Cs:Pokryv půdy

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Pokryv půdy
One example for Součást : Pokryv půdy
Popis
Používá se pro popis materiálu, který pokrývá povrch země. Například tráva, asfalt, stromy, holá zem, voda, atd.
Značky

landuse=*
natural=*
surface=*
landcover=*

Pokryv půdy (Landcover) se používá pro popis materiálu, který pokrývá povrch země. Například tráva, asfalt, stromy, holá zem, voda, atd. Tento koncept se liší od využití půdy, což popisuje, jak člověk půdu využívá, jako třeba statek landuse=farm, obchody landuse=retail nebo lom landuse=quarry.

V současnosti je značení pokryvu půdy často pouze vyvozováno z jiných značek, například u parku se dá předpokládát, že je porostlý travou, ale v některých místech to mohou být ve skutečnosti stromy nebo písek či jiný pokryv. Následující klíče implikují nebo konkrétně popisují vlastnosti pokryvu půdy:

  • landuse=* - mnoho typů využití půdy implikují nějaký druh pokryvu půdy (jako třeba louka landuse=meadow), ale jiné nikoliv (třeba vojenské využití landuse=military) a další pak mohou být nejednoznačné (například landuse=greenfield, který může být porostlý libovolnou vegetací, nebo to je jen holá zem. To samé platí pro jiné klíče, které indikují využití půdy, jako jsou amenity=*, leisure=* a tourism=*.
  • surface=* - popisuje povrchový materiál a jeho vlastnosti podobným způsobem jako pokryv půdy, ale tato značka byla původně vytvořena pro popis povrchu lineárních prvků sítě, po které se dá navigovat a díky tomu měl hodnoty, které byly vhodné pro toto použití, ale ne takové hodnoty použitelné pro širší popis pokryvů půdy. V mezidobí se začal používat i pro popis povrchu větších ploch, jako je třeba využití půdy, ale obecně se používá jako druhotná značka.
  • natural=* - mnoho značek z tohoto klíče určených pro značení ploch odkazuje na přírodní prvky, které jasně implikují pokryv půdy. Některé značky ovšem nejsou ohledně pokryvu půdy příliš konkrétní, jako třeba pláž natural=beach nebo fell natural=fell a potřebují dodatečné značky jako surface=*, aby byl pokryv půdy jasný.
  • landcover=* - tento klíč byl navržen v Proposed features/landcover(en) pro přímé značení typů pokryvu půdy.

Jeden z nejtěžších případů mapování pokryvu půdy je mapování lesů a pralesů. Více informací najdete na stránce Les. V současné době nemáme dobrou značku, která by popisovala, že půda je pokryta stromy, na rozdíl od využití půdy pro produkci dřeva, pro což je vhodná značka landuse=forest, nebo značka natural=wood pro neobhospodařovaný les (prales). Pro tento účel byla navržena značka landcover=trees. Navíc se klíče popisující využití půdy a pokryv půdy často zaměňují. Na příklad značka landuse=grass ve skutečnosti popisuje pokryv půdy a nikoliv její využití. To způsobuje problémy, protože nelze popsat oblast půdy využívané železnici, která je porostlá travou, protože pro obě věci se používá značka s klíčem landuse=*.

Příklad současného značení pokryvu půdy

Následující seznam není kompletní. Prosím, přidejte do něj další položky. Tabulku lze setřídit kliknutím na požadované záhlaví sloupce.

Účel Kategorie Poznámka
Vrchoviště Přírodní natural=wetland a wetland=bog
Holá zem
Tráva Přírodní Momentálně se dá pokryv půdy vyvodit ze značek landuse=grass, leisure=park, surface=grass, landuse=meadow, natural=grassland, atd. Je typické, že značka landuse=grass je používána nesprávně a měla by být změněna na landcover=grass (například: pruhy trávy mezi kolejemi železničního koridoru - oblasti, která by měla být značena landuse=railway).
Stěrk Přírodní surface=gravel
Marše Přírodní natural=wetland a wetland=marsh
Mangrovy Přírodní natural=wetland a wetland=mangrove
Bahno Přírodní natural=mud Jelikož plochy bahna jsou typem mokřadu, je obvykle vhodnější je značit značkou natural=wetland s doplňkovými značkami (jako wetland=mud, wetland=tidalflat nebo surface=mud - podle situace).
Rákosina Přírodní natural=wetland a wetland=reedbed
Slanisko Přírodní natural=wetland a wetland=saltmarsh
Písek Přírodní natural=sand
Křoviska Přírodní natural=scrub
Moře Přírodní Značka natural=coastline popisuje hranici mezi pevninou a mořem (za vrcholu přílivu). Tato hranice má hodně možných pokryvů půdy, viz 'štěrk', 'mangrovy', 'slanisko', 'písek', 'močál' a 'wattové pobřeží'.
Močál Přírodní natural=wetland a wetland=swamp
Wattové pobřeží Přírodní natural=wetland a wetland=tidalflat
Stromy Přírodní Momentálně se používají značky landuse=forest a natural=wood, ovšem ani jedna z nich se zrovna nehodí například pro stromy vysázené v parku.
Voda Přírodní waterway=riverbank, natural=water, landuse=reservoir. Viz také: 'moře'.

Návrhy

Systémy klasifikace pokryvu půdy

Některé používané systémy klasifikace pokryvu půdy ovšem bez jejich mapování na značky OSM naleznete zde(en).