Pl:Key:start_date

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg start_date
(data rozpoczęcia)
Zero kilometre mark in Paris, 23 June 2013.jpg
Opis
Oznaczanie daty rozpoczęcia budowy lub zdarzenia. Edit or translate this description.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Wikidane
Status: de facto

start_date=* - służy do podania daty otwarcia funkcji lub zakończenia budowy funkcji (czyli zaczęła występować jako cecha).

Ten znacznik jest użyteczny przy mapowaniu obiektów historycznych.

Format

Dokładność dat

Format dat jest zgodny z ISO 8601, który opiera się na kalendarzu gregoriańskim. Należy pamiętać, że przy podawaniu dokładnej daty są różnice do 11 dni między kalendarzem gregoriańskim i juliańskim, oraz, że niektóre kraje używają kalendarza gregoriańskiego od ponad 400 lat.

Przykłady:

 • 2010 ; kiedy rok jest znany, ale nic więcej
 • 0897 (dla 897 AD)
 • 1848-07 ; kiedy rok i miesiąc są znane
 • 2010-03-31 ; kiedy pełna data jest znana, stosujemy format yyyy-mm-dd (rok-miesiąc-dzień)

Uwaga: ISO8601 stosuje format yyyy-mm-dd, a nie powszechnie stosowany w USA model yyyy-dd-mm

Daty przybliżone

Często data nie będzie dokładnie znana. W takim przypadku niektóre z poniższych przykładów mogą być stosowane:

 • ~1855 (data około 1855)
 • 1860s (podczas 1860s)
 • ~1940s (przypuszczalnie podczas 1940s)
 • 480 BC (dla zdarzenia występującego w tym roku)
 • before 1855 (podczas 1854 lub przed)
 • before 1910-01-20 (przed określoną datą - przypuszczalnie kiedy zrobiono zdjęcie)
 • after 1823 (po 1 stycznia 1823 - przypuszczalnie rok w którym mapa została zrobiona)
 • C18 (w 18 wieku)
 • mid C14 (jakiś czas w połowie 14 wieku)
 • late 1920s (koniec roku 1920)
 • ~C13 (przypuszczalnie w 13 wieku)
 • 1914..1918 (wskazuje na jakiś okres podczas pierwszej wojny światowej)
 • 2008-08-08..2008-08-24 (wskazuje na jakiś okres podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.)
 • mid C17..late C17 (od średnich C17 do późnych C17)
 • j:1918-01-31 (data według kalendarza juliańskiego, ekwiwalent 1918-02-13 według kalendarza gregoriańskiego)
 • jd:2455511 (Zastosowano datę juliańską, ekwiwalent 2010-11-10 według kalendarza gregoriańskiego)
 • Muslim calendar? (chyba kalendarz islamski)
Uwagi

'1800s' znaczy lata 1800-1809, nie okres 1800-1899.
Stosujemy prefiksy: 'early', 'mid', 'late', 'before' lub 'after', do zaznaczenia tych okresów.

Unikajmy sezonów. Na przykład 'summer 1998', ponieważ różnią się one między półkulami. Rozważmy użycie '1998-05..1998-08' dla lata na półkuli północnej.

BCE może być użyte zamiast BC. AD jest oczywiste gdy BC nie jest używane, ale może być użyte opcjonalnie.

Należy unikać wielu wpisów, na przykład 2010-08-01;2010-08-19 bez dodania przynajmniej wyjaśnienia w nocie.

Zaznaczanie cywilizacji, okresu i ery

Możemy dodać informacje, stosując następujące klucze (nie ma potrzeby, aby ograniczyć je tylko do funkcji historic=*):

 • historic:civilization=* proszę zapoznać się z dokumentacją, które wartości są sugerowane
 • historic:period=* proszę zapoznać się z dokumentacją, które wartości są sugerowane
 • historic:era=* proszę zapoznać się z dokumentacją, które wartości są sugerowane

Dodatek

Niektóre daty pobrane z Taginfo: start_date, 2010-11-10, pokazują poważne błędy.

 • 1986-08-21
 • 29/09/2006
 • 05/01/2005
 • 2002-12-31
 • 03/12/2004
 • 2001-07-12
 • 20101012
 • Nov␣2007
 • 1.1.2012
 • 1966␣restauriert
 • 0200-12-29
 • 0085-12-12
 • 4.12.10
 • Spring␣2010
 • -2000
 • 08.2010
 • 18.␣jahrh.
 • 0008-09-16
 • 2009-09-10␣09:00:00␣+0200
 • 1966-08-XX
 • 19th␣century
 • February␣2000
 • 2007-XX-XX
 • 1700-talet
 • 1960s
 • c.␣1903
 • 1758;␣1909
 • 12.␣April␣2008
 • 1869-19??
 • Early␣18th␣century
 • 1984;1988;1986;1985;1989;1989;1986
 • Summer␣of␣2009
 • 13/07/2006;␣05/01/2005
 • circa␣1820
 • 5/1923␣-␣10/1926
 • 623AD
 • Late␣11th␣to␣early␣12th␣century
 • -3
 • <1878
 • 1959-09-01;1960-08-19;1960-08-31;2006-10-26
 • XVème
 • 3100␣BC
 • octobre

Zobacz też

Linki zewnętrzne

HTML5 dates

Możliwe błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdzić, czy one mogą być oznaczone innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdzić, czy one mogą być oznaczone innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!