Pl:Tag:place=neighbourhood

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = neighbourhood
(miejsce = okolica)
Chelsea1217.JPG
Opis
Okolica – mniejszy obszar, geograficznie zlokalizowany w dzielnicy większego miasta, w mieście lub w innej miejscowości lub wsi. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Miejsca
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

place=neighbourhood – stosowany do oznaczania okolicy mieszkalnej.

Opis miejsca

 Neighbourhood najczęściej jest to miejsce wewnątrz większego obszaru oznaczonego tagiem place=suburb, takiego jak place=city lub w mniejszego obszaru, takiego jak place=town lub place=village.

Znacznik ten może być stosowany dla obszarów mieszkalnych, handlowych, terenów przemysłowych oraz wszystkich innych rodzajów landuse=* i mieszaniny landuse=*.
Użycie terminu neighbourhood zależy od historii, kultury, polityki, gospodarki, itd, oraz jak jest dana okolica zorganizowana. Należy unikać bardziej szczegółowych reguł.
Jest wskazane, aby renderować ten tag tylko na wyższych poziomach powiększenia w porównaniu z innymi z grupy place=* (np. 15 lub powyżej).

Uwaga:, Należy zwrócić uwagę, że stosowana jest tu brytyjsko-angielska pisownia neighbourhood, a nie amerykańsko-angielska pisownia neighborhood. Również, że w OpenStreetMap tag place=suburb może zawierać inne, większe pod-podziały miasta, włączając w to tereny w centrum miasta.

Mapowanie

Okolica, z reguły, nie jest jednostką administracyjną, a będąc zależną od obszaru, na którym się znajduje, może mieć nieco niejasne granice. Zazwyczaj odwzorowujemy ten tag jako węzeł węzeł. W innych przypadkach, może okazać się właściwe odwzorowanie jako powierzchnię obszar.

Gdy granice są płynne lub trudno ustalić w jakich granicach jest dana okolica, to lepiej użyć węzła, umieszczając go w środku tego obszaru.

Tam gdzie okolica ma dobrze zdefiniowane granice od strony prawnej i administracyjnej, na przykład homeowners' association (wspólnota mieszkaniowa), byłoby korzystniej, aby wykorzystać obszar w celu określenia granicy.

Opcjonalnie:

  • start_date=* – rok lub data, kiedy okolica powstała
  • wikipedia=* – artykuł w Wikipedii
  • population=* – gdy jest znana populacja
  • architect=* – nazwisko architekta lub nazwa firma architektonicznej tworzącej daną okolicę, o ile dotyczy

Oryginalna propozycja

Mapy pokazujące ten tag

Zobacz też