Cs:Tag:landuse=residential

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = residential
Lawrenceville.jpg
Popis
Obytná oblast - hlavně rodinné a bytové domy. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-area-landuse-residential.png
Skupina: Využití půdy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

Obytná oblast, ve které jsou hlavně obytné budovy jako jsou rodinné nebo bytové domy.

Je-li v jinak obytné oblasti malá oblast (jedna společnost/pozemek) s komerčním (nebo jiným) využitím, pak stále můžete použít značku landuse=residential pro celou plochu jako prvotní řešení. Později můžete zakreslit oddělenou plochu označenou landuse=commercial pro toto komerční zařízení.

Značka landuse=* se většinou používá na větší plochy a nikoliv na úrovni jednotlivých parcel. Jak je popsáno výše, jediný obchod v obytné oblasti ještě neznamená, že je potřeba mapovat landuse=commercial.

Samozřejmě, pokud je změna ve využití oblasti významná, pak má smysl ji zmapovat. Významnost může buď vycházet z velikosti - pokud je v obytné oblasti celé velké obchodní středisko, pak má smysl ho zmapovat odděleně - ale i něco malého může být relevantní. Necháváme na rozhodnutí mappera. Chcete-li udělat díru pro jiné využití uprostřed obytné oblasti, pak na to můžete použít relaci multipolygon (ale obvykle to není potřeba, pokud mapujete podrobně, nebudete zahrnovat ulice, takže komerční využití plochy bude vždy na rozhraní landuse).

Velikost oblasti by měl odpovídat známému rozsahu obytné oblasti, ale nikoliv celému městu nebo vesnici.

Oddělení od silnic

Je debatováno, zda (malá) silnice vedoucí skrz obytnou oblast by do ní měla být zahrnuta, ale obecně platí že (veřejné) silnice mají jiný landuse=* než soukromé pozemky. Někteří mappeři rozdělují obytné oblasti do bloků, které neobsahují žádné ulice; jiní omezují toto rozdělování pouze na hlavní silniční tahy a jiní mappeři dokonce mapují jednu velkou obytnou oblast okolo celého města (což je považováno za počátek mapování mnohými mappery).

Pokud se rozhodnete ukončit obytnou oblast na kraji silnice, pak máte volbu zda využijete existující uzly, kterými je silnice zakreslena, nebo zda zakreslíte hranici vedle silnice. Oba způsoby mají své výhody a nevýhody a žádný z nich není jasně špatně, pokud není mapováno landuse silnic. Ovšem je stále doporučeno nechat skončit obytný landuse na své skutečné hranici a nepokračovat s ním do středu ulice z různých důvodů, např. aby se zjednodušili budoucí vylepšení (landuse silnice), aby se neumisťovali věci na veřejné pozemky (silnice)v sousedících landuse a aby nedocházelo k připojení silnic k landuse namísto jiných silnic nezkušenými mappery.

Máte-li přístup k datům z katastru nemovitostí, pak pravděpodobně budete zakreslovat cesty landuse=residential podél hranic pozemků, které jsou (většinou) nějak vzdálené od střední osy silnice, např. až za chodníkem. Mapujte a diskutujte podle Key:landuse diskusní stránky.

Pojmenované obytné oblasti

Většina objektů landuse=residential je v OSM bezejmenných, pouze mapují obecné obytné oblasti. Ovšem některé oblasti od jednoho developera mají své vlastní plochy landuse=residential a svůj název name=*. U obytných oblastí může být dokonce zmapován i operátor oblasti operator=* (což může být třeba místní samospráva).

Také existují značky place jako je place=neighbourhood nebo place=suburb. Tyto lze použít na ploše, možná shodné s plochou landuse=residential, ale pokud není hranice plochy odpovídající názvu jasně definovaná (což je časté), pak je pravděpodobně lepší použít tyto značky na samostatném uzlu, i když označení plochy má své jasné výhody, i když je plocha jen přibližná.

Kdy nepoužívat

Tato značka by se měla používat pouze pro oblasti určené a skutečně využívané pro účely bydlení. Neměla by se používat

  • pro oblasti s budovami nejasného použití
  • jako abstraktní obal okolo budov, kdy je seskupí dohromady bez ohledu na obytné využití, kdy zahrne i jiné účely využití
  • doplňková značka pro městské administrativní jednotky

Vykreslování

Rendering-area-landuse-residential.png

Související značky

Viz také