Pl:Key:place

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place
(miejsce)
Bremen.png
Opis
Używany do zaznaczenia środka danego miejsca jako punktu, lub całego obszaru związanego z tym miejscem. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Miejsca
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 31
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

place=* - stosowany do wskazania położenia danego miejsca, znanego pod konkretną nazwą, oraz rodzaju jakim jest.

Użycie

Znacznik miejsca powinien być użyty dla skupiska ludzkiego (miasto, przedmieście, itd), a także dla godnych uwagi, bezludnych, ale nazwanych miejsc.

Najprostszym sposobem, aby oznaczyć miejsce jest umieszczenie węzła w znanym środku obszaru, które może być lokalizacją ratusza, placu centralnego, lub podobnego miejsca na zaludnionym terenie. Dla większych skupisk ludzkich wskazane jest dodanie informacji na temat populacji population=*.

Czasami warto zdefiniować obwód (boundary), dla danego miejsca, tworząc obszar (area) i oznaczyć go kluczem place=*.

Skupiska ludzkie

Osiedla ludzkie powinny być oznakowane w zależności od ich wielkości. należy rozważyć dodanie population=* i wikipedia=* przynajmniej dla miast i miejscowości, a także dla wsi, o ile informacja jest dostępna.

Skupisko ludzkie podgrupa poziom 1 podgrupa poziom 2
place=city place=suburb place=neighbourhood
place=town place=suburb dla większych miejscowości lub place=neighbourhood dla mniejszych place=neighbourhood dla dużych miejscowości z przedmieściami
place=village place=hamlet lub place=neighbourhood dla mniejszej osady place=isolated_dwelling
place=hamlet place=isolated_dwelling
place=isolated_dwelling

Inne miejsca

  • place=locality - niezamieszkałe miejsca (nie zalecane)
  • place=quarter - Nazwa części większej miejscowości, w której ta część jest mniejsza niż dzielnica (place=suburb) i większa od okolicy (place=neighbourhood). To nie musi być jednostka administracyjna. Termin "Kwartał" jest czasami używane jako synonim dla dzielnicy.

Granice administracyjne

Dla miejsc, które są również obszarami administracyjnymi należy:

  1. Utworzyć zamkniętą drogę na obwodzie obszaru za pomocą jednej lub kilku linii.
  2. Oznaczyć ten obwód jako boundary=administrative.
  3. Dodać te obwody do relacji wielokąta Relation:boundary
  4. Dodać boundary=administrative i odpowiedni admin_level=*.
  5. Ustawić rolę dla każdego obwodu jako outer.
  6. Opcjonalnie dodać węzeł w środku obszaru administracyjnego i nadać mu rolę admin_centre lub label jeśli służy tylko do pokazania nazwy miescowości bez tagu place=*.

Wartości

Zobacz: Generic:Map Features:place


Administracyjnie zadeklarowane miejsca

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
Ta tabela jest generowana automatycznie. Zobacz Template:Taglist, aby uzyskać dokumentację na jej temat.

Osiedla zaludnione, miejskie

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
Ta tabela jest generowana automatycznie. Zobacz Template:Taglist, aby uzyskać dokumentację na jej temat.

Zaludnione osiedla, miejskie i wiejskie

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
Ta tabela jest generowana automatycznie. Zobacz Template:Taglist, aby uzyskać dokumentację na jej temat.

Inne miejsca

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
Ta tabela jest generowana automatycznie. Zobacz Template:Taglist, aby uzyskać dokumentację na jej temat.


Propozycje

Zobacz też