NL:Key:place

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place
Bremen.png
Omschrijving
De place tag wordt gebruikt op een enkele node in het centrum van een benoemde plaats. Show/edit corresponding data item.
Groep: Plaatsen
Gebruikt op deze elementen
kan aan knopen worden gekoppeldkan niet aan wegen worden gekoppeldkan aan vlakken worden gekoppeldkan aan relaties worden gekoppeld
Gedocumenteerde waarden: 31
Vereist
Nuttige combinaties
Zie ook
Status: de facto

Deze tag wordt gebruikt ter indicatie van de status van een locatie of gebied. Het gaat daarbij vooral over woonplaatsen of woongebieden. Deze pagina behandelt vier waarden: city, town, village en hamlet.


Theoretische afwegingen

Verschillende manieren van categorisering zijn besproken in een forumdiscussie die in december 2017 op gang kwam en oorspronkelijk alleen over inwonertallen ging:[1]
- Indeling alleen of hoofdzakelijk op basis van inwonertal --> nadeel: doet geen recht aan regionale verschillen in o.a. bevolkingsdichtheid
- Indeling o.b.v. historische stadsrechten en meest gebruikte benaming --> nadeel: sluit niet aan bij de huidige werkelijkheid en de Engelse termen
- Indeling o.b.v. omvang en kwaliteit voorzieningen --> nadeel: moeilijk om te baseren op betrouwbare cijfers
- Indeling o.b.v. een formule die o.a. de afstand tot de dichtstbijzijnde grotere plaats meeneemt: --> nadeel: is al gauw te complex en kunstmatig
- Indeling o.b.v. een combinatie van richtlijnen en interpretatie van mappers/gemeenschap --> nadeel: subjectiviteit speelt een grote rol

In de praktijk is de laatste optie momenteel in werking met als richtlijn voor 'city': meer dan 100.000 inwoners en/of provinciale hoofdstad, aangevuld met enkele andere belangrijke regionale plaatsen.

Situatie voorafgaand aan de discussie

Inwoneraantallen en place-tags zijn ooit tijdens een AND-import in 2007 aan OSM toegevoegd. Veel van de place-tags zijn door de OSM-gemeenschap gecorrigeerd maar wat betreft de kleinere plaatsen was er nog wel wat werk te doen. In de bewerkingsgeschiedenis van sommige plaatsen is terug te zien dat de waarde meermaals is gewijzigd, meestal tussen city en town of tussen town en village.

In december 2017 waren als 'city' getagd: alle 22 plaatsen boven de 100.000 inwoners (zie tabel op deze pagina) plus provinciale hoofdsteden Leeuwarden, Assen en Lelystad plus Emmen, Deventer, Ede, Alkmaar, Venlo en Heerlen. Op basis van het overleg op het forum is Middelburg als provinciale hoofdstad daaraan toegevoegd.

Aanpassingen begin 2018

Mapper AndriesWijma heeft de place-tags van alle steden en dorpen in Nederland gecontroleerd en inwonertallen toegevoegd. De als city aangegeven plaatsen zijn gehandhaafd en de towns zijn nauwelijks gewijzigd. Er zijn vooral villages omgezet naar hamlet. Voor het onderscheid tussen village en hamlet zijn, behalve inwonertal, diverse factoren meegenomen zoals: woonplaats volgens de BAG ('eigen' grondgebied) / eigen postcode of niet, indeling en benaming door gemeente, wijze van afbakening (bebording), dorpsvoorzieningen en structuur van de plaats (compacte kern met zeker tientallen woningen of enkel verspreide bewoning). Zo kan voor een plaats met 70 inwoners met compacte en herkenbare dorpskern in een dunbevolkt gebied de waarde village zijn gekozen terwijl een plaats bestaande uit 300 inwoners verspreid over een buitengebied als hamlet is beoordeeld.

Hoevaak worden de verschillende tags momenteel (update mei 2018) gebruikt?

 • 32 x city
 • 268 x town
 • 2109 x village
 • 3589 x hamlet (meestal zonder population)


Alle Nederlandse woonplaatsen boven de 25 duizend inwoners zijn aangegeven als town of city. Tussen de 25 en 5 duizend inwoners is de bevolkingsdichtheid in de regio als belangrijkste aanvullende factor gebruikt voor de keuze tussen town en city. Drie plaatsen met minder dan 5 duizend inwoners (maar meer dan 4 duizend) zijn gehandhaafd als town.

Aanpassingen in Fryslân in 2022

Lokale mappers E de Wit en AndriesWijma hebben in 2022 overeenstemming bereikt over een aanpassing van de beoordeling 'village' tegenover 'hamlet'. Voortaan wordt de structuur en historie van kleine plaatsen in Fryslân doorslaggevend boven inwonertal. Geschiedkundig gezien is de aanwezigheid van een kerk en de positie daarvan ten opzichte van de bebouwing een goede graadmeter. De bebouwing dient daarbij een zekere kern te bevatten, waarbij een verzameling van een vijftal huizen als minimum kan worden aangehouden.
Bij twijfelgevallen kan worden gekeken naar eventuele consistente betitelingen in officiële stukken en afbakening door blauwe komborden tegenover witte borden. Deze factoren geven op zichzelf geen eenduidige uitkomst ten aanzien van de werkelijkheid.

Voorstellen op het forum


Een eerder voorstel van mapper AndriesWijma:

 • City: minimaal 50.000 inwoners
 • Town: 5.000-50.000 inwoners
 • Village: 250-5.000 inwoners, of minder dan 250 inwoners maar dorpsstatus
 • Hamlet: minder dan 250 inwoners of meer dan 250 inwoners maar geen dorpsstatus (voor dit laatste geval is misschien een andere waarde meer geschikt)


Een voorstel van mapper Marczoutendijk:

 • City: Hoofdplaats óf minimaal 100.000 inwoners
 • Town: 25.000-100.000 inwoners
 • Village: 250-25.000 inwoners
 • Hamlet: minder dan 250 inwoners


Een voorstel van mapper Byckel voor het gebruik van de volgende profielen:

place=hamlet

 • Boerderijen en huizen. Eventueel aanwezige aktiviteit vooral gebaseerd op toeval.

place=village

 • Een kerk, veelal van de in de regio meest voorkomende stroming
 • Basisschool en/of kinderdagverblijf
 • Beperkte, voornamelijk lokale middenstand
 • een of een paar cafe(s)/cafetaria(s)
 • Optredens lokale groepen, incidentele filmvertoningen, enkele gangbare verenigingen (bijv. voetbal)
 • Gemeenschapshuis, huisartsenpraktijk
 • Voornamelijk lokale bedrijvigheid

place=town

 • Meerdere kerken, een enkele ook in een andere stroming dan gebruikelijk
 • Hoofdvestiging middelbare school
 • Minstens 1 aaneengesloten winkelgebied met ruime winkelkeus, ook in niet-levensmiddelen
 • Verschillende goede restaurants/keus uit allerlei cafes/ een nachtclub met regionale allure
 • Klein theater/bioscoop/filmhuis, regelmatig optredens bekende artiesten, royale keus uit sport en creatieve aktiviteiten
 • Hoofdplaats gemeente, politie, professionele brandweer, klein regionaal ziekenhuis
 • Bedrijventerreinen met enkele grote of meerdere middelgrote bedrijven

place=city

 • Gebedshuizen voor uiteeenlopende religies, ook voor kleine stromingen
 • Hoger onderwijs (Hogeschool/Universiteit)
 • Groot winkelaanbod, meerdere winkelcentra/outlets
 • Uitgebreid(e) en modern(e) uitgaansgebied(en), zeer grote diversiteit
 • Grote bioscopen/theaters, publiekstrekkers, bekende sportclubs, bijeenkomsten van niet-gangbare belangengroepen.
 • Eigen gemeente, landelijk bekend ziekenhuis
 • Uitgebreide industriele/bedrijven gebieden met internationale ondernemingen

Tabel met inwonertallen

Andries Wijma maakte dit overzicht van plaatsen met meer dan 50.000 inwoners (peildatum 1 januari 2017).

City in OSM? plaatsnaam inwonertal Provinciale rang Hoofdplaats provincie? Gemeente > 100k
city Amsterdam 841.282 1 nee ja
city Rotterdam 572.392 1 nee ja
city Den Haag 525.745 2 ja ja
city Utrecht 295.591 1 ja ja
city Eindhoven 226.921 1 nee ja
city Groningen 201.242 1 ja ja
city Almere 200.914 1 nee ja
city Tilburg 194.433 2 nee ja
city Nijmegen 163.487 1 nee ja
city Haarlem 158.593 2 ja ja
city Arnhem 155.694 2 ja ja
city Breda 150.008 3 nee ja
city Enschede 148.874 1 nee ja
city Apeldoorn 141.107 3 nee ja
city Amersfoort 139.259 2 nee ja
city Zoetermeer 124.780 3 nee ja
city Zwolle 124.505 2 ja ja
city Leiden 123.753 4 nee ja
city Maastricht 120.105 1 ja ja
city Dordrecht 118.703 5 nee ja
city 's-Hertogenbosch 115.903 4 ja ja
city Delft 101.386 6 nee ja
city Alkmaar 96.460 3 nee ja
city Leeuwarden 91.992 1 ja ja
Helmond 90.609 5 nee nee
Amstelveen 89.321 4 nee nee
Hilversum 88.888 5 nee nee
Deventer 81.505 3 nee nee
Purmerend 79.915 6 nee nee
Hengelo 79.798 4 nee nee
Schiedam 77.890 7 nee nee
city Lelystad 76.969 2 ja nee
Zaandam 76.804 7 nee ja
Hoofddorp 74.304 8 nee ja
Hoorn 72.493 9 nee nee
city Ede 72.460 4 nee ja
Vlaardingen 71.991 8 nee nee
Gouda 71.752 9 nee nee
Spijkenisse 71.647 10 nee nee
Alphen aan den Rijn 71.428 11 nee ja
Almelo 69.174 5 nee nee
city Heerlen 67.943 2 nee nee
Roosendaal 67.390 6 nee nee
city Assen 66.895 1 ja nee
Capelle aan den IJssel 66.421 12 nee nee
city Venlo 64.339 3 nee ja
Veenendaal 64.277 3 nee nee
Nieuwegein 61.869 4 nee nee
Oss 57.665 7 nee nee
city Emmen 56.113 2 nee ja
Heerhugowaard 54.950 10 nee nee
Zeist 52.715 5 nee nee
Bergen op Zoom 51.834 8 nee nee
Rijswijk 51.027 13 nee nee

Zie ook