Cs:Tag:natural=grassland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = grassland
Surface grass.jpg
Popis
Neudržovaná louka či travnatá pláň Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Natural-Grassland.png
Skupina: Přírodní
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Přirozené oblasti, kde vegetaci dominují trávy (Poaceae) a jiné dužnaté (nedřevité) rostliny. Nezahrnuje obdělávanou půdu ani mokřady.

Použití

Jednoduchá značka

Přesné mapování

Myšlenka, že  trávník je pouze "oblast s udržovanou trávou" není nová. Zde je popsáno, jak to můžete přesněji značit. Bylo také poznamenáno, že dekorativnost trávníku/trávy/udržované trávy je dílem omezeného množství druhů (species=*).

 • natural=grassland - "plocha s trávou", požadováno
 • grassland=* - volitelné, stejná definice
 • operator=* - je-li tráva někým provozována de iure, volitelné
 • managed=* - je-li tráva fyzicky udržována, volitelné
 • surface=* / landcover=* - pro popsání povrchu země, volitelné. Pokud bychom objekty každou roční dobu značili znovu, pak by se hodnota této značky měnila nejčastěji.

Vykreslování

Natural-Grassland.png

Viz také

 • Proposed features/Grassland — původní návrh a hlasování
 • Vegetace — obecná diskuse o značení vegetace
 • natural=scrub — přirozená vegetace dominovaná keři
 • natural=heath — vřesoviště - přirozená vegetace dominovaná trpasličími keři
 • natural=fell — bylinná vegetace nad linií stromů
 • natural=wetland spolu s wetland=marsh — otevřené mokřady, kde trávy rostou v promáčené půdě (přechod mezi travnatou plní a mokřadem může být postupný)
 • landuse=meadow — zemědělské oblasti zarostlé trávou (nebo dříve obhospodařované, ale stále porostlé hlavně trávou)
 • landuse=grass — obvykle okrasné plochy zarostlé udržovanou a sečenou trávou (trávníky)

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!