Cs:Tag:natural=scrub

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = scrub
Starr 010831-0015 Morella faya.jpg
Popis
Neobdělávaná země pokrytá keři nebo zakrslými stromy Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-area-natural-scrub.png
Skupina: Přírodní
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Značka natural=scrub se používá k označení společenství rostlin charakterizované vegetací, které dominují keře, často také obsahuje trávy, byliny a geofyty. Může se jednat o dospělý vegetační typ v nějaké oblasti, který je stabilní v čase, nebo o přechodovou komunitu, která se objevila dočasně v důsledku nějakého rušivého podnětu, jako je třeba požár.

Viz  shrubland(en) a  Garrigue#Similar_ecoregions(en)

Značení

Značka natural=scrub se přidává na uzly nebo plochy.

Doplňkové značky

 • name=* - název místa
 • leaf_type=broadleaved/needleleaved/mixed - popisuje typ listů
 • leaf_cycle=deciduous/evergreen/mixed - popisuje životní cyklus listů
 • wood=coniferous/deciduous/mixed - typ lesa Tato značka je zastaralá!

Vykreslování

Poznámky

Široce používaný klasifikační systém Anderson (1976) obsahuje podrobný popis křovisek. Zvláštní pozornost by měla být věnována těmto klasifikacím:

 • 3 Rangeland (pastviny)
  • 31 Herbaceous Rangeland (pastviny s dužnatými rostlinami)
  • 32 Shrub and Brush Rangeland (pastviny s keři)
  • 33 Mixed Rangeland (smíšené pastviny)

Odpovídající typy pokryvu půdy uvedené v National Landcover Database (NLCD2006) a National Landcover Database (NLCD2011) jsou odvozeny z Andersonova systému:

 • 5 Shrubland
  • 51 Dwarf Scrub - (pouze Aljaška) oblasti, kde dominují keře nižší než 20 cm s klenbou typicky větší než 20% celkové vegetace. Tento typ je obvykle spojený s trávami, ostřicí, bylinami a necévnatou vegetací.
  • 52 Shrub/Scrub - oblasti, kde dominují keře; nižší než 5 m s klenbou typicky větší než 20% celkové vegetace. Tato třída zahrnuje pravé keře, mladé stromy v brzké nástupnické etapě nebo stromy zakrslé kvůli vlivu prostředí.

Dužnaté byliny, ostřice, lišejníky, mech a mokřady (dřevnaté nebo dužnaté) je lépe značit jinak než scrub.

Viz také

Časté chyby značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!