Fi:Key:place

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place
Bremen.png
Kuvaus
Määrittää nimetyn paikan alueen tai sijainnin Show/edit corresponding data item.
Ryhmä: Places
Käytetään karttakohteille
voidaan käyttää pisteissäei voi käyttää viivoissavoidaan käyttää alueissamay be used on relations
Dokumentoidut arvot: 31
Vaatii
Hyödyllisiä tagiyhdistelmiä
Katso myös
Tila: de facto
Pääartikkeli: Finland/Places

Nimetyn sijainnin tyyppi voidaan määrittää tällä tagilla. Tätä voidaan ja tulee käyttää kaikille merkityksellisille nimetyille paikoille.

Käyttö

Käyttö jakautuu nimetyn paikan tyypin mukaan. Pääjako on

  • hallinnolliset alueet (kuten valtiot tai maakunnat),
  • taajamat ja niiden osat (kaupungit, kaupunginosat),
  • muut asutukset (kylät, talot),
  • maantieteelliset kohteet (saaret, valtameret jne).

Suomi on harvaanasuttu maa. Asutusten tyypin määrittely on usein hankalaa, kuten pienten teidenkin. Maaseudulla voi olla syytä erehtyä liian suureen yksikköön jos pohtii esimerkiksi kylän kokoa (hamlet vai village), mutta city-tagin käyttöä tulee varoa jotta kartta pysyy selkeänä.

Node

Yksinkertaisin ja käytetyin tapa on merkitä kohde yksittäisellä nodella. Tämä on tyypillisesti alueen, kuten kaupungin keskikohta.

Alue

Jos alue on hyvin määritelty, voidaan se myös piirtää alueeksi ja tagittaa itse alue. Tällä voidaan auttaa esimerkiksi koneellista osoitteen hakemista kaupungin sisältä tai näyttää alue kartalla.

Esimerkiksi saarella place=island tai luodolla place=islet on hyvin määritellyt rajat joten tagi kannattaa antaa alueelle eli saarelle. Hyvin suuret alueet kuten mantereet place=continent ja valtameret place=ocean ovat nimetty nodeilla.

Lisämääreet

Muista asettaa nimi. Jos tiedät asukasluvun, määritä se käyttäen population=*. Wikisivuun käytetään wikidata=*/wikipedia=*.

Asuttujen alueiden määrittäminen alueena

Asutut alueet (erityisesti taajamat place=city, place=town, kylät place=village, place=hamlet and place=isolated_dwelling) määritellään lähes aina nodena eli keskipisteenä, koska se on kohtuullisesti määriteltävissä riittävällä tarkkuudella (kaupungintalo, kirkko, tori) toisin kuin alueen raja. Taajamalla voi kuitenkin myös olla tarkkaan määritelty raja, jolloin se voidaan merkitä alueena. Tarkkaan määritelty kunta on kuitenkin eri asia kuin kunnan keskustaajama. Kaksi eri taajamaa voi myös muodostaa yhteisen taajama-alueen (Jyväskylä jatkuu suoraan Vaajakoskena). Epäselvissä tapauksissa ei kannata piirtää aluetta, vaan tyytyä pisteeseen.

Eri kartan piirtävät palvelut tai ohjelmat voivat näyttää tai olla näyttämättä alueita.

Määritteet

Näillä taulukoilla määritetään eri place=* tagit kategorioittain.


Paikat

Tällä määritellään etenkin asuttuja alueita, mutta myös maantieteellisiä paikkoja. Katso myös sivut Fi:Key:place ja Places.

Key Value Element Comment Photo Count

Hallinnolliset alueet

place country node Valtio kuten Suomi.
1-12 Political Color Map World.png
place state node area Osavaltio tai kantoni (Sveitsin osa).
Mapa Mexico 2010.PNG
place region node area Huonosti määritelty alue, joka ei ole käytössä Suomessa.
ChileRegionAtacama.png
place province node area Provinssi, ehkä maakunta kuten Uusimaa. Kanadan osavaltio.
place district node area Ei käytössä Suomessa.
place subdistrict node area See boundary=administrative, admin_level=* varies; may not be used in all countries.
place county node area Piirikunta. Ei käytössä Suomessa.
Iran Counties.svg
place municipality node area Kunta kuten Helsinki tai Utsjoki. Kuntien rajat on piirretty relaationa (Relation:boundary) asettaen boundary=administrative + admin_level=8 ja asettamalla kunnan keskustaajama (kaupunki) rooliin Role admin_centre.
Map of all City Municipalities in Slovenia.svg

Taajamat ja niiden osat

place city node area Kaupunki, Suomessa isoimmat kaupungit. Suomen jokainen kunta voi halutessaan kutsua itseään kaupungiksi, joten niitä on yli 100. Täten jokaista kuntaa joka kutsuu itseään kaupungiksi tai tarkemmin sellaisen keskustaajamaa ei tule merkitä tagilla city. Merkittävimmät kaupungit ovat jo merkitty eikä niitä kannata lisätä ilman keskustelua. Tyypillinen keskustelun lähtökohta on yli 50000 asukasta.
Marseille-la-nuit-by-F.Laffont-feraud.jpg
place borough node area Joissakin maissa käytetty hallinnollinen alue tai kaupunginosa. Esimerkiksi New York jakautuu viiteen osaan. Ei käytössä Suomessa.
Distritos Málaga.svg
place suburb node area Esikaupunkialue, lähiö tai kaupunginosa kuten Pasila.
Place-suburb.png
place quarter node area Asuinalue isomman taajaman sisällä, joka on kooltaan jotain esikaupunkialueen tai naapuruston välistä kuten Tampereen Pispalan osa Ylä-Pispala.
Place quarter.png
place neighbourhood node area Naapurusto, joka on tyypillisesti korttelia isompi pieni nimetty osa taajamaa tai esimerkiksi kylän osa.
Chelsea1217.JPG
place city_block node area Yksittäinen kortteli, jonka tyypillisesti tiet rajaavat.
City block.PNG
place plot node area Tontti, tila tai kiinteistö.
Lot map.PNG

Maaseudun kylät ja muut asutuskeskittymät

place town node area Kylää isompi taajama joka tarjoaa palveluita ja jossa on tuhansia asukkaita. Moni Suomen kaupungeista on town. Tyypillisesti kunnan keskustaajama, mutta kunnassa voi olla useita merkittäviä taajamia jotka kaikki merkitään tällä tagilla. Pienimmät taajamat ovat kuitenkin kyliä (village).
Bastrop Texas1.jpg
place village node area Kylä. Kylä on pienempi kuin town, tyypillisesti kuitenkin yli 100 asukasta. Jos kylässä on koulu, kauppa tai merkitty taajama-alue se on lähes varmasti kooltaan ainakin kylä.
Hryniv, Pustomyty Raion (01).jpg
place hamlet node area Pieni kylä, vähäinen alle 100-200 asukkaan asutuskeskittymä, joka ei kuitenkaan ole taajama. Isompi kylä on village.
Waldkirch Oberwil.jpg
place isolated_dwelling node area Talon tai kahden muodostama nimetty asutus maaseudulla. Suuremmat ovat ainakin hamlet.
An Isolated Dwelling - geograph.org.uk - 497860.jpg
place farm node area Maatalo, farmi. Hyvä lisämääre on landuse=farmyard, jolla osoitetaan maatalon pihapiiri.
St. Martin im Kofel Bauernhof.jpg
place allotments node area Siirtolapuutarha.
Allotments.jpg

Muut maantieteelliset paikat

place continent node area Mantere.
Continents vide couleurs blue.png
place archipelago relation Saaristo.
Canarias-rotulado.png
place island area Suuren tai merkittävän saaren nimi. Pienemmille saarilla voi käyttää luotoa place=islet mutta tarkkaa kokorajaa ei toistaiseksi ole sovittu.
Island.jpg
place islet node area Saarta pienempi vähäinen luoto.
L'Île au Dgèrdain Saint Brélade Jèrri 2004.jpg
place square node area Tori tai aukio.
Milano galleria piazza duomo.jpg
place locality node area Nimetty paikka, jolle ei ole muuta tagia. Ei siis esimerkiksi kohouma natural=peak, järvi natural=water tai rakennus building=*. Ei merkitse asutusta.
place polder node area A polder.
place sea node area Meri tai valtameren osa, esimerkiksi Pohjanmeri.
Envisat image over the Red Sea ESA209860.jpg
place ocean node area Maailman viisi valtamerta.
Indian Ocean Tracetrack Topo.png
place User Defined node area All commonly used values according to Taginfo

Additional attributes

population Number node area Paikan asukasluku numerona.
World population density map.PNG
is_in Text node way area Vanhentunut tagi, joka kertoo kohteen sijainnin (esim. pienelle kylälle is_in=Joroinen, Finland) ellei se muutoin tule ilmi.

This section is a wiki template with a default description in English. Editable here. Suomenkielinen käännös voi muokkailla tässä.

Hallinnolliset alueet ja admin_level

Hallinnollisille alueille määritellään lisäksi tason määrittävä admin_level=*. Arvot ovat maariippuvaisia ja ovat määritelty sivulla boundary=administrative. Huomaa alla olevissa esimerkkirelaatioissa käytetty admin_centre.

Place Admin level Taso Suomessa Esimerkiksi
country 2 Valtio, 2 Suomi
state, province, region 3–5 Maakunta, 6 Uusimaa
district, county 4–8
municipality 6–8 Kunta, 8 Helsinki
city 6–9
town, village, hamlet 7–10
borough, suburb 8–10
quarter, neighbourhood, block 8–11

Katso myös