NL:Key:population

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg population
World population density map.PNG
Omschrijving
Geeft het aantal inwoners van een woonplaats of gebied. Show/edit corresponding data item.
Groep: Plaatsen
Gebruikt op deze elementen
kan aan knopen worden gekoppeldkan niet aan wegen worden gekoppeldkan aan vlakken worden gekoppeldkan aan relaties worden gekoppeld
Nuttige combinaties
Zie ook
Status: goedgekeurdPage for proposal

De tag population=<number> wordt gebruikt om het aantal inwoners van een woonplaats of gebied aan te geven.

Bij voorkeur worden ook de tags source:population=* en population:date=* (formaat: JJJJ-MM-DD) toegevoegd om de bron en peildatum te vermelden. Dit helpt andere mappers om eventueel de getallen te controleren en bij te werken. De tag population:note=* kan worden gebruikt om duidelijkheid te geven over de wijze van berekening van het inwonertal.

Voorbeelden


Rendering

Deze tag wordt door sommige kaarten gebruikt om steden met een hoog bevolkingsaantal op hogere zoomniveau's te laten zien (met een hogere prioriteit dan nabijgelegen steden).

Grote bijwerkactie begin 2018

In een forumdiscussie die in december 2017 op gang kwam werd aangekaart dat vele dorpen in Nederland een population-tag hadden met standaardwaarde 1000.[1]
Diverse mappers begonnen daarop inwonertallen te corrigeren. Mapper AndriesWijma heeft vervolgens met een systematische aanpak heel Nederland doorgewerkt. Alle steden en dorpen (place=city;town;village) hebben een betrouwbaar inwonertal gekregen met vermelding van bron en peildatum. Voor gehuchten (place=hamlet) zijn inwonertallen slechts voor een klein deel toegevoegd om de volgende redenen: het inwonertal is vaak al meegeteld bij de woonplaats waaronder het administratief valt, het inwonertal van een per definitie kleine plaats is minder van belang en er is niet altijd een inwonertal voor het gehucht beschikbaar. Tevens hebben alle gemeenten (admin_level=8) een inwonertal meegekregen.

Bronnen en bepaling inwonertal

De voorkeursbron is de gemeente waarin de woonplaats zich bevindt. Een deel van de gemeenten verschaft een helder overzicht op hun website. Vooral grote stadsgemeenten bieden bevolkingscijfers aan via een applicatie die op de website wordt vermeld. Een ander deel van de gemeenten geeft slechts globale, verouderde, incomplete of helemaal geen informatie over inwonertallen. In dat geval kunnen de regionale kerncijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden geraadpleegd. Het CBS biedt cijfers aan op wijk- en buurtniveau afgerond op vijftallen. De indelingen zijn echter divers. In sommige gevallen komen de cijfers op wijkniveau overeen met die van de verschillende woonplaatsen. In andere gevallen zijn cijfers van meerdere woonplaatsen daarin opgeteld en moet worden gerekend met de buurtcijfers. Vaak is bijbehorend buitengebied aangegeven als 'verspreide huizen' maar andere benamingen zijn ook mogelijk en maken nader onderzoek noodzakelijk om de juiste optelsom te kunnen maken. De gebiedsindelingen van gemeente en CBS komen bovendien niet altijd overeen.

Het is gebruikelijk dat het inwonertal van een stad of dorp het bijbehorende buitengebied omvat. Het is daarom aangewezen om buitengebied in principe altijd mee te rekenen. Als andere erkende woonplaatsen binnen een buitengebied vallen dan dienen deze bij voorkeur wel worden afgetrokken van het totaal. Een andere uitzondering is een gebied dat een administratieve woonplaats is terwijl het helemaal niet als dorp herkenbaar is.

Bijhouden van de gegevens

De bevolkingsprognoses voor de komende jaren en decennia voor woonplaatsen en gemeenten door heel Nederland variëren hoofdzakelijk tussen lichte groei en lichte krimp. Slechts in enkele gevallen is een wat sterkere groei of krimp voorzien. Dat betekent dat de begin 2018 ingevoerde inwonertallen, met vooral peildatum 1 januari 2017, nog lange tijd een betrouwbare indicatie zullen geven. Het (jaarlijks) bijwerken van inwonertallen lijkt daarmee niet nodig. Eventueel kunnen alleen de inwonertallen van grote steden en plaatsen met een groter verloop vaker worden bijgewerkt. Daarnaast ontstaan er regelmatig nieuwe gemeenten door fusie.