NL:Weg

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from NL:Way)
Jump to navigation Jump to search

Een weg (Engels: way) is een geordende lijst knopen met normaal gesproken minstens één tag of lid van een relatie. Een weg kan bestaan uit 2 tot 2000 knopen. Een weg kan open of gesloten zijn. Een gesloten weg is een weg waarbij de laatste en eerste knoop gelijk zijn. Een gesloten weg kan worden geïnterpreteerd als een gesloten polylijn, een gebied, of beide.

Typen wegen

Open polylijn weg

Een open polylijn is een weg die een lijnvormig object beschrijft, waarbij de eerste en de laatste knoop verschillen. Veel wegen, rivieren en spoorwegen zijn open polylijnen.

Gesloten polylijn gesloten weg

Een gesloten polylijn is een weg waarbij de laatste knoop van de weg dezelfde is als de eerste, met een bepaalde tagging. Een gesloten weg met de tag area=yes moet worden beschouwd als een gebied, en niet als een gesloten polylijn.

De volgende gesloten wegen moeten worden beschouwd als gesloten polylijnen:

 • highway=* Gesloten wegen worden gebruikt voor rotondes en rondwandelingen
 • barrier=* Gesloten wegen worden gebruikt om barrières, zoals heggen en muren, aan te geven die een perceel geheel omsluiten

Gebied gebied

Hoofdartikel: NL:Area

Een gebied (ofwel polygoon) is een gesloten en opgevuld gebied, die is gedefinieerd als een gesloten weg. De meeste gesloten wegen worden beschouwd als een gebied (en dus niet als gesloten polylijn) ook zonder de tag area=yes (enkele uitzonderingen staan hierboven). Voorbeelden van gebieden zijn:

Als er tags worden gebruikt die ook worden gebruikt voor gesloten polylijnen, is het nodig om een area=yes-tag toe te voegen als een gebied gewenst is. Bijvoorbeeld:

Gebieden kunnen ook worden beschreven door één of meerdere wegen te gebruiken in een multipolygon-relatie.

Gesloten polylijn en gebied combineren

Een gesloten weg kan op zo'n manier getagd worden dat hij wordt geïnterpreteerd als zowel een gesloten polylijn als een gebied.

Bijvoorbeeld, een gesloten weg die een rotonde aangeeft met gras aan de binnenkant, kan worden weergegeven met:

Dit wordt echter afgeraden ten behoeve van de One feature, one OSM element richtlijn.

Voorbeelden

Straat als een vector

Een eenrichtingsstraat getagd met highway=residential + name=Clipstone Street + oneway=yes

 <way id="5090250" visible="true" timestamp="2009-01-19T19:07:25Z" version="8" changeset="816806" user="Blumpsy" uid="64226">
  <nd ref="822403"/>
  <nd ref="21533912"/>
  <nd ref="821601"/>
  <nd ref="21533910"/>
  <nd ref="135791608"/>
  <nd ref="333725784"/>
  <nd ref="333725781"/>
  <nd ref="333725774"/>
  <nd ref="333725776"/>
  <nd ref="823771"/>
  <tag k="highway" v="residential"/>
  <tag k="name" v="Clipstone Street"/>
  <tag k="oneway" v="yes"/>
 </way>

De knopen die de vorm van de weg aangeven worden opgesomd in de juiste volgorde, en worden alleen maar aangegeven door naar hun id te refereren. De knopen moeten (apart) reeds gedefinieerd zijn met hun coördinaten.