Pl:Key:start_date

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg start_date
(data początku istnienia)
Zero kilometre mark in Paris, 23 June 2013.jpg
Opis
Data otwarcia obiektu lub zakończenia budowy obiektu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Status: w rzeczywistości

start_date=* – służy do podania daty otwarcia obiektu lub zakończenia budowy obiektu.

Ten znacznik jest użyteczny przy mapowaniu obiektów historycznych.

Format

Dokładne daty

Format dat jest zgodny z ISO 8601, który opiera się na kalendarzu gregoriańskim. Należy pamiętać, że przy podawaniu dokładnej daty są różnice do 11 dni między kalendarzem gregoriańskim a juliańskim, oraz, że niektóre kraje używają kalendarza gregoriańskiego od ponad 400 lat.

Przykłady:

 • start_date=2010 ; kiedy rok jest znany, ale nic więcej
 • start_date=0897 (dla 897 n.e.)
 • start_date=1848-07 ; kiedy rok i miesiąc są znane
 • start_date=2010-03-31 ; kiedy pełna data jest znana, stosujemy format yyyy-mm-dd (rok-miesiąc-dzień)

Uwaga: ISO 8601 stosuje format yyyy-mm-dd, a nie powszechnie stosowany w USA model yyyy-dd-mm

Daty przybliżone

Często data nie będzie dokładnie znana. W takim przypadku niektóre z poniższych przykładów mogą być stosowane:

 • start_date=~1855 (około 1855 roku)
 • start_date=1860s (w latach 1860-1869)
 • start_date=~1990s (przypuszczalnie podczas lat 90. XX wieku, tj. 1990-1999)
 • start_date=480 BC (rok 480 p.n.e.)
 • start_date=before 1855 (w roku 1854 lub wcześniej)
 • start_date=before 1910-01-20 (przed określoną datą – przypuszczalnie kiedy zrobiono zdjęcie)
 • start_date=after 1823 (po 1 stycznia 1823 – przypuszczalnie rok w którym mapa została zrobiona)
 • start_date=C18 (w XVIII wieku)
 • start_date=mid C14 (w połowie XIV wieku)
 • start_date=late 1920s (pod koniec lat dwudziestych XX wieku)
 • start_date=~C13 (przypuszczalnie w XIII wieku)
 • start_date=1914..1918 (jakiś okres podczas pierwszej wojny światowej)
 • start_date=2008-08-08..2008-08-24 (jakiś okres podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie)
 • start_date=mid C17..late C17 (od połowy do końca XVII wieku)
 • start_date=j:1918-01-31 (data według kalendarza juliańskiego, ekwiwalent 1918-02-13 według kalendarza gregoriańskiego)
 • start_date=jd:2455511 (Zastosowano datę juliańską, ekwiwalent 2010-11-10 według kalendarza gregoriańskiego)
Uwagi
 • częstym błędem jest używanie łącznika start_date=1895-1897 zamiast dwóch kropek start_date=1895..1897
 • 1800s znaczy lata 1800-1809, nie okres 1800-1899.
 • Stosujemy prefiksy: early, mid, late, before lub after, do zaznaczenia tych okresów.
 • Unikajmy pór roku, np. summer 1998, ponieważ różnią się one między półkulami. Rozważmy użycie 1998-05..1998-08 dla lata na półkuli północnej.
 • BCE może być użyte zamiast BC. AD jest oczywiste, gdy BC nie jest używane, ale może być użyte opcjonalnie.
 • Należy unikać wielu wpisów, na przykład 2010-08-01;2010-08-19 bez dodania przynajmniej wyjaśnienia w tagu note=*.

Zaznaczanie cywilizacji, okresu i ery

Możemy dodać informacje, stosując następujące klucze (nie ma potrzeby, aby ograniczyć je tylko do funkcji historic=*):

 • historic:civilization=* zapoznaj się z dokumentacją, które wartości są sugerowane
 • historic:period=* zapoznaj się z dokumentacją, które wartości są sugerowane
 • historic:era=* zapoznaj się z dokumentacją, które wartości są sugerowane

Dodatek

Niektóre daty pobrane z Taginfo: start_date, 2010-11-10, pokazują poważne odstępstwa.

 • 29/09/2006
 • 05/01/2005
 • 20101012
 • Nov␣2007
 • 1.1.2012
 • 1966␣restauriert
 • 4.12.10
 • Spring␣2010
 • -2000
 • 08.2010
 • 18.␣jahrh.
 • 2009-09-10␣09:00:00␣+0200
 • 1966-08-XX
 • 19th␣century
 • February␣2000
 • 2007-XX-XX
 • 1700-talet
 • c.␣1903
 • 1758;␣1909
 • 12.␣April␣2008
 • 1869-19??
 • Early␣18th␣century
 • 1984;1988;1986;1985;1989;1989;1986
 • Summer␣of␣2009
 • 13/07/2006;␣05/01/2005
 • circa␣1820
 • 5/1923␣-␣10/1926
 • 623AD
 • Late␣11th␣to␣early␣12th␣century
 • -3
 • <1878
 • 1959-09-01;1960-08-19;1960-08-31;2006-10-26
 • XVème
 • octobre

Zobacz też

Linki zewnętrzne

HTML5 dates

Możliwe błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!