NL:Key:barrier

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier
2014 Bystrzyca Kłodzka, mury obronne 05.jpg
Omschrijving
Alle vormen van obstakels, die de bewegingsvrijheid van voertuigen, mensen of dieren beperken. Show/edit corresponding data item.
Groep: Restrictions
Gebruikt op deze elementen
kan aan knopen worden gekoppeldkan aan wegen worden gekoppeldkan aan vlakken worden gekoppeldkan niet aan relaties worden gekoppeld
Gedocumenteerde waarden: 66
Impliceert

Implied access differs by value (barrier type)

Nuttige combinaties
Status: goedgekeurdPage for proposal

broom

Dit artikel of deze sectie kan out-of-date informatie bevaten: the translation is no longer synchronized with the English version (december 2011).
Als je bekend bent met de huidige stand van zaken, dan kun je helpen om iedereen op de hoogte te houden door het aanpassen van deze informatie. (Discussion)

De sleutel barrier=* wordt toegepast voor alle vormen van obstakels, die de bewegingsvrijheid van voertuigen, mensen of dieren beperken. Dit heeft niet alleen betrekking op wegen, maar ook op het vrije verkeer zoals een wandeling (het niet volgen van een pad) op het platteland.

Er zijn twee soorten van barrières: lijnvormige en punt barrières.

Tagging suggesties

way Lijnvormige barrières

Barrier waysok.png City wall render eg1.png

Lijnvormige barrières met zijkanten:

 • 5 barrier=retaining_wall. Gedraagt zich hetzelfde als natural=cliff en kan niet overschreden worden omdat de linker- en rechterzijde een verschillende hoogte hebben.
  De lage zijde bevindt zich aan de rechterkant van de wegrichting, aangeduid met een reeks van stippen.
 • 6 barrier=city_wall. Gedraagt zich hetzelfde als natural=cliff en kan niet overschreden worden omdat de linker- en rechterzijde een verschillende hoogte hebben.
  De lage zijde bevindt zich aan de rechterkant van de wegrichting, aangeduid met een reeks van stippen.
 • 7 barrier=city_wall + two_sided=yes. Beide zijden hebben dezelfde hoogte, aangeduid met stippen aan beide kanten.

opmerkingen
Als een lineaire barrière een weg kruist dan delen ze een knoop. Tag deze knoop altijd met de juiste "punt barrière" tag.
Als het slechts een "gat" is zonder beperkingen voor de weg, markeer het dan als: barrier=entrance.

node Punt barrières

Punt barrières worden op wegen geplaatst, hetzij op highway=* of lineaire barrier=*.

barrier=* (vrije vorm). Let op de spelling van de mogelijke waarden om dubbele tags voor dezelfde barrière te voorkomen.

Mogelijke weergaven voor punt barrières:

Barrier nodesok.png

1 block
2 bollard
3 bus_trap
4 cattle_grid
5 drawbridge

6 ? key/missing
7 gate
8 bump_gate
9 hampshire_gate
10 kissing_gate

11 lift_gate
12 portcullis
13 sally_port
14 spikes
15 stile

16 entrance
17 chain
18 turnstile
19 kent_carriage_gap

Opmerkingen

 • Gebruik access=* om aan te geven wie de barrière kan passeren. Standaard wordt access=no geïmpliceerd.
 • Plaats de barrière niet op een kruispunt van verkeerswegen.
  • plaats het op een enkele verkeersweg
  • of plaats het op de gemeenschappelijke knoop tussen een lineaire barrière en een verkeersweg.

Hoe knopen voor barrières in kaart te brengen

Plaats ze op een verkeersweg of een weg met een barrière of op de gemeenschappelijke knoop van een verkeersweg op een weg met een barrière (als die deel van beide uitmaakt). Plaats geen tag barrier op een afslag van verkeerswegen.

Aanvullende tags

 • access=*
 • wheelchair=yes/no/limited
 • operator=* om aan te geven wie de barrière beheert. (bijv. wie heeft de sleutel van een afgesloten hek)
 • height=* kan worden gebruikt als attribuut voor lineaire barrières bijv. barrier=wall + height=3 m.

Afhankelijk van het standpunt kan hetzelfde object een barrière of een verkeersremmer zijn, dus er kunnen overlappende tags zijn.

Voorbeelden

Een poller, die alleen fietsers en voetgangers doorgang toestaat:

barrier=bollard + bicycle=yes + foot=yes

Een uitgang die slechts in één richting kan worden doorkruist:

barrier=spikes + oneway=yes + foot=yes

Rendering support

 • Osmarender ondersteund: barrier=gate; barrier=lift_gate; barrier=cycle_barrier; barrier=bollard; barrier=fence; barrier=wall; barrier=retaining_wall; barrier=hedge
 • Mapnik ondersteund: barrier=bollard; barrier=fence; barrier=gate; barrier=hedge; barrier=retaining_wall; barrier=wall

Gereedschap

Er is een ITO Map layer die behulpzaam kan zijn bij het opsporen en de validatie van barrier tags in OpenStreetMap.

Zie ook

Kernwaarden

Barrière

Barrières worden toegepast op knooppunten langs wegen waar het reizen is beperkt door een obstakel. Het heeft ook betrekking op lijnvormige objecten (bijv. muren), die zelf obstakels zijn.

Sleutel Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto

Lijnvormige barrières

barrier cable_barrier way Also called guard cable. This is a road side or median barrier made of steel wire ropes mounted on weak posts. See also the more extensive Wikipedia description.
Wire rope barrier.png
barrier city_wall way area Stadsmuur

Historische vooral stenen verdedigingsmuur.

City-wall-render-eg1.png
2014 Bystrzyca Kłodzka, mury obronne 05.jpg
barrier ditch way (Slot)Gracht

Een kunstmatig aangebrachte verdieping in het landschap bedoeld ter verdediging of bescherming van een stuk grond. De gracht of greppel hoeft niet noodzakelijkerwijs water te bevatten. Is er ook sprake van een waterbergende of -afvoerende functie kijk dan ook bij waterway=ditch.

Barrier fence mapnik.png
Base XXXIV communication trench.JPG
barrier fence way Omheining

Een lichte afscheiding tussen twee gebieden, bedoeld om doorgang te voorkomen. Wanneer een terrein omgeven is door een omheining als deze, dan kan beter alternatief fenced=yes gebruikt worden. Hiermee geef je aan dat een terrein omheind is en bedoel je niet afzonderlijk het hek.

Barrier fence mapnik.png
Anglerise.jpg
barrier guard_rail way Vangrail

Veelal naast een weg geplaatste constructie om te voorkomen dat voertuigen van de weg af raken. Kan ook gebruikt worden om objecten te beschermen tegen botsschade.

Barrier fence mapnik.png
CrashBarrier.jpg
barrier handrail way Is designed to be grasped by the hand so as to provide stability or support.
Barrier fence mapnik.png
Geländer am Kulturhaus im Kinderdorf Dittrichshütte 2.JPG
barrier hedge way area Haag of heg

Een rij struiken die regelmatig gesnoeid wordt en dient als afscheiding van een terrein.

Barrier hedge.png
Daniel Fuchs.CC-BY-SA.Morus nigra.Hedge.jpg
barrier retaining_wall way Keermuur

Een stenen muurachtige structuur die 'neergezet' is om grond of rots te ondersteunen tegen afglijden langs de helling.

Barrier fence mapnik.png
Retaining wall.png
barrier wall way area Muur

Een stenen of betonnen alleenstaand bouwwerk dat als afscheiding van een terrein dienst doet.

Barrier fence mapnik.png
Dscf0590-800.jpg

Punt barrières

barrier block node Blokkade

Afsluiting van een weg door middel van zware betonblokken of rotsblokken die alleen door zware machines kunnen worden verplaatst. De blokkade dient om zware voertuigen de toegang te verhinderen.

Barrier.svg
Roadblock in Palestine.jpg
barrier bollard node way Poller

Een of meer vast of mechanisch bedienbaar metalen of betonnen paaltjes op het wegdek. Zij moeten de doorgang voor bepaalde voertuigen verhinderen. Ook worden deze Amsterdammertje, Stoeppaal of Schamppaal genoemd.

Traffic bollard removable with key on a footway.jpg
barrier border_control node Grenspost

Controle post voor grensoverschrijdend verkeer.

EU Swiss border post.jpg
barrier bump_gate node For description see wikipedia:Bump gate, for another photo see flickr example: [1] .
Bump gate from patent.gif
barrier bus_trap node Bussluis

Zie bussluis op Wikipedia

Bussluse 05-04-06 02.jpg
barrier cattle_grid node Veerooster

Een rooster in het wegdek dat verhindert dat (hoef)dieren een gebied verlaten (of binnengaan), maar toelaat dat voertuigen en/of voetgangers een gebied kunnen binnengaan en verlaten. Dit rooster wordt ook wel wildrooster genoemd.

Barrier cattle grid-14.svg
Cattle grid.jpg
barrier coupure node (way) A cut through a flood protection feature (e.g., (flood)wall, levee, or dyke) for a road or railway, that is readily made flood tight if required.
Coupure Worpdijk Deventer 01.JPG
barrier cycle_barrier node Fietshekje, slingerhek

Meestal twee schuin achterelkaar geplaatste hekjes die er voor zorgen dat fietsers moeilijk kunnen passeren, maar een bijna vrije toegang blijft geven aan voetgangers.

Cycle barrier-14.svg
473MS Mecklenbeck Bahn Umlaufsp.jpg
barrier debris node Aarden wal

Wegen die niet meer gebruikt mogen worden, worden eenvoudig afgesloten door een wal van puin, aarde en ander geschikt materiaal. Voor voetgangers en MTB is het obstakel meestal overkomelijk.

Barrier debris.jpg
barrier entrance node Doorgang

Een vrije doorgang in een lijnvormige barrière. De bevoegdheden om gebruik te maken van deze doorgang zijn gelijk aan de weg die er doorheen loopt.

Entrance through the wall - geograph.org.uk - 2143290.jpg
barrier full-height_turnstile node Draaikruis

Een manshoge draaipoort met gelijke werking als een draaipoortje. Het draaikruis kan echter niet met een sprong omzeild worden.

Full-height turnstile-14.svg
TR-a.JPG
barrier gate node (way) Hek

Doorgaans gebruikt als doorgang van een barrier=fence.

Barrier gate.svg
Gate-hindeloopen-westerdijk.jpg
barrier hampshire_gate node A section of wire fence which can be removed temporarily.

Combine with access=* where appropriate.

Wire gate.jpg
barrier height_restrictor node Combine with maxheight=*.
Sainsbury's car park height restriction barrier, Chingford, London, England 1.jpg
barrier horse_stile node Paardenhek

Voorziening speciaal aangebracht om paarden toegang tot een gebied te verlenen.

Horse stile on the Doncaster Greenway - geograph.org.uk - 502599.jpg
barrier kent_carriage_gap node Lage paaltjes in het wegdek met de bedoeling auto's tegen te houden, maar paard en wagen toegang te geven. Vrijwel alleen bekend uit het Britse straatbeeld. Gap4a.gif
barrier kissing_gate node Voetgangershek

Voorziening speciaal aangebracht om alleen voetgangers door te laten.

Kissing gate-14.svg
TL0452 stile.jpg
barrier lift_gate node Vertikale slagboom

Een al dan niet mechanische slagboom om de doorgang van voertuigen te reguleren. Gebruik access=* waar bekend.

Liftgate-7.svg
Sluitlus.jpg
barrier motorcycle_barrier node Motorhek

Een hek dat de toegang verspert voor Motorfietsen.

Motorcycle barrier-14.svg
Motorcycle barrier.jpg
barrier planter node A plant box, or simply a planter, is a structure containing plants for decoration, which (in this context) has the primary purpose of preventing large vehicles from passing.
Radijs in a planter, Hillegersberg, Rotterdam (2021) 01.jpg
barrier sally_port node Stadspoort

Poort bedoeld om door een stadsmuur (barrier=city_wall) te kunnen gaan.

Sallyport.jpg
barrier sliding_beam node Something between barrier=sliding_gate and barrier=lift_gate: it has a quite thin bar like in lift gate, but the bar slides aside to allow through.
Sliding beam.jpg
barrier sliding_gate node Gates open sideways; usually automatic.

Combine with access=* where appropriate.

Wuppertal - Heckinghauser Straße 02 ies.jpg
barrier spikes node Spijkerstrip

Oprolbare of uitvouwbare strips voorzien van spijkers om ongeautoriseerd toegang te voorkomen. Mobiele versies worden ook door politieteams gebruikt om vluchtauto's tot stoppen te dwingen.

20131208 Istanbul 078 (cropped).jpg
barrier stile node Overstaphek

Voorziening waar wandelaars een muur of hek kunnen kruisen.

Barrier stile-14.svg
KentStile.jpg
barrier sump_buster node Carterbreker

Een lage betonnen plaat, stalen constructie of heel kort paaltje op de weg, bedoeld om passeren van auto's (en andere voertuigen met meer dan twee wielen en een lage wegligging) te verhinderen.

SumpBuster.jpg
barrier swing_gate node Horizontale slagboom

Een meestal handmatige slagboom die horizontaal opengedraaid kan worden. Gebruik access=* waar bekend.

Liftgate-7.svg
Swing gate.jpg
barrier toll_booth node area Tolhuisje

Hier wordt een financiële bijdrage voor het gebruik van een (bepaalde) weg of veerpont geïnd.

Toll booth.svg
Dartford Crossing Toll.jpg
barrier turnstile node Draaipoortje

Toegangshek dat door een draaiende beweging en door de ruimte tussen de horizontale spijlen er voor zorgt dat er steeds een persoon tegelijk kan passeren. Met een flinke sprong verliest het poortje haar nut.

Barrier.svg
Stiegel Altebruecke-Marienheim03.jpg
barrier wedge node A wedge-shaped barrier that rises out of the ground to block traffic.
City Hall risen underground barricade jeh.jpg
barrier wicket_gate node A wicket gate, or simply a wicket, is a pedestrian door or gate, particularly one built into a larger door or into a wall or fence.
Wicket gate.jpg
barrier yes node way area A barrier which nature cannot be determined; typically only used in mapping using aerial imagery. Should be replaced by a specific value.
Bing imagery showing buildings and barrier.png

Linear barriers or access control on highways (e.g., along or for blocking a path or road)

Sleutel Waarde Element Omschrijving Resultaat Resultaat Foto
barrier bar node A fixed horizontal bar which blocks motor vehicles but can usually be bypassed on foot or bike. Often placed at trailheads.
Metal bar at Beggs-Snyder Park.jpg
barrier barrier_board node A barrier board to restrict the passage of a way or to block off an area.
Wuppertal, NBT, Treppe Montagstraße, oberer Abschnitt, Abgangssperre.jpg
barrier bollard node way Poller

Een of meer vast of mechanisch bedienbaar metalen of betonnen paaltjes op het wegdek. Zij moeten de doorgang voor bepaalde voertuigen verhinderen. Ook worden deze Amsterdammertje, Stoeppaal of Schamppaal genoemd.

Bollards To Spare, Langsett Road South, Oughtibridge - geograph.org.uk - 1239749.jpg
Barrier.svg
Traffic bollard removable with key on a footway.jpg
barrier chain node way Toegangsketting

Een over de weg gespannen ketting met als bedoeling gemotoriseerd verkeer de toegang te belemmeren.

Barrier fence mapnik.png
Barrier chain.jpg
barrier jersey_barrier node way Jersey blokkade

Geprefabriceerde betonnen of plastic (zandgevulde) blokken om tijdelijk of semi-permanent een toegang af te sluiten.

Jersey barriers.jpg
Road block.jpg
barrier kerb node way Stoeprand

Speciaal aangebrachte verhoging om er voor te zorgen dat er een (overbrugbare) scheiding ontstaat tussen twee (weg)gedeelten. De stoeprand is daarvan het bekendste voorbeeld. Deze tag moet echter breder gezien worden. de hoogte is voor de toepasbaarheid van groot belang. Geef daarom de hoogte aan met height=hoogte in cm. .

Obrubnik.jpg
barrier log node way Boomstam

Vooral in bosgebieden wordt de toegang voor gemotoriseerd verkeer nog wel eens afgesloten door het neerleggen van boomstammen. Toegang is dan niet permanent en kan door voetgangers en fietsers worden overwonnen.

Barrier.svg
Quer auf dem Wanderweg liegender Baumstamm.jpg
barrier rope node way Koord

Afsluiting door middel van een tussen palen gehangen koord. Wordt veel gebruikt als publieksvriendelijk middel om het gewenste looppad te markeren.

Black Red Gold Rope at German Bundestag in Berlin 2010.jpg
barrier tank_trap nodeway Static anti-tank obstacles that can take various forms, such as Czech hedgehog (barrier=tank_trap; tank_trap=czech_hedgehog).
Czech hedgehog.jpg
barrier tyres node way A crash barrier made from tyres stacked on top of each other, commonly found at motor racing circuits.
Haren - Am Flugplatz - Emslandring 14 ies.jpg
barrier user defined node way area All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

De Nederlandse vertaling is hier te bewerken.