Cs:Key:historic

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg historic
2014 Bystrzyca Kłodzka, mury obronne 05.jpg
Popis
Historická místa a budovy Show/edit corresponding data item.
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Popsané hodnoty: 31
Vhodné kombinace
Status: de facto

Použití

Značky pro mapování různých míst a budov spojených s historií. Více informací najdete na stránce Historické.

Pro prvky, které již neexistují si přečtěte Předpona životního cyklu a Srovnání konceptů životního cyklu.

Hodnoty

V tabulce jsou nejčastěji používané hodnoty:


  Značky určené k mapování různých archeologických nalezišť, hradů, zámků, zřícenin a jiných historických objektů. Více informací je na stránce Historické.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
historic aircraft uzel plocha Letadlo. Vyřazené letadlo, které je vystaveno jako exponát.
Mońki. Pomnik samolot.JPG
historic aqueduct cesta plocha  Akvadukt - historická stavba pro přívod vody. Mostní části akvaduktu označte i značkou bridge=aqueduct.
Pont Du Gard.JPG
historic archaeological_site uzel plocha Archeologická lokalita. Místo, kde se nacházejí doklady o životě lidí v minulosti. Typ lokality se blíže popisuje značkou site_type=*.
Archaeological-site-16.svg
Dscf0105 600.jpg
historic battlefield uzel plocha Bojiště. Můžete uvést jméno bitvy name=* a její konání (date=* nebo start_date=*).
Fort Donelson river battery (1).jpg
historic bomb_crater uzel plocha A bomb crater.
Fort Douaumont Ende 1916.jpg
historic building uzel plocha Není-li jasné, o jaký druh historické stavby jde, může být označena jako obecná historická stavba.
Castillo Trausnitz, Landshut, Alemania, 2012-05-27, DD 18.JPG
historic cannon uzel Kanón, dělo. Nepoužívané dělo vystavené jako exponát.
Muzzle loading cannons at the Swedish Naval Museum (6648150909).jpg
historic castle uzel plocha Hrad, zámek, tvrz, pevnost.
Druh stavby rozlište značkou castle_type=*.
Castle-14.svg
Dscf0226 600.jpg
historic castle_wall cesta plocha A  defensive wall (fortification) surrounding the  bailey of a castle.
City-wall-render-eg1.png
Delitzsch Stadtmauer.jpg
historic charcoal_pile cesta plocha Historic site of a charcoal pile. Often still in good condition in hilly forest areas.
Charcoal pile 06.jpg
historic church uzel A building with historical value for Christian religious activities, particularly for worship services.
Sant Vasily cathedral in Moscow.JPG
historic city_gate uzel plocha Brána. Stavba umožňující průchod opevněním/hradbou. Vhodně zkombinujte i se značkou barrier=*.
City-gate-14.svg
Spaarnwouder- of Amsterdamse poort.jpg
historic citywalls cesta plocha Hradby.
Viz také značku barrier=city_wall.
City-wall-render-eg1.png
Delitzsch Stadtmauer.jpg
historic farm uzel plocha Farma. Uchovávaná v původním historickém stavu.
Memorial-Day-2003.jpg
historic fort uzel plocha Vojenská pevnost.
Existuje také alternativní značení historic=castle+castle_type=fortress.
Historic-fort.svg
Komárom Fortress 03.jpg
historic gallows uzel relace Šibenice.
Beerfelder-galgen-2007.jpg
historic highwater_mark uzel Značka výšky povodně.
Hochwassermarke Schwaebisch Gmuend 1912.jpg
historic locomotive uzel plocha Vyřazená lokomotiva, která stojí na jednom místě.
Ambarawa locomotief.jpg
historic manor uzel plocha Panské sídlo. Venkovský honosný dům sloužící jako obydlí šlechty a správní centrum oblasti k ní přináležející. Na Slovensku např. kaštiel, u nás nemá přímý ekvivalent (asi tvrz či zámek).
Manor-14.svg
Gut Panker Herrenhaus.jpg
historic memorial uzel plocha  Památník. Malý objekt, nebo jen deska na zdi, sloužící k připomenutí nějaké osoby nebo události. Je-li na něm nápis, můžete ho opsat do inscription=*.
Memorial-16.svg
CIMG4191.JPG
historic mine uzel plocha Abandoned underground mine workings for minerals such as coal or lead.
Wieliczka kopalnia soli 3.jpg
historic mine_shaft uzel plocha Vertical shafts of a historic mine
Abandoned Mine Shaft At Phantom Falls.jpg
historic milestone uzel Historický milník označující vzdálenost k důležitému cíli.
Jt meilenstein.jpg
historic monastery uzel plocha Historický klášter. Viz také amenity=monastery.
Malbork Zamek Wysoki kruzganek.jpg
historic monument uzel plocha  Pomník, monument. Velký objekt, postavený pro připomenutí a uctění významné osoby nebo skupiny lidí nebo nějaké události. Je tak velký, že lze vejít dovnitř, či se projít po nebo skrz něj.
Monument-16.svg
Befreiungshalle P1230106.jpg
historic optical_telegraph uzel plocha Historický optický telegraf.
Telegraf-flittard.jpg
historic pillory uzel Pranýř.
Kirchberg pranger.jpg
historic railway_car uzel plocha Vyřazený železniční vagon, který převážně stojí na jednom místě.
Historic railway car tokyo.JPG
historic ruins uzel plocha Zřícenina. Používá se zejména ke značení zříceniny, ve které již není příliš patrný typ původní stavby. Typ zřícené stavby můžete popsat značkou ruins=*, např. ruins=castle.
Pokud je původní stavba stále dobře rozeznatelná, pak je doporučené značení např. historic=castle+ruins=yes.
Dscf1813-800.jpg
historic rune_stone uzel  Runový kámen. Svisle postavený kámen s runovým nápisem.
U 240, Lingsberg.JPG
historic ship uzel plocha Loď, ponorka. Vyřazená loď nebo ponorka, sloužící jako exponát.
Aurora Cruiser Museum StPetersburg.JPG
historic stone uzel plocha A stone shaped or placed by man with historical value.
Stein1811.jpg
historic tank uzel plocha A decommissioned tank which generally remains in one place.
T-34 am Sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten.jpg
historic tomb uzel plocha Historicky zajímavý hrob. Typ hrobu můžete dále popsat značkou tomb=*.
Grob2.jpg
historic tower uzel plocha Historic tower
historic tree_shrine uzel Svatý obraz připevněný na stromě. Obvykle se přiznačuje k natural=tree. Příslušné náboženství se označí např. religion=christian.
Použijte radši značky natural=tree + historic=wayside_shrine.
Tree Shrine - Giritzer, Mautern an der Donau, Österreich - 02.JPG
historic vehicle uzel plocha A decommissioned land-based vehicle which generally remains in one place
FV432 Armoured Personnel Carrier.jpg
historic wayside_cross uzel plocha Kříž,  krucifix. Obvykle umístěný v krajině okolo cesty. Příslušnou církev můžete označit např. religion=christian+denomination=catholic. Datum vztyčení kříže zapíšete do start_date=*, případný nápis lze opsat do inscription=*.
Pokud kříž nemá historickou hodnotu, zvažte užití man_made=cross.
Christian.9.svg
Wegkreuz.jpg
historic wayside_shrine uzel plocha  Boží muka. Drobná náboženská stavba nejčastěji ve tvaru sloupu či pilíře.
Nezaměňovat s  krucifixem (historic=wayside_cross). A ani s  kapličkou (výklenkovou kaplí). Byť není označování zcela jednotné, tak je snaha tyto objekty rozlišovat a kapličky (výklenkové kaple) značit buď nedokumentovanou značkou historic=wayside_chapel, nebo jako amenity=place_of_worship+building=wayside_chapel či building=shrine.
Carto shrine.svg
2003-10-11 tanner moor 36.JPG
historic wreck uzel plocha Vrak potopené lodi.
LovilleWreckRedsea.jpg
historic yes uzel plocha Vyjadřuje, že objekt zakreslený pomocí jiné značky je historicky významný.
historic další hodnoty uzel plocha Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.

Viz také