Cs:Tag:barrier=hedge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier = hedge
Hedge.png
Popis
Živý plot Edit or translate this description.
Skupina: Překážky
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: schválenoPage for proposal

Popis

Značkou barrier=hedge se mapuje živý plot - řada blízko u sebe rostoucích keřů nebo stromů, která tvoří překážku nebo označuje hranici oblasti. Živé ploty mohou být aktivně udržovány, ale není to pravidlem.

Příklady

Velké živé ploty nebo hranice polí a silnic

Velký, dospělý živý plot s více druhy rostlin

Živé ploty jsou nejvýraznější na úrovni krajiny, když tvoří hranice polí, silnic a velkých pozemků.

Tyto živé ploty obvykle obsahují hodně druhů, z nichž mnohé se do plotu zasadily samy.

Obvykle jsou udržovány jen, aby si zachovaly funkci překážky. Některé z takových plotů byly v posledních dekádách špatně udržovány a majitelé opravovali díry v nich ostnatým drátem.

Mohou být staré i staletí a mít zákonnou ochranu.

Malé živé ploty a městské a zahradní ploty

Malý jednodruhový živý plot

O hodně menší živé ploty mohou být použity v oblastech jako jsou parky a zahrady.

Tyto ploty většinou sestávají z jednoho druhu. Údržba většinou jde za zachování prosté funkce překážky a snaží se o to, aby plot byl na pohled hezký.

Jak mapovat

Hedge-rendering.png

I když mezi malými jednodruhovými ploty a masivním vícedruhovým živým plotem na hranici pole je velký rozdíl, všechny se mapují stejně.

Zakreslete cestu podél živého plotu. Tam, kde se živý plot spojuje s jiným živým plotem, udělejte uzel. Pokud je v plotu větší mezera, pak také vynechte mezeru a pro další sekci vytvořte novou cestu. Pokud je vedle živého plotu i obyčejný plot, aby nemohl projít dobytek, pak pokud mapujete jen jednu překážku, radši zmapujte živý plot.

Průchod nebo schůdky v živém plotě označte jako uzel na cestě v odpovídajícím místě o označte jako barrier=gate nebo barrier=stile nebo podobně. U krátké mezery zvažte použití uzlu označeného jako vchod entrance=*. Samostatně stojící stromy označte natural=tree. U tlustých živých plotů můžete zakreslit uzavřenou cestu okolo jeho půdorysu o označit ji area=yes.

Lze použít i značky width=* a height=*. Někteří lidé značí živý plot i značkami genus=*, species=* nebo taxon=*.

Tam, kde se živé ploty potkávají a vytvořil se tím les, často v rozích živého plotu, zmapujte linii živého plotu, ale také zmapujte malou plochu lesa značkou natural=wood.

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!

Viz také