Cs:Tag:landuse=meadow

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = meadow
Mottey.jpg
Popis
Louka Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Landuse Meadow.png
Skupina: Využití půdy
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Používá se k označení plochy louky, což je oblast země primárně zarostlá trávou a jinými nedřevnatými rostlinami.

Jak použít

Zakreslete cestu okolo plochy louky a označte ji landuse=meadow.

Doplňkové značky

Mnoho luk, pokud se neudržují, výhledově zarostou keři či stromy. Proto pokud víte, co louku udržuje nezarostlou, specifikujte:

Pokud přestala být louka udržována, pak postupně zaroste keři či stromy. Plochu louky v tomto přechodném období je možné označit meadow=transitional.

Má-li louka jméno, přidejte name=název louky.

Podobné značky

  • landuse=farmland - zemědělská půda pro pěstování a pastvu.
  • landuse=grass - nespecifikovaná oblast, kde roste tráva, například trávník v parku, uprostřed kruhového objezdu, část golfového hřiště, kraj silnice, atd. Možná zvažte radši surface=grass nebo landcover=grass
  • natural=grassland - travnaté pláně, komunita rostlin dominovaná trávami a jinými nedřevnatými rostlinami.
  • natural=scrub - komunita rostlin, kde převažují keře. Více dřevnatých rostlin než na louce či travnaté pláni.
  • natural=heath - vřesoviště.

Viz také

Ilustrace

Vykreslování

Mapnik

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!