NL:Tag:barrier=hedge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier = hedge
Hedge.png
Omschrijving
Een rij struiken dat regelmatig gesnoeid wordt om zodoende een afscheiding van een terrein te vormen Edit or translate this description.
Groep: Barriers
Gebruikt op deze elementen
kan niet aan knopen worden gekoppeldkan aan wegen worden gekoppeldkan aan vlakken worden gekoppeldkan niet aan relaties worden gekoppeld
Impliceert
Nuttige combinaties
Zie ook
Wikidata
Status: goedgekeurd

Een haag is een rij van dicht bij elkaar geplante struiken en/of bomen, die op een zodanige wijze geplaatst en gesnoeid zijn dat ze een barrière vormen of de grens van een gebied markeren.

Tagging suggesties

Een haag kan in kaart worden gebracht als een weg, gesloten weg of vlak.

Vereiste labels

De enige vereiste tags voor een haag zijn

Rendering

Als je een polygoon tekent en dit tagt met barrier=hedge, dan zal Mapnik dit weergeven als een dunne groene lijn rond de buitenkant van de polygoon.

Als je een polygoon tekent en dit tagt met barrier=hedge, en area=yes toevoegt, dan zal Mapnik de polygoon weergeven als een groen gevuld gebied.

Hedge-rendering.png