NL:Elementen

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Elementen (ook wel gegevensprimitieven genoemd) zijn de basiscomponenten van het conceptuele gegevensmodel van OpenStreetMap van de fysieke wereld. Zij bestaan uit

  • knopen (definiëren punten in de ruimte),
  • wegen (definiëren lineaire objecten en grenzen van vlakken), en
  • relaties (die soms worden gebruikt om uit te leggen hoe andere elementen samenwerken).

Alle van de bovenstaande kunnen één of meer geassocieerde tags hebben (die de betekenis van een bepaald element beschrijven).

node Node (Knoop)

Hoofdartikel: Node

Een knoop geeft een specifiek punt weer op de oppervlakte van de aarde, gedefinieerd door zijn breedte- en lengtegraad. Elke knoop bestaat uit ten minste een ID-nummer en een paar coördinaten.

Knopen kunnen worden gebruikt om zelfstandige puntobjecten te definiëren. Bijvoorbeeld; een knoop zou een bank in het park of een waterbron kunnen weergeven.

Knopen worden ook gebruikt om de vorm van een weg te definiëren. Indien gebruikt als punten langs wegen hebben knopen gewoonlijk geen tags, hoewel sommige ervan die wel zouden kunnen hebben. Bijvoorbeeld: highway=traffic_signals markeert verkeersborden op een weg en power=tower geeft een pylon weer langs een elektriciteitslijn.

Een knoop kan worden opgenomen als lid van een relatie. De relatie kan ook de rol van het lid aangeven: dat is, de functie van de knoop in deze specifieke verzameling van gerelateerde gegevenselementen.

way Way (Weg)

area Area (Vlak) (closed way gesloten weg )

Hoofdartikel: Way

Een weg is een geordende lijst van tussen de 2 en 2.000 knopen die een polylijn definiëren. Wegen worden gebruikt om lineaire objecten weer te geven zoals rivieren en wegen. way

Wegen kunnen ook de grenzen van een vlak weergeven (gesloten polygonen) zoals gebouwen of bossen. In dit geval zullen de eerste en laatste knoop van de weg hetzelfde zijn. Dit wordt een "gesloten weg" genoemd. gebied gesloten weg

Onthoud dat gesloten wegen soms doorgangen weergeven, zoals rotondes op wegen, in plaats van gesloten gebieden. De tags van de weg moeten worden bekeken om te ontdekken wat het is.

Vlakken met gaten, of met grenzen van meer dan 2.000 knopen, kunnen niet worden weergegeven door één enkele weg. In in plaats daarvan vereist het object een meer complexe gegevensstructuur relatie multipolygoon.

relation Relation (Relatie)

Hoofdartikel: Relation

Een relatie is een gegevensstructuur voor meerdere doeleinden die een relatie tussen twee of meer gegevens elementen (knopen, wegen, en/of andere relaties) beschrijft. Voorbeelden omvatten:

  • Een relatie route, die de wegen opsomt die een belangrijke (genummerde) weg vormen, een fietsroute, of een busroute.
  • Een Beperking omkeren die zegt dat u niet kunt omkeren van de ene weg naar een andere weg.
  • Een multipolygoon die een vlak beschrijft (waarvan de grens de 'buitenste weg' is) met gaten (de 'binnenste wegen').

Dus, relaties kunnen verschillende betekenissen hebben. De betekenis van een relatie wordt gedefinieerd door zijn tags. Gewoonlijk zal de relatie een tag 'type' hebben. De andere tags van de relatie dienen te worden geïnterpreteerd in het licht van de tag 'type'.

De relatie is primair een geordende lijst van knopen, wegen of andere relaties. Deze objecten staan bekend als de leden van een relatie. member Member (Lid)

Elk element kan optioneel een rol hebben binnen de relatie. Bijvoorbeeld: een Beperking omkeren zou leden hebben met de rollen "from" en "to", die de specifieke draai vermelden die verboden is. role Role (Rol)

Eén enkel element, zoals een specifieke weg, kan meerdere malen voorkomen in een relatie.

tag Tag (Label)

Hoofdartikel: Tag

Alle typen gegevenselementen (knopen, wegen en relaties) mogen tags hebben. Tags beschrijven de betekenis van het bepaalde element waaraan het is verbonden.

Een tag bestaat uit twee vrij opgemaakte tekstvelden; een 'key' (sleutel) en een 'value' (waarde). Elk van deze zijn tekenreeksen in Unicode van ten hoogste 255 tekens. Bijvoorbeeld:, highway=residential definieert de weg als een weg waarvan de hoofdfunctie is om toegang te geven tot de huizen van mensen.

Er is geen vast woordenboek van tags, maar er zijn vele conventies op deze wiki gedocumenteerd (beginnend met de pagina Kaarteigenschappen). het gebruik van tags kan worden gemeten met behulp van de toepassing Taginfo. Als er meer dan één manier zijn om een bepaald object te taggen, is het waarschijnlijk het beste om de meest algemene benadering te kiezen.

Algemene attributen

Binnen de database van OSM slaan we deze attributen voor knopen, wegen en relaties op. Uw toepassing zou ze misschien niet allemaal hoeven gebruiken, en sommige extracten van derde partijen vanuit de gegevens van OSM zouden ze niet allemaal hoeven te reproduceren.

naam waarde beschrijving
id integer gebruikt voor het identificeren van het element. Elementtypen hebben hun eigen ruimte voor ID, er zou dus een knoop kunnen zijn met id=100 en ook een weg met id=100, waarvan het zeer onwaarschijnlijk is dat zij aan elkaar gerelateerd zijn of geografisch bij elkaar in de buurt liggen.
user string De weergegeven naam van de gebruiker die het object het laatste aanpaste. Een gebruik kan zijn weergegeven naam wijzigen
uid integer De numerieke ID van de gebruiker die het object het laatste aanpaste. Het nummer van de ID van de gebruiker blijft constant.
timestamp W3C Date and Time Formats tijdstip van de laatste aanpassing
visible "true"
"false"
of het object is verwijderd of staat niet in de database, als visible="false" dan zou het object alleen worden weergegeven bij aanroepen van de geschiedenis.
version integer De bewerkingsversie van het object. Nieuw gemaakte objecten beginnen met versie 1 en de waarde wordt door de server verhoogd wanneer een cliënt een nieuwe versie van het object uploadt. De server zal een nieuwe versie van het object weigeren als de versie die door de cliënt werd verzonden niet overeenkomt met de huidige versie van het object in de database.
changeset integer De wijzigingenset waarin het object werd gemaakt of bijgewerkt.

Natuurlijk slaan we in aanvulling hierop de tags op, en ook een volledige geschiedenis van de bewerkingen van elk element.

Zie ook