Pl:Tag:place=hamlet

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = hamlet
Waldkirch Oberwil.jpg
Opis
Przysiółek - osada zwykle mniejsza niż 100-200 mieszkańców. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupa: Miejsca
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

place=hamlet - stosowany do oznaczania położenia przysiółka.

Opis miejsca

 Przysiółek oznacza pojedynczą osadę, zazwyczaj mniejszą niż 100-200 mieszkańców, chociaż może to zależeć od kraju. Dla większej pojedynczej osady należy rozważyć użycie tagu place=village lub place=town; dla mniejszych place=isolated_dwelling.
Niezamieszkałe miejsca oznaczamy tagiem place=locality.
Nazwane obszary w obrębie bardziej zaludnionym miejscu, takie jak miasta, miasteczka lub wsie, należy rozważyć użycie place=suburb lub place=neighbourhood.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar , na którym jest przysiółek lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag place=hamlet oraz opcjonalnie name=*.

Dodatkowe tagi

Mapy pokazujące ten tag

Zobacz też