Cs:Tag:natural=grassland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = grassland
Surface grass.jpg
Popis
Neudržovaná louka či travnatá pláň Edit or translate this description.
Skupina: Přírodní
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: schválenoPage for proposal

Přirozené oblasti, kde vegetaci dominují trávy (Poaceae) a jiné dužnaté (nedřevité) rostliny. Nezahrnuje obdělávanou půdu ani mokřady.

Použití

Jednoduchá značka

Přesné mapování

Myšlenka, že trávník je pouze "oblast s udržovanou trávou" není nová. Zde je popsáno, jak to můžete přesněji značit. Bylo také poznamenáno, že dekorativnost trávníku/trávy/udržované trávy je dílem omezeného množství druhů (species=*).

 • natural=grassland - "plocha s trávou", požadováno
 • grassland=* - volitelné, stejná definice
 • operator=* - je-li tráva někým provozována de iure, volitelné
 • managed=* - je-li tráva fyzicky udržována, volitelné
 • surface=* / landcover=* - pro popsání povrchu země, volitelné. Pokud bychom objekty každou roční dobu značili znovu, pak by se hodnota této značky měnila nejčastěji.

Vykreslování

Natural-Grassland.png

Viz také

 • Proposed features/Grassland — původní návrh a hlasování
 • Vegetace — obecná diskuse o značení vegetace
 • natural=scrub — přirozená vegetace dominovaná keři
 • natural=heath — vřesoviště - přirozená vegetace dominovaná trpasličími keři
 • natural=fell — bylinná vegetace nad linií stromů
 • natural=wetland spolu s wetland=marsh — otevřené mokřady, kde trávy rostou v promáčené půdě (přechod mezi travnatou plní a mokřadem může být postupný)
 • landuse=meadow — zemědělské oblasti zarostlé trávou (nebo dříve obhospodařované, ale stále porostlé hlavně trávou)
 • landuse=grass — obvykle okrasné plochy zarostlé udržovanou a sečenou trávou (trávníky)

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!