Pl:Key:population

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg population
World population density map.PNG
Opis
Oznaczanie przybliżonej populacji w danym miejscu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: miejsca
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

population=* – służy do oznaczania przybliżonej populacji w danej miejscowości, prowincji, kraju itd.

Jeśli jest to możliwe, zaleca się dodanie do tego samego obiektu tagu source:population=*, którego wartością jest nazwa instytucji liczącej populację oraz rok, w którym liczono populację.
W ten sposób inne osoby mogą łatwo zweryfikować i zaktualizować te wartości. Ponadto, aby dokładniej wyznaczyć datę liczenia populacji, możesz dodać tag population:date=* w formacie  ISO 8601.

Użycie

name=<nazwa miejscowości>
place=<rodzaj miejscowości>
population=<liczba ludności>
source:population=<IBGE 2013>
population:date=2019-12-31

Uwaga: Zalecane podanie źródła populacji i daty spisu ludności.

Mapy pokazujące ten tag

Zobacz też