Pl:Tag:place=town

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = town
0.2014 Sanok, von Kościuszkistrasse aus gesehen.JPG
Opis
Miejscowość o wielkości i znaczeniu mniejszym niż duże miasto, a większym niż wieś. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Miejsca
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

place=town – służy do oznaczania położenia miejscowości typu miejskiego – miasta. Miasto jest większe i ważniejsze od place=village, a mniejsze i mniej ważne od place=city.

Mapowanie

Umieszczamy węzeł w centrum miasta takim jak: rynek, ratusz, kościół czy główne skrzyżowanie dróg i dodajemy znacznik place=town.

Dodatkowe znaczniki:

  • name=*: nazwa miasta w głównym języku.
  • population=*: liczba mieszkańców

Mapowanie jako obszar

Najczęściej miasta mapujemy przy użyciu węzła. W niektórych regionach jest jednak praktykowane mapowanie ich w postaci obszar. Więcej informacji jest na tej stronie.

Przykłady

place=town
name=Otley
wikipedia=en:Otley
population=14000

Użycie w Polsce

W Polsce znacznik ten jest stosowany wyłącznie dla miejscowości będącej oficjalnie miastem, ale niespełniającej kryteriów dla place=city.

Nie stosuje się go na obszarach.

Mapy pokazujące ten tag

Zobacz też

  • place=suburb – część miasta o dobrze znanej nazwie i często wyróżniającej się od pozostałej części miasta
  • place=hamlet – mała osada typu wiejskiego lub część wsi, mało mieszkańców i słaba infrastruktura
  • place=village – wieś, mała osada, niebędąca miastem. Słaba infrastruktura
  • place=city – duży obszar miejski, największy w regionie. Większy i ważniejszy od place=town
  • capital=* – dla oznaczenia stolic państw (capital=yes), województwa/prowinicji/regionu (capital=4)