NL:Tag:barrier=hedge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier = hedge
Daniel Fuchs.CC-BY-SA.Morus nigra.Hedge.jpg
Omschrijving
Een rij struiken die regelmatig gesnoeid wordt om zodoende een afscheiding van een terrein te vormen. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Representatie in OSM Carto
Barrier hedge.png
Groep: barriers
Gebruikt op deze elementen
kan niet aan knopen worden gekoppeldkan aan wegen worden gekoppeldkan aan vlakken worden gekoppeldkan niet aan relaties worden gekoppeld
Impliceert
Nuttige combinaties
Zie ook
Status: goedgekeurdPage for proposal

Een haag is een rij van dicht bij elkaar geplante struiken en/of bomen, die op een zodanige wijze geplaatst en gesnoeid zijn dat ze een barrière vormen of de grens van een gebied markeren.

Beschrijving

barrier=hedge wordt gebruikt om een lijn van dicht bij elkaar geplaatste struik- en boomsoorten te identificeren, die een barrière vormen of een grens van een gebied markeren. Heggen kunnen actief worden beheerd, maar dat is niet altijd het geval.

Voorbeelden

Grote heggen of veld- en weggrenzen

Grote, volgroeide heg met meerdere soorten

Heggen zijn het best zichtbaar op het niveau van het landschap, wanneer ze grenzen aangeven van velden, wegen en grote bezittingen.

Deze heggen bevatten over het algemeen veel soorten, waarvan vele uit zichzelf zijn gaan groeien in de heg.

Ze worden over het algemeen alleen beheerd als ze een functie als barrière hebben. Sommige van deze heggen zijn de laatste jaren slecht beheerd door landeigenaren die gaten in heggen hebben gerepareerd met prikkeldraad.

Ze kunnen eeuwenoud zijn en wettelijk zijn beschermd.

Kleine heggen en stedelijke of tuinheggen

Kleine heg van slechts één soort

Veel kleinere formele heggen kunnen ook worden gebruikt in gebieden zoals parken en tuinen.

Deze heggen bestaan gewoonlijk uit één soort. Onderhoud gaat gewoonlijk tot het onderhouden van de functie als barrière, maar omvat ook het onderhoud om de heg er visueel aantrekkelijk uit te laten zien.

Suggesties voor taggen

Hedge-rendering.png

Een haag kan in kaart worden gebracht als een weg, gesloten weg of vlak.

Als je een polygoon tekent en dit tagt met barrier=hedge, dan zal Mapnik dit weergeven als een dunne groene lijn rond de buitenkant van de polygoon.

Als je een polygoon tekent en dit tagt met barrier=hedge, en area=yes toevoegt, dan zal Mapnik de polygoon weergeven als een groen gevuld gebied.

Hoewel er een belangrijk verschil is tussen een kleine heg van één soort en een massieve heg met meerdere soorten als veldafscheiding, worden ze momenteel beide in kaart gebracht als heggen.

Maak een lijn over de lengte van de heg. Waar een heg samenvoegt met een andere heg, gebruik een gedeelde knoop. Als er substantiële gaten in de heg aanwezig zijn, beëindig dan de lijn, laat een gat een maak een nieuwe weg voor het volgende gedeelte. Als er een aansluitende heg voor de heg is om die te verstevigen, heeft het de voorkeur om slechts één heg in kaart te brengen, alsof er slechts één barrière is.

Markeer een doorgang in de heg door een knoop op die weg te maken op de toepasselijke plaats en die te taggen met barrier=gate of barrier=stile of soortgelijk. Overweeg voor een klein gat om een knoop met entrance=* te gebruiken. Markeer alleenstaande bomen met natural=tree. Teken, voor een dikke heg, een gesloten weg rondom de omtrek van de heg en tag die met area=yes.

De tags width=* en height=* mogen ook worden gebruikt. Sommige mensen taggen de heg ook met genus=*, species=* of taxon=*.

Waar heggen elkaar ontmoeten en een gebied met struikgewas hebben gevormd, gewoonlijk in de hoeken van velden, breng dan de lijn van de heg in kaart en ook het kleine gebied met struikgewas als natural=wood.

Vereiste labels

De enige vereiste tags voor een haag zijn

Mogelijke fout bij taggen

Als u plaatsen met deze tag kent, controleert u of het kan worden gemarkeerd met een andere tag.
Geautomatiseerde bewerkingen zijn sterk ontmoedigd tenzij u echt weet wat u doet!

Zie ook