Pl:Tag:place=locality

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = locality
(miejsce = nazwany obszar)
Opis
Oznaczenia miejsca bez mieszkańców. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Miejsca
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

place=locality - ogólny znacznik do oznaczenia nazwą miejsca bez mieszkańców.

Opis miejsca

 Human settlement
Znacznik ten nie określa rodzaju opisanego miejsca, dlatego można go używać tylko w sytuacjach, gdy nie ma ustalonego innego, dokładniejszego znacznika.

Nie stosuje się go do mapowania osad ludzkich, ponieważ dla nich jest już dostępny bogaty wybór wartości - zobacz place=*.
Nie stosuje się go również dla nazwania obiektów już opisanych w OSM - dla nich nazwę umieścić należy w znaczniku name=*.
Np. w przypadku jeziora nazwę należy dodać do obiektu natural=water + water=lake, reprezentującego jezioro, a nie jako punkt locality umieszczony na jeziorze.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar , na którym jest locality lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu i dodać tag place=locality oraz opcjonalnie name=*.

Dodatkowe tag

Użycie w Polsce

Tagplace=locality stosuje się lub można zastosować do opisania m.in.:

  • opuszczonych miejscowości, bez względu na to, czy nazwa została zniesiona czy nie.
  • uroczysk
  • większych formacji skalnych.
  • gór.

Kiedy nie używać tego znacznika

Do obiektów, które już mają ustalony schemat tagowania w OpenStreetMap.
Na przykład:

Przykłady

Mapy pokazujące ten tag