Cs:Key:place

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place
Bremen.png
Popis
Označuje buď střed města, nebo celou jeho plochu. Edit or translate this description.
Skupina: Místa
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Popsané hodnoty: 22
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: de facto

Hlavní článek: Places(en)

Značka place=* se používá k označení polohy místa, které je známo pod určitým jménem. Značka place=* by měla být umístěna v každém větším osídleném místě (město, předměstí, vesnice, atd.) a také na neobydlených, ale pojmenovaných místech.

Použití

Uzly

Nejjednodušším způsobem je přidat uzel uzel do středu místa, což může být historický nebo administrativní střed, hlavní náměstí, radnice nebo obecní úřad.

Plochy

Druhou možností je vytvořit plochu plocha pokrývající místo a přidat na ni značku place=*.

Doplňkové značky

Pokud máte k dispozici údaje o počtu obyvatel z vhodného volného zdroje, přidejte i značku population=*, která se typicky přidává právě ke značce place=*. Také je vhodné přidat značky wikidata=*/wikipedia=*.

Hodnoty

V tabulce jsou uvedeny nejčastěji používané hodnoty:


   

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace

Správní členění země

place country uzel Unitární stát (země) nebo federace států (Česká republika, USA, Spolková republika Německo)
Klasifikace NUTS 1 Stát (Goups of States)
Viz boundary=administrative, admin_level=2.
place state uzel plocha Členský stát federace (Utah, Bavorsko, Quebec)
Viz boundary=administrative, admin_level=*.
place region uzel plocha Kraj. V Česku NUTS 3 Kraj (Jihočeský kraj)
Viz boundary=administrative, admin_level=6.
place province uzel plocha Provincie. V Česku se nepoužívá.
place district uzel plocha Okres. V Česku LAU 1 Okres (District).
place county uzel plocha Hrabství. V Česku se nepoužívá.
place municipality uzel plocha Samosprávná obec.

Obydlená místa - města

place city uzel plocha Velkoměsto. V Česku města s počtem obyvatel nad 90 000, tj. 10 krajských měst mimo Jihlavu, Karlovy Vary, Zlín (stav dle sčítání 2011).
place borough uzel plocha Samosprávná městská část nebo městský obvod. Např. Praha 9, Plzeň 7-Radčice, Vratislavice nad Nisou.
place suburb uzel plocha Předměstí (v OSM se ale používá i na vnitřní části města place=town, nebo place=city) s vlastním názvem a identitou, např.:
  • připojená města nebo vesnice, které byly dříve nezávislé
  • samosprávné obce uvnitř města, nebo v sousedství mnohem většího města
  • historické části měst
  • průmyslové čtvrti nebo rekreační oblasti uvnitř měst s vlastním jménem
place quarter uzel plocha Městská čtvrť. Pojmenovaná část většího města. Nemusí být administrativním celkem. Je menší než place=suburb a větší než place=neighbourhood, i když je někdy užívána jako synonymum pro place=neighbourhood.
place neighbourhood uzel plocha Část obce. Pojmenovaná část place=city, place=town, nebo place=village. Menší než place=suburb a place=quarter. Obvykle není administrativním celkem.
place city_block uzel plocha Pojmenovaný blok domů, který je součástí place=city.
place plot uzel plocha Pojmenovaná parcela nebo plocha vlastněná stejným majitelem.

Obydlená místa - města a venkov

place town uzel plocha Město. V Česku města s počtem obyvatel 3 000 až 90 000. Např. Česká Lípa.
place village uzel plocha Městys, vesnice. V Česku obce s počtem obyvatel menším než 3 000. Dále pak všechna samostatná sídla označena dopravní značkou začátku a konce obce se svým vlastním jménem.
place hamlet uzel plocha Vesnička, osada. Sídla, která nejsou označena dopravní značkou začátku a konce obce a zároveň nejsou "uvnitř" jiného takového sídla. Typicky malé vesničky, do kterých vede pouze nějaká místní komunikace.
place isolated_dwelling uzel plocha Samota, na rozdíl od place=hamlet se jedná jen o jednu či dvě domácnosti.
place farm uzel plocha Statek, farma. Samostatně pojmenovaný statek, který je součástí většího sídla. Stojí-li na samotě, použijte place=isolated_dwelling. Podívejte se také na landuse=farmyard a building=farm.
place allotments uzel plocha Chatová osada, rekreační osada. Osada sezonně používaných rekreačních objektů, která není oficiální osadou a ani nemá poštovní adresy.

Jiná místa

place continent uzel plocha Kontinent. Jeden ze sedmi kontinentů: Afrika, Antarktida, Asie, Austrálie, Evropa, Jižní Amerika, Severní Amerika.
place archipelago relace Souostroví. Ostrovy a ostrůvky patřící do souostroví mohou být sdruženy do relace, která je označená touto značkou. V Česku se nepoužívá.
place island plocha Ostrov na moři nebo řece (obvykle o velikosti větší než 1 km2). V Česku to bude spíše place=islet.
place islet uzel plocha Ostrůvek. Malý ostrůvek na řece nebo rybníce, typicky skalnatý či zarostlý vegetací. Jeho velikost by měla být menší než 1 km2.
place square uzel plocha Náměstí
place locality uzel plocha Neobydlená, ale pojmenovaná lokalita. Dobrým zdrojem v Česku těchto jmen lesů, kopců, luk či polí je katastrální mapa, ve které jsou zakreslena.
place další hodnoty uzel plocha Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

Vlastnosti

population číslo uzel plocha Počet obyvatel. Může být použit pro lepší odhad velikosti vykreslení názvu místa.
name text uzel plocha Název místa.
postal_code text uzel cesta plocha Poštovní směrovací číslo. Tuto značku nepoužívejte, použijte běžné české adresy.
addr:postcode text uzel cesta plocha Poštovní směrovací číslo. V některých komunitách se tato značka používá pro místa a oblasti podle Karlsruhe Schema namísto značky 'postal_code'.
reference_point yes uzel cesta plocha Referenční bod. Hodnota yes se přidává ke krajinným prvkům, které se v některých zemích (např. Střední Amerika) používají pro určování adresy místa.
is_in text uzel cesta plocha Volitelná primitivní metoda vyjádření náležitosti místa k vyššímu celku, např. place=suburb; name=Černý Most; is_in=Praha.
Pokud v mapě jsou zakreslené správně administrativní hranice (což v Česku máme), pak je tato značka zbytečná. Jedinou výjimkou je, že Nominatim místo špatně zařadil do hierarchie a je potřeba to touto značkou opravit.

This section is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.

Viz také

  • border_type=*
  • place:ph=* - značka specifická pro Filipíny pro unikátní místa na Filipínách. Je stále v návrhu, ale již se používá.