Cs:Tag:barrier=hedge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier = hedge
Daniel Fuchs.CC-BY-SA.Morus nigra.Hedge.jpg
Popis
Živý plot Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Barrier hedge.png
Skupina: Překážky
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Popis

Značkou barrier=hedge se mapuje živý plot - řada blízko u sebe rostoucích keřů nebo stromů, která tvoří překážku nebo označuje hranici oblasti. Živé ploty mohou být aktivně udržovány, ale není to pravidlem.

Příklady

Velké živé ploty nebo hranice polí a silnic

Velký, dospělý živý plot s více druhy rostlin

Živé ploty jsou nejvýraznější na úrovni krajiny, když tvoří hranice polí, silnic a velkých pozemků.

Tyto živé ploty obvykle obsahují hodně druhů, z nichž mnohé se do plotu zasadily samy.

Obvykle jsou udržovány jen, aby si zachovaly funkci překážky. Některé z takových plotů byly v posledních dekádách špatně udržovány a majitelé opravovali díry v nich ostnatým drátem.

Mohou být staré i staletí a mít zákonnou ochranu.

Malé živé ploty a městské a zahradní ploty

Malý jednodruhový živý plot

O hodně menší živé ploty mohou být použity v oblastech jako jsou parky a zahrady.

Tyto ploty většinou sestávají z jednoho druhu. Údržba většinou jde za zachování prosté funkce překážky a snaží se o to, aby plot byl na pohled hezký.

Jak mapovat

Hedge-rendering.png

I když mezi malými jednodruhovými ploty a masivním vícedruhovým živým plotem na hranici pole je velký rozdíl, všechny se mapují stejně.

Zakreslete cestu podél živého plotu. Tam, kde se živý plot spojuje s jiným živým plotem, udělejte uzel. Pokud je v plotu větší mezera, pak také vynechte mezeru a pro další sekci vytvořte novou cestu. Pokud je vedle živého plotu i obyčejný plot, aby nemohl projít dobytek, pak pokud mapujete jen jednu překážku, radši zmapujte živý plot.

Průchod nebo schůdky v živém plotě označte jako uzel na cestě v odpovídajícím místě o označte jako barrier=gate nebo barrier=stile nebo podobně. U krátké mezery zvažte použití uzlu označeného jako vchod entrance=*. Samostatně stojící stromy označte natural=tree. U tlustých živých plotů můžete zakreslit uzavřenou cestu okolo jeho půdorysu o označit ji area=yes.

Lze použít i značky width=* a height=*. Někteří lidé značí živý plot i značkami genus=*, species=* nebo taxon=*.

Tam, kde se živé ploty potkávají a vytvořil se tím les, často v rozích živého plotu, zmapujte linii živého plotu, ale také zmapujte malou plochu lesa značkou natural=wood.

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!

Viz také