Cs:Key:place

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place
Bremen.png
Popis
Označuje buď střed města, nebo celou jeho plochu. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Místa
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Popsané hodnoty: 22
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto
Hlavní článek: Places(en)

Značka place=* se používá k označení polohy místa, které je známo pod určitým jménem. Značka place=* by měla být umístěna v každém větším osídleném místě (město, předměstí, vesnice, atd.) a také na neobydlených, ale pojmenovaných místech.

Použití

Uzly

Nejjednodušším způsobem je přidat uzel uzel do středu místa, což může být historický nebo administrativní střed, hlavní náměstí, radnice nebo obecní úřad.

Plochy

Druhou možností je vytvořit plochu plocha pokrývající místo a přidat na ni značku place=*.

Doplňkové značky

Pokud máte k dispozici údaje o počtu obyvatel z vhodného volného zdroje, přidejte i značku population=*, která se typicky přidává právě ke značce place=*. Také je vhodné přidat značky wikidata=*/wikipedia=*.

Hodnoty

V tabulce jsou uvedeny nejčastěji používané hodnoty:


   

Klíč Hodnota Prvek Popis Ilustrace Count

Správní členění země

place country uzel  Unitární stát (země) nebo  federace států (Česká republika, USA, Spolková republika Německo)
Klasifikace NUTS 1 Stát (Goups of States)
Viz boundary=administrative, admin_level=2.
1-12 Political Color Map World.png
place state uzel plocha Členský stát  federace (Utah, Bavorsko, Quebec)
Viz boundary=administrative, admin_level=*.
Mapa Mexico 2010.PNG
place region uzel plocha  Kraj. V Česku NUTS 3 Kraj (Jihočeský kraj)
Viz boundary=administrative, admin_level=6.
ChileRegionAtacama.png
place province uzel plocha  Provincie. V Česku se nepoužívá.
place district uzel plocha  Okres. V Česku LAU 1 Okres (District).
place county uzel plocha  Hrabství. V Česku se nepoužívá.
Iran Counties.svg
place municipality uzel plocha Samosprávná  obec.
Map of all City Municipalities in Slovenia.svg

Obydlená místa - města

place city uzel plocha  Velkoměsto. V Česku města s počtem obyvatel nad 90 000, tj. 10 krajských měst mimo Jihlavu, Karlovy Vary, Zlín (stav dle sčítání 2011).
Marseille-la-nuit-by-F.Laffont-feraud.jpg
place borough uzel plocha Samosprávná  městská část nebo městský obvod. Např. Praha 9, Plzeň 7-Radčice, Vratislavice nad Nisou.
Distritos Málaga.svg
place suburb uzel plocha  Předměstí (v OSM se ale používá i na vnitřní části města place=town, nebo place=city) s vlastním názvem a identitou, např.:
  • připojená města nebo vesnice, které byly dříve nezávislé
  • samosprávné obce uvnitř města, nebo v sousedství mnohem většího města
  • historické části měst
  • průmyslové čtvrti nebo rekreační oblasti uvnitř měst s vlastním jménem
Place-suburb.png
place quarter uzel plocha  Městská čtvrť. Pojmenovaná část většího města. Nemusí být administrativním celkem. Je menší než place=suburb a větší než place=neighbourhood, i když je někdy užívána jako synonymum pro place=neighbourhood.
Place quarter.png
place neighbourhood uzel plocha  Část obce. Pojmenovaná část place=city, place=town, nebo place=village. Menší než place=suburb a place=quarter. Obvykle není administrativním celkem.
Chelsea1217.JPG
place city_block uzel plocha Pojmenovaný blok domů, který je součástí place=city.
City block.PNG
place plot uzel plocha Pojmenovaná parcela nebo plocha vlastněná stejným majitelem.
Lot map.PNG

Obydlená místa - města a venkov

place town uzel plocha  Město. V Česku města s počtem obyvatel 3 000 až 90 000. Např. Česká Lípa.
Bastrop Texas1.jpg
place village uzel plocha  Městys,  vesnice. V Česku  obce s počtem obyvatel menším než 3 000. Dále pak všechna samostatná sídla označena dopravní značkou začátku a konce obce se svým vlastním jménem.
Rue principale à Germolles (Mellecey).JPG
place hamlet uzel plocha  Vesnička,  osada. Sídla, která nejsou označena dopravní značkou začátku a konce obce a zároveň nejsou "uvnitř" jiného takového sídla. Typicky malé vesničky, do kterých vede pouze nějaká místní komunikace.
Waldkirch Oberwil.jpg
place isolated_dwelling uzel plocha  Samota, na rozdíl od place=hamlet se jedná jen o jednu či dvě domácnosti.
An Isolated Dwelling - geograph.org.uk - 497860.jpg
place farm uzel plocha  Statek, farma. Samostatně pojmenovaný statek, který je součástí většího sídla. Stojí-li na samotě, použijte place=isolated_dwelling. Podívejte se také na landuse=farmyard a building=farm.
St. Martin im Kofel Bauernhof.jpg
place allotments uzel plocha Chatová osada, rekreační osada. Osada sezonně používaných rekreačních objektů, která není oficiální osadou a ani nemá poštovní adresy.
Allotments.jpg

Jiná místa

place continent uzel plocha  Kontinent. Jeden ze sedmi kontinentů: Afrika, Antarktida, Asie, Austrálie, Evropa, Jižní Amerika, Severní Amerika.
Continents vide couleurs blue.png
place archipelago relace  Souostroví. Ostrovy a ostrůvky patřící do souostroví mohou být sdruženy do relace, která je označená touto značkou. V Česku se nepoužívá.
Canarias-rotulado.png
place island plocha  Ostrov na moři nebo řece (obvykle o velikosti větší než 1 km2). V Česku to bude spíše place=islet.
Island.jpg
place islet uzel plocha  Ostrůvek. Malý ostrůvek na řece nebo rybníce, typicky skalnatý či zarostlý vegetací. Jeho velikost by měla být menší než 1 km2.
L'Île au Dgèrdain Saint Brélade Jèrri 2004.jpg
place square uzel plocha  Náměstí
Milano galleria piazza duomo.jpg
place locality uzel plocha Neobydlená, ale pojmenovaná lokalita. Dobrým zdrojem v Česku těchto jmen lesů, kopců, luk či polí je katastrální mapa, ve které jsou zakreslena.
place sea uzel plocha A part of an ocean.
Envisat image over the Red Sea ESA209860.jpg
place ocean uzel plocha The world's five main major oceanic divisions.
Oceania topic image Satellite image.jpg
place další hodnoty uzel plocha Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

Vlastnosti

population číslo uzel plocha Počet obyvatel. Může být použit pro lepší odhad velikosti vykreslení názvu místa.
World population density map.PNG
is_in text uzel cesta plocha Volitelná primitivní metoda vyjádření náležitosti místa k vyššímu celku, např. place=suburb; name=Černý Most; is_in=Praha.
Pokud v mapě jsou zakreslené správně administrativní hranice (což v Česku máme), pak je tato značka zbytečná. Jedinou výjimkou je, že Nominatim místo špatně zařadil do hierarchie a je potřeba to touto značkou opravit.

This section is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.

Viz také

  • border_type=*
  • place:ph=* - značka specifická pro Filipíny pro unikátní místa na Filipínách. Je stále v návrhu, ale již se používá.