Pl:Key:place

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place
(miejsce)
Bremen.png
Opis
Używany do zaznaczenia środka danego miejsca jako punktu, lub całego obszaru związanego z tym miejscem. Edit or translate this description.
Grupa: Miejsca
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 29
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

place=* - stosowany do wskazania położenia danego miejsca, znanego pod konkretną nazwą, oraz rodzaju jakim jest.

Użycie

Znacznik miejsca powinien być użyty dla skupiska ludzkiego (miasto, przedmieście, itd), a także dla godnych uwagi, bezludnych, ale nazwanych miejsc.

Najprostszym sposobem, aby oznaczyć miejsce jest umieszczenie węzła w znanym środku obszaru, które może być lokalizacją ratusza, placu centralnego, lub podobnego miejsca na zaludnionym terenie. Dla większych skupisk ludzkich wskazane jest dodanie informacji na temat populacji population=*.

Czasami warto zdefiniować obwód (boundary), dla danego miejsca, tworząc obszar (area) i oznaczyć go kluczem place=*.

Skupiska ludzkie

Osiedla ludzkie powinny być oznakowane w zależności od ich wielkości. należy rozważyć dodanie population=* i wikipedia=* przynajmniej dla miast i miejscowości, a także dla wsi, o ile informacja jest dostępna.

Skupisko ludzkie podgrupa poziom 1 podgrupa poziom 2
place=city place=suburb place=neighbourhood
place=town place=suburb dla większych miejscowości lub place=neighbourhood dla mniejszych place=neighbourhood dla dużych miejscowości z przedmieściami
place=village place=hamlet lub place=neighbourhood dla mniejszej osady place=isolated_dwelling
place=hamlet place=isolated_dwelling
place=isolated_dwelling

Inne miejsca

  • place=locality - niezamieszkałe miejsca (nie zalecane)
  • place=quarter - Nazwa części większej miejscowości, w której ta część jest mniejsza niż przedmieście i większa od dzielnicy. To nie musi być jednostka administracyjna. Termin "Kwartał" jest czasami używane jako synonim dla dzielnicy.

Granice administracyjne

Dla miejsc, które są również obszarami administracyjnymi należy:

  1. Utworzyć zamkniętą drogę na obwodzie obszaru za pomocą jednej lub kilku linii.
  2. Oznaczyć ten obwód jako boundary=administrative.
  3. Dodać te obwody do relacji wielokąta Relation:boundary
  4. Dodać boundary=administrative i odpowiedni admin_level=*.
  5. Ustawić rolę dla każdego obwodu jako outer.
  6. Opcjonalnie dodać węzeł w środku obszaru administracyjnego i nadać mu rolę admin_centre lub label jeśli służy tylko do pokazania nazwy miescowości bez tagu place=*.

Wartości

Zobacz: Generic:Map Features:place


Administracyjnie zadeklarowane miejsca

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable Javascript)

This table is auto-generated. See Taginfo/Taglists for a documentation on it.

Osiedla zaludnione, miejskie

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable Javascript)

This table is auto-generated. See Taginfo/Taglists for a documentation on it.

Zaludnione osiedla, miejskie i wiejskie

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable Javascript)

This table is auto-generated. See Taginfo/Taglists for a documentation on it.

Inne miejsca

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable Javascript)

This table is auto-generated. See Taginfo/Taglists for a documentation on it.


Propozycje

Zobacz też