Cs:Využití půdy a přírodní oblasti

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

OpenStreetMap umožňuje mapování využití půdy (klasifikace využití různých ploch země) pomocí kreslení jednoduchých ploch a přidáním značky s klíčem landuse, nebo jiné klasifikace půdy jako třeba natural. Vykreslovače(en) podporují mnoho takových značek a vykreslují oblasti v různých barvách jako podklad pod silnicemi a jinými prvky.

Les

V OSM máme jisté zvláštnosti při značení lesů.

Využití půdy (landuse)

Krátká definice: jak je oblast využívána člověkem.

  • landuse=* - hlavní značka pro značení využití půdy
  • některé ze značek leisure=* mohou být považovány za označení využití půdy.
  • některé ze značek man_made=* mohou být považovány za označení využití půdy (např. man_made=wastewater_plant). Povšimněte si, že při rozvoji OSM bylo mnoho značek vytvořeno bez oficiálního procesu jejich návrhu a umístěno do klíče man_made=*.
  • jiné značky mohou odkazovat na lidskou činnost (operator=*, managed=*, craft=*)

Vegetace

Pokryv půdy (landcover)

Pokryvem půdy se myslí materiál, který je na povrchu země. Může to být tráva, asfalt, stromy, holá zem, voda, atd.


Doporučení správného přístupu k mapování využití půdy je stále potřeba dopracovat. Viz níže #Otevřené otázky.

Příklad: Ve Wakefieldu(en) je zmapováno hodně oblastí využití půdy. Je Wakefield "dobrým" příkladem? Rozhodněte se sami:

Na této mapě vidíte plochy klasifikované značkami jako jsou:

landuse=residential
landuse=industrial
landuse=farmland
landuse=recreation_ground
landuse=allotments
landuse=cemetery
natural=heath
natural=scrub
amenity=school
amenity=hospital

Otevřené otázky

Zde jsou některé ošemetné otázky spojené s využitím půdy:

  • Máme za cíl klasifikovat každou plochu země podle jejího využití? To může být dobré, ale v praxi, jak budeme postupovat se zemědělskou půdou (nebo v některých zemích s pouští/pustinou), která zabírá většinu země mimo města? Zatímco je zmapována jen zčásti, mapa vypadá podivně nedokončená s velkými hnědými fleky v místech, kde jsou zakresleny farmy. Proč vykreslovače postupují takto?
  • Jak mapovat velmi velké oblasti využití půdy? Tyto lesy v Britské Kolumbii byly například přidány pomocí jejich rozdělení na obdélníkové kusy. Je to praktické řešení, které pomáhá vykreslovačům, ale důsledkem jsou artefakty při vykreslování. Jedná se o chybu, kterou lze opravit v nastavení stylu / softwaru?
  • Měly by sousedící plochy využití půdy sdílet uzly (překrývající se části cest)? Měly by také sousedící silnice podél ploch využití půdy sdílet uzly? Lidé k tomu mají různý přístup. Někteří nechávají mezi plochami využití půdy a sousedními oblastmi malé mezery. Sdílené uzly komplikují práci s daty (musíte používat chytré stisky kláves, abyste vybrali data, která chcete měnit).
  • A podobná otázka. Měly by vůbec být oblasti využití půdy "připojeny" (sdílet uzel) se silnicemi, které je protínají? Běžně se to dělá s chodníky highway=footway, které křižují park leisure=park, ale důsledkem je, že údaje o využití půdy se hůře separují do různých vrstev.
  • Jaké jemnosti chceme dosáhnout při mapování farem? Kreslíme plochu landuse=farmland okolo každého pole, každé farmy, nebo kreslíme velké plochy pokrývající velká území zemědělské půdy?
  • Jaké jemnosti chceme dosáhnout při mapování ve městech? A pokud budeme kreslit plochy využití půdy velmi podrobně, skončíme mapování u velmi malých ploch landuse=retail okolo každého malého obchodu na rohu? Jak to jde dohromady s použitím building=*?

Otázky značení

Kromě výše uvedených obecných otázek ohledně mapování využití půdy, existuje i hodně otázek ohledně značení. Podíváme-li se z odstupem na systém značek, které jsme definovali pro značení využití půdy a přírody, vypadá to jako beznadějný nepořádek, ale mějte na paměti. že OpenStreetMap nikdy nepracovala se striktní ontologií. Pokud data používáte, pak je docela jednoduché vytvořit mapování, které bude odpovídat tomu, jak chcete racionalizovat klasifikaci.

Přesvědčit komunity mapperů, aby dodržovali smysluplnější klasifikaci značení, je mnohem obtížnější úkol. Mnoho značek je vášnivě používaných malým počtem přispěvatelů v konkrétní oblasti, ale moc neladí s ostatními zavedenými značkami. Ani nemá smysl se snažit vyřešit problémy všechny najednou. Doporučujeme vám, abyste vytvářeli odkazy mezi podobnými značkami na jejich wiki stránkách, používali diskusní stránky a jiné kontaktní kanály(en), abyste upozornili na inkonzistence a napomohli popošťouchnout věci rozumnějším směrem, ale neočekávejte, že všichni budou souhlasit. Buďte trpěliví.

Související projekty