Pl:Tag:place=locality

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = locality
(miejsce = nazwany obszar)
Opis
Oznaczenia miejsca bez mieszkańców. Edit or translate this description.
Grupa: Miejsca
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzony

place=locality - ogólny znacznik do oznaczenia nazwą miejsca bez mieszkańców.

Opis miejsca

 Human settlement
Znacznik ten nie określa rodzaju opisanego miejsca, dlatego można go używać tylko w sytuacjach, gdy nie ma ustalonego innego, dokładniejszego znacznika.

Nie stosuje się go do mapowania osad ludzkich, ponieważ dla nich jest już dostępny bogaty wybór wartości - zobacz place=*.
Nie stosuje się go również dla nazwania obiektów już opisanych w OSM - dla nich nazwę umieścić należy w znaczniku name=*.
Np. w przypadku jeziora nazwę należy dodać do obiektu natural=water + water=lake, reprezentującego jezioro, a nie jako punkt locality umieszczony na jeziorze.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest locality lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu i dodać tag place=locality oraz opcjonalnie name=*.

Dodatkowe tag

Użycie w Polsce

Tagplace=locality stosuje się lub można zastosować do opisania m.in.:

  • opuszczonych miejscowości, bez względu na to, czy nazwa została zniesiona czy nie.
  • uroczysk
  • większych formacji skalnych.
  • gór.

Kiedy nie używać tego znacznika

Do obiektów, które już mają ustalony schemat tagowania w OpenStreetMap.
Na przykład:

Przykłady

Mapy pokazujące ten tag