Cs:Key:natural

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural
Biogradska suma.jpg
Popis
Používáno pro zakreslení přírodních objektů a vlastností krajiny, včetně těch, které byly pozměněny člověkem. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Přírodní
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Popsané hodnoty: 37
Status: de facto

Použití

Viz také: Přírodní

Používáno pro zakreslení některých geologických vlastností a pokryvu půdy.

Hodnoty

V tabulce níže jsou často používané hodnoty:

   

Klíč Hodnota Prvek Popis Tag Usage[1] Vykreslování Ilustrace

Související s vegetací nebo povrchem

natural fell uzel plocha  Fell. Neobdělávaná travnatá krajina ve vyšších nadmořských výškách nad hranicí stromů v alpských a subpolárních oblastech. Obecně zarostlá nekultivovanou trávou, nízkými keři a mechy. Někdy využívaná jako pastvina. No, see #545.
Fjell.jpg
natural grassland plocha  Neudržované louky a travnaté pláně. Vegetaci dominují trávy (Poaceae) a jiné  byliny. Krajina je neudržovaná, tedy pro pastvinu či kosenou louku volte spíše landuse=meadow a pro ozdobný trávník landuse=grass. Můžete přidat i druh travnatých plání značkou grassland=*.
Natural-Grassland.png
Surface grass.jpg
natural heath uzel plocha  Vřesoviště. Neobdělávaná země pokrytá keři, případně s malými stromy. Obvykle ve vyšších nadmořských výškách.
Rendering-area-natural-heath-yellow.png
Lüneburger Heide 080.jpg
natural moor uzel plocha  Moor. Neobdělávaná země pokrytá nízkou vegetací. Obvykle ve vyšších nadmořských výškách. Špatně zdokumentovaná značka. Nepoužívejte ji, použijte radši nějakou přesnější! momentálně Mapnikem nevykreslováno
Moorland - geograph.org.uk - 384704.jpg
natural scrub uzel plocha  Křoví. Neobdělávaná země pokrytá keři nebo zakrslými stromy. Mohou tam být i jiné rostliny, ale keře dominují.
Rendering-area-natural-scrub.png
Starr 010831-0015 Morella faya.jpg
natural shrubbery plocha An area of shrubbery that is actively maintained or pruned by humans. A slightly wilder look is also possible currently not rendered by OSM Carto
Holiday Inn Express, Taunton. Car park shrubbery. - geograph.org.uk - 1829844.jpg
natural tree uzel Solitérní nebo význačné  stromy.
Můžete ho popsat blíže značkami height=*, circumference=*, start_date=*, denotation=*
Tree-16.svg
Tree.jpg
natural tree_row cesta  Stromořadí, alej. Zakresluje se cestou, která prochází kmeny stromů od prvního do posledního. Můžete jako uzly označit i jednotlivé stromy značkou natural=tree.
Rendering-natural tree row-mapnik.png
Row of Poplar Trees - geograph.org.uk - 242206.jpg
natural tree_stump uzel A tree stump, the remains of a cut down or broken tree.
Tree stump1 30u06.JPG
natural tundra uzel plocha Habitat above tree line in alpine and subpolar regions, principally covered with uncultivated grass, low growing shrubs and mosses and sometimes grazed.
Croix de Fer- View to South-West.JPG
natural wood uzel plocha  Prales, hospodářsky nevyužívaný les. Pro běžný les, kde se těží dřevo viz. landuse=forest
Značkou leaf_type=* (nahradila zastaralou značku wood=*) můžete blíže popsat typ lesa:
Rendering-area-natural-wood.png
Biogradska suma.jpg

Související s vodou

natural bay uzel plocha  Zátoka - velká vodní plocha částečně obklopená souší
Rendering-natural-bay.png
Lowlandman's Bay, Jura - geograph.org.uk - 25388.jpg
natural beach uzel plocha  Pláž - plocha u vody pokrytá pískem, nebo štěrkem
Rendering-area-natural-beach.png
View from Highway 1, California 25.jpg
natural blowhole uzel plocha An opening to a sea cave which has grown landwards resulting in blasts of water from the opening due to the wave action
Blowhole1.svg
natural cape uzel  Mys - výrazný výběžek pevniny do moře nebo velkého jezera
Provincetown Spit Cape Cod.jpg
natural coastline cesta  Pobřeží moře
Rendering-area-natural-coastline.png
Coastline.jpg
natural crevasse cesta plocha A large crack in a glacier
Crevasses.jpg
natural geyser uzel  Gejzír - pramen charakteristický nepravidelným únikem vody vyvrhované turbulentně (vířivě) do okolí a doprovázené vodní parou.
Strokkur, Iceland.jpg
natural glacier uzel plocha  Ledovec - plocha celoročně pokrytá ledem. Můžete doplnit, čím je ledovec pokryt surface=* a kterým směrem se pohybuje direction=*.
Glacier-area.png
Grosser Aletschgletscher 3196.JPG
natural hot_spring uzel  Termální pramen - pramen geotermálně ohřívané vody, která vystupuje ze zemské kůry.
Grand prismatic spring.jpg
natural isthmus uzel plocha A narrow strip of land, bordered by water on both sides and connecting two larger land masses.
Isthme de Langlade.jpg
natural mud uzel plocha  Bahno. Nezdokumentovaná značka. Možná bude lépe použít natural=wetland + wetland=mud?
Rendering-natural-mud-mapnik.png
Death 12 bg 082303.jpg
natural peninsula uzel plocha A piece of land projecting into water from a larger land mass, nearly surrounded by water
Shimabara Peninsula Japan SRTM.jpg
natural reef plocha A feature (rock, sandbar, coral, etc) lying beneath the surface of the water
Vanatinai, Louisiade Archipelago.jpg
natural shingle uzel plocha Nahromaděné vodou erodované kameny, obvykle oblázky a štěrk, někdy i větší.
Scree render.png
Vorderrhein Mundaun.JPG
natural shoal uzel plocha An area of the sea floor near the sea surface (literally, becomes shallow) and exposed at low tide. See natural=sand as well.
Rendering-area-natural-beach.png
SandbarLongIsland1.jpg
natural spring uzel  Pramen. Je-li voda pitná, pak značíme drinking_water=yes nebo amenity=drinking_water.
Spring-14.svg
La Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse.JPG
natural strait uzel plocha A narrow area of water surrounded by land on two sides and by water on two other sides.
Rendering-natural strait.png
ISS054-E-53958 (Strait of Dover).jpg
natural water plocha  Vodstvo - jezera, rybníky, kanály, řeky apod. Druh se dále rozlišuje značkou water=*.
Base layer water.png
View of lake in forest.jpg
natural wetland plocha  Mokřad. Bližší popis můžete doplnit značkou wetland=*.
Rendering-area-natural-marsh-osmarender.png
Vatmark.jpg

Související s tvarem krajiny

natural arch uzel cesta plocha A rock arch naturally formed by erosion, with an opening underneath. currently not rendered by OSM Carto
Delicate Arch LaSalle.jpg
natural arete cesta  Areta - ostrý skalní hřeben. momentálně Mapnikem nevykreslováno
Arête nord du Râteau.jpg
natural bare_rock plocha  Holá skála s žádnou nebo řídkou vegetací, skrz kterou je skalní podloží jasně vidět.
Bare rock.png
Coastal rock formation.jpg
natural blockfield plocha A surface covered with boulders or block-sized rocks, usually the result of volcanic activity or associated with alpine and subpolar climates and ice ages. Currently not rendered by OSM Carto
Blockstrom Felsenmeer Odenwald 2006.jpg
natural cave_entrance uzel plocha Vstup do přírodní  jeskyně. Šachty a štoly sem nepatří (man_made=adit a man_made=mineshaft).
Můžete doplnit, zda je vchod nějak zabezpečen barrier=*, zda se platí vstupné fee=* a jaké jsou otevírací hodiny opening_hours=*.
Uzel:
Cave-entrance-mapnik.png
Jászó58.JPG
natural cliff uzel cesta plocha Sráz, skalní stěna, útes. Vršek je nalevo od směru zakreslované cesty.
Natural cliff-125.png
Cliff.jpg
natural dune uzel cesta plocha A hill of sand formed by wind, covered with no or very little vegetation. See also natural=sand and natural=beach currently not rendered by OSM Carto
Ayres dunes, Isle of Man.jpg
natural earth_bank cesta Large erosion gully or steep earth bank
A gully (Budanova Gora) 1.jpg
natural fumarole uzel A fumarole is an opening in a planet's crust, which emits steam and gases
Námafjall in summer 2009 (2).jpg
natural gully cesta Small scale cut in relief created by water erosion
Gully in the Kharkov region.jpg
natural hill uzel A hill. currently not rendered by OSM Carto
Good binsey.jpg
natural peak uzel  Vrchol kopce nebo hory. Je vhodné doplnit název name=* a nadmořskou výšku ele=*.
Peak-8.svg
Peak.jpg
natural ridge cesta  Horský hřbet. Můžete doplnit název name=*. momentálně Mapnikem nevykreslováno
North Ridge of Mount Rohr.jpg
natural rock uzel plocha  Skála. Významná skála nebo skupina skal, která je pevně připojena k dalšímu skalnímu podkladu.
Volně stojící kámen/balvan je natural=stone.
momentálně Mapnikem nevykreslováno
Gainfarn froschstein.jpg
natural saddle uzel  Horské sedlo, průsmyk. Je vhodné doplnit název name=* a nadmořskou výšku ele=*.
Prochází-li průsmykem silnice, je vhodné její nejvyšší bod označit mountain_pass=*.
Saddle-8.svg
Saddle img.png
natural sand uzel plocha  Písek s žádnou nebo velmi řídkou vegetací. Viz také natural=beach.
Rendering-area-sand.png
Kalabrien Ricadi Sandwellen 2129.jpg
natural scree uzel plocha  Osyp, suťoviště - nahromaděná kamenná suť pod skalním masívem.
Scree render.png
Scree.jpg
natural sinkhole uzel plocha  Závrt - přírodní propadlina způsobená odstraněním podloží vodou nebo zřícením hlouběji ležící jeskyně. momentálně Mapnikem nevykreslováno
Rax doline.jpg
natural stone uzel Volně stojící přírodní kámen. Například  bludný balvan.
Není to velký kámen/skála (natural=rock), ani historický kámen opracovaný člověkem (historic=stone).
Můžete přidat jeho výšku a šířku značkami height=*, width=*.
momentálně Mapnikem nevykreslováno
Big rock at saynatsalo.jpg
natural valley uzel cesta Údolí momentálně Mapnikem nevykreslováno
LinvilleGorge.jpg
natural volcano uzel  Sopka, vulkán. Je vhodné doplnit název name=* a nadmořskou výšku ele=*. Dále je možné uvést stav volcano:status=* a typ volcano:type=*.
Volcano-8.svg
DenglerSW-Stromboli-20040928-1230x800.jpg
natural user defined uzel plocha Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.

  1. Does not include uses in semi-colon value separated lists