Lv:Land use

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Lv:Landcover)
Jump to navigation Jump to search

an unequal sign

This article is a translated version of the original article, but the content appears to be out of sync with the reference text (usually the English or German version). Please update this translation if possible.Help translate this into Latvian!

Landuse

Zemes lietošanas veids ir teritorija, kas tiek izmantota kādam konkrētam mērķim.

Ieteicams zīmēt kā lielus laukumus (veselus kvartālus, no ielas līdz ielai), parasti pa žogiem, nesavienojot ar ceļu līnijām.

Tips Tags Elements Apraksts Renderings Foto
landuse residential Mf node.png Mf area.png Dzīvojamā apbūve, arī daudzstāvu
Rendering-area-landuse-residential.png
Lawrenceville.jpg
leisure park Mf node.png Mf area.png Parks
Rendering-area-leisure-park.png
Victoria Park London.jpg
leisure playground Mf node.png Mf area.png Spēļu laukums
Playground-16.svg
Children playing on a modern playground.jpg
leisure pitch Mf node.png Mf area.png Sporta laukums
Rendering-area-leisure-pitch.png
County-Ground-STFC-pitch-2006.JPG
leisure marina Mf node.png Mf area.png Izklaides laivu un jahtu osta. Zvejniecības, kravu un pasažieru ostām izmantot harbour=*
Marina.jpg
landuse commercial Mf node.png Mf area.png Dominē ofisi, biznesa parki, viesnīcas
Landuse-commercial.png
Cambourne Business Park - geograph.org.uk - 15908.jpg
landuse retail Mf node.png Mf area.png Dominē veikalu apbūve
Landuse-retail.png
Trocadero - London 1.jpg
landuse industrial Mf node.png Mf area.png Rūpnieciskā apbūve
Landuse-industrial.png
Rehuraisio feed plant in Oulu 2008 001.jpg
landuse railway Mf area.png Dzelzeļa teritorijas
Rendering-landuse-railway-mapnik.png
OahuRailway&LandCo-switchtrack-signal.JPG
landuse landfill Mf node.png Mf area.png Izgāztuve
Rendering-landuse-landfill-mapnik.png
Landfill.jpg
landuse quarry Mf node.png Mf area.png Karjers
Rendering-landuse-quarry-mapnik.png
Steinbruch.jpg
landuse garages Mf area.png Garāžas
Etagen-Garage.jpg
amenity kindergarten Mf node.png Mf area.png Bērnudārza teritorija
Amenity=school area mapnik.png
amenity school Mf node.png Mf area.png Skolas teritorija
Gym Bachgasse.jpg
amenity college Mf node.png Mf area.png Koledžas teritorija
amenity university Mf node.png Mf area.png Universitātes teritorija
UZI-02.JPG
amenity hospital Mf node.png Mf area.png Slimnīcas teritorija
Medical clinic emergency nobeds.png
amenity marketplace Mf node.png Mf area.png Tirgus teritorija
Marche berlin002.jpg
landuse allotments Mf node.png Mf area.png Mazdārziņi
Landuse-allotments.png
Schrebergaerten.jpg
landuse farm Mf area.png Aramzeme / tehnisko kultūru lauki
Rendering-landuse-farm-mapnik.png
Farm landuse (with livestock).jpg
landuse farmyard Mf area.png Fermu pagalmi
Farmyard.jpg
landuse cemetery Mf area.png Kapi
Landuse-cemetery.png
Jewish cemetery Worms.jpg
landuse construction Mf node.png Mf area.png Būvlaukums
Rendering-landuse-construction-mapnik.png
Cantiere the Green One dell'area De Gasperi Ovest a San Donato Milanese (Giugno 2022).jpg
landuse brownfield Mf node.png Mf area.png Attīrīts laukums, paredzēts apbūvei
Rendering-landuse-construction-mapnik.png
Former Brickworks ... - geograph.org.uk - 56268.jpg
landuse greenhouse_horticulture Mf area.png Siltumnīcas
Greenhouserendering.png
Greenhouses westland.jpg

Veģetācija

Lai gan apzīmējumi vēsturiski ir izveidojušies dažādi, zemāk saraksts ar sastrukturētiem pēc veģetācijas augstuma.

Tips Tags Elements Apraksts Renderings Foto
natural beach Mf area.png Pludmale (līdz pirmajām kāpām). Ar surface apzīmēt materiālu.
Rendering-area-natural-beach.png
Horseshoebay.Bermuda.JPG
landuse grass Mf node.png Mf area.png Zāle, mauriņš
084 Green grass lawn background, green mowed grass free photo.jpg
natural grassland Mf area.png Dabīgas pļavas, lauces
Grassland.png
landuse meadow Mf node.png Mf area.png Pļava, ganības
Mottey.jpg
landuse orchard Mf node.png Mf area.png Augļu dārzi
Orchard.png
PikiWiki Israel 29753 Almonds grove.jpg
landuse plant_nursery Mf area.png Koku/Krūmu/puķu audzētava
Treenursery.png
natural scrub Mf area.png Krūmājs, rets mežs.

+ man_made:clearcut - kailcirtes

Cedar Key Scrub State Reserve01.jpg
landuse forest Mf node.png Mf area.png Mežs, kurš tiek zāģēts un apstrādāts. 99% no LV mežiem.
Landuse-forest.png
Forest.jpg
natural wood Mf node.png Mf area.png Pirmatnējs/neskarts mežs. Pārsvarā sastopams liegumos.
Puszcza białowieska fragmenty rezerwatu ścisłego a7.JPG

Dabīgas virsmas

Ar šo tagu palīdzību tiek apzīmēts zemes virskārtas materiāls. Pārsvarā darbojas kā papildus tags.

Tags Piezīmes
surface=ground Bez seguma, melnzeme, māli
surface=sand Smiltis līdz 0.2cm
surface=gravel Grants 0.2-1cm
surface=pebbles Oļi 1-5cm
surface=cobbles Oļi 5-25cm
surface=boulders Laukakmeņi >25cm
surface=rock Klintis (monolīti)