Cs:Key:start_date

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg start_date
Connel bridge plate.jpg
Popis
Datum, kdy byl prvek otevřen, nebo byla dokončena jeho stavba. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Viz též
Status: de facto

start_date=* slouží k zaznamenání data, kdy byl prvek otevřen, nebo byla dokončena jeho výstavba (tedy kdy začal existovat).

Formátování

Přesná data

Data používají systém  ISO 8601, který je založen na  gregoriánském kalendáři. Uvědomte si, že u přesných dat existuje rozdíl až 11 dní mezi gregoriánským a juliánským kalendářem a že různé země přecházely na gregoriánský kalendář během celých 400 let.

Příklady:

 • start_date=2010 ; je známý jen rok, ale nic víc
 • start_date=0897 (pro rok 897 našeho letopočtu)
 • start_date=1848-07 ; je známý rok a měsíc
 • start_date=2010-03-31 ; je známé celé datum, používá se formát rrrr-mm-dd

Přibližná data

Často datum není přesně známo a v tom případě lze použít následující:

 • start_date=~1855 (někdy okolo roku 1855)
 • start_date=1860s (během 60tých let 19. století)
 • start_date=~1940s (pravděpodobně během 40tých let 20. století)
 • start_date=480 BC (pro něco co se stalo roku 480 před naším letopočtem)
 • start_date=before 1855 (během roku 1854 nebo dříve)
 • start_date=before 1910-01-20 (před určitým datem - třeba dnem, kdy byla pořízena fotografie)
 • start_date=after 1823 (po 1. lednu 1823 - třeba podle roku, kdy byla vydána mapa)
 • start_date=C18 (během 18. století)
 • start_date=mid C14 (někdy v polovině 14. století)
 • start_date=late 1920s (konec 20tých let 20. století)
 • start_date=~C13 (pravděpodobně ve 13. století)
 • start_date=1914..1918 (někdy během první světové války)
 • start_date=2008-08-08..2008-08-24 (někdy během olympiády v Pekingu)
 • start_date=mid C17..late C17 (někdy od poloviny do konce 17. století)
 • start_date=j:1918-01-31 (datum používající juliánský kalendář, ekvivalentní datu 1918-02-13 v gregoriánském kalendáři)
 • start_date=jd:2455511 ( juliánské datum, ekvivalentní datu 2010-11-10 v gregoriánském kalendáři)
 • Muslimský kalendář?
Poznámky

'1800s' znamená roky 1800-1809, nikoliv 1800-1899. Předpony: 'early ' - počátek, 'mid ' - polovina, 'late ' - pozdní , 'before ' - před a 'after ' - po.

Vyhněte se ročním obdobím. Například 'summer 1998' - léto 1998 jelikož léto je na různých polokoulích jindy. Zvažte radši použití '1998-05..1998-08' pro léto v severní polokouli.

Místo BC (před naším letopočtem) lze použít BCE. AD (našeho letopočtu) je předpokládáno vždy, když není použito BC, ale lze ho i zapsat.

Vyhněte se používání násobných hodnot, například 2010-08-01;2010-08-19, aniž byste připojili vysvětlení v poznámce.

Označení pro civilizaci, období a éru

Můžete také přidat následující klíče (nejsou nutně vázány na prvky kategorie historic=*):

Příloha

Některé hodnoty vytažené z přehledu Taginfo: start_date, ze dne 2010-11-10 ukazují zásadní různorodost.

End date a alternativy

Klíč end_date=* se někdy používá k označení konce existence/platnosti nějakého prvku. Bez dalších opatření se end_date=* považuje za Trolltag, protože jeho použití bohužel pravděpodobně poruší existující navigaci a vykreslování, je-li použit bez jmenného prostoru na hlavních značkách. Pro alternativní značení viz Srovnání konceptů životního cyklu.

Viz také

Externí odkazy

Datumy HTML5