Cs:Key:historic:civilization

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Key:historic:period)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg historic:civilization
African-civilizations-map-pre-colonial.svg
Popis
Civilizace, která prvek vytvořila. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošepoužití na relaci nespecifikováno
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Souhrn

Tato značka zhruba popisuje, která civilizace (nebo starověká kultura) prvek postavila nebo je s ním nějak spjata. Značka je určena především pro historické prvky a jako podznačka přidává další podrobnosti.

Rozsah

Pro podrobnější rozdělení použijte historic:period=* k popisu kratšího období, viz hodnoty níže. V případě potřeby ještě zůstává prostor pro přidání dalších podznaček historic:era=*, např. pojmenování regenta, rodiny a podobně. To umožňuje označit vhodnou úroveň detailů, zatímco přibližnou značku historic:civilization=* lze snadno aplikovat bez speciálních znalostí.

Značky

<k="historic:civilization" v=definovaný seznam>
<k="historic:period" v=definovaný seznam>
<k="historic:era" v=definovaný seznam>

Hodnoty

Toto je aktuální sada hodnot. V některých případech mohou být tato data sporná. Všimněte si, že to je (/mělo by být) založeno na vědecké klasifikaci (tj. interpretace) a může se o tom diskutovat nebo to měnit podle pokroku vědy. Pokud si nejste jisti, jak přesně prvek klasifikovat, nepřidávejte podrobné značky, ale přidejte jen to, u čeho si jste opravdu jisti. Zvažte také (dodatečně) přidání start_date=*, pokud tuto informaci znáte.

Neváhejte doplnit seznam a přidat další civilizace, období a epochy.

Pravěk

Pokud je to možné, pokuste se určit dobu (nebo éru pro dobu kamennou). Všimněte si, že tato klasifikace může být vhodná pro Evropu a hranice Středozemního moře a nemusí být přesná pro Asii, Ameriku a východní Afriku (místo, kde lidstvo historicky vzniklo):

Všimněte si, že některé civilizace trvaly déle než doba bronzová, jako třeba nuragská civilizace (na Sardinii) a starověká čínská civilizace (viz níže). Obecně platí, že naleziště můžete zařadit do těchto civilizací, pokud byly postaveny po příchodu písma. Existují-li pouze malby bez jasného textového významu, tato místa zůstávají zařazena do prehistorie a mohou zůstat v této klasifikaci (např. přednuragská civilizace během doby bronzové, může být popsána značkou historic:era=pre-nuragic pod historic:period=bronze-age). Také některé starověké čínské a mezopotámské civilizace začaly zapisovat svou historii v době, kdy ještě byla Evropa v době (neolitické) kamenné, i když tyto staré civilizace ještě neobjevily železo (písma se začala psát na kameny, pak kosti a dřevo, aniž potřebovali kov na nářadí, zbraně, měnu a bižuterii).

Čína

Mělo by být doplněno

Starověká Čína

Císařská Čína

Egypt

Starověký Egypt

Řecký Egypt

Římský a byzantský Egypt

Řecko

Řecko doby bronzové

Starověké Řecko

Nuragská civilizace

Persie

Mělo by být přidáno. Pokud jste obeznámeni s tímto tématem, bez obav přidejte klasifikaci.

Itálie

Řím

Tiahuanacota

Ostatní kultury

(klidně je přesuňte výše a rozdělte je na podčásti, pokud danou kulturu dobře znáte)

Příklady

Například takto by bylo označeno římské naleziště:

historic:civilization=ancient_roman

Návrh

Viz také

  • Proposed features/heritage(en) - podznačky obsahují odkazy na různé mezinárodní nebo národní veřejné databáze. Tyto databáze se často zmiňují o éře nebo období civilizace, pokud stáří staveb nelze určit přesněji.