludności>
source:population=<IBGE 2013>

Uwaga: Zalecane podanie źródła populacji i daty spisu ludności. (source:population=*, source:date=* )

Zobacz też