Pl:Tag:place=hamlet

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = hamlet
(miejsce = przysiółek)
Waldkirch Oberwil.jpg
Opis
Przysiółek - osada zwykle mniejsza niż 100-200 mieszkańców. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Miejsca
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

place=hamlet - stosowany do oznaczania położenia przysiółka.

Opis miejsca

 Przysiółek oznacza pojedynczą osadę, zazwyczaj mniejszą niż 100-200 mieszkańców, chociaż może to zależeć od kraju. Dla większej pojedynczej osady należy rozważyć użycie tagu place=village lub place=town; dla mniejszych place=isolated_dwelling.
Niezamieszkałe miejsca oznaczamy tagiem place=locality.
Nazwane obszary w obrębie bardziej zaludnionym miejscu, takie jak miasta, miasteczka lub wsie, należy rozważyć użycie place=suburb lub place=neighbourhood.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest przysiółek lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag place=hamlet oraz opcjonalnie name=*.

Dodatkowe tagi

Mapy pokazujące ten tag

Zobacz też