Cs:Tag:amenity=place_of_worship

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = place_of_worship
Place of worship.png
Popis
Sakrální objekt - místo, kde se konají náboženské obřady Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Place of worship icons.png
Skupina: Náboženství
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

Jak mapovat

Všechny sakrální objekty, tedy místa náboženských obřadů, bez ohledu na náboženství či náboženský směr dostanou značku amenity=place_of_worship. Ta zahrnuje kostely, mešity, katedrály, synagogy, chrámy atd. Bližší podrobnosti můžete přidat značkami religion=*, denomination=* a service_times=*.

Budovy a otevřené prostory

Budovy

Značku amenity=place_of_worship lze přidat do okolní plochy, kde se provádí náboženské obřady, nebo pouze na budovu, pokud plocha není přesně známa, (spolu s klíčem building=*).

Pokud místo náboženských obřadů je umístěno v části víceúčelové budovy, pak se značka amenity=place_of_worship přidává na uzel či plochu uvnitř půdorysu budovy. Příkladem jsou modlitební místnosti ve veřejných budovách nebo místa pronajatá k náboženským účelům v komerčních budovách.

Architektonický styl budov

Značka building=* by měla být aplikována podle architektonického stylu, protože často jsou náboženské budovy významnými orientačními prvky.

Typické značky v této souvislosti jsou:

Zatímco předchozí značky popisují architektonickou kategorii, vlastní styl budovy lze popsat značkou building:architecture=*.

Například katolický kostel lze označit na půdorysu budovy značkami amenity=place_of_worship + religion=christian + denomination=catholic + building=church.

Následkem toho budova bez zvláštního architektonického stylu by neměla mít takovou hodnotu klíče building=*. Například obecná budova obchodu v obchodní čtvrti, která se momentálně používá pro náboženské obřady, by neměla být označena jako building=church. Namísto toho by měla být použita jiná vhodná hodnota značky building=*, která odpovídá hlavnímu účelu budovy, kde výchozí je pouhé building=yes.

Povšimněte si, že budova si zachová toto označení building=*, i když se již nepoužívá k náboženským účelům. Například, budova kostela, která se nyní používá jako koncertní síň, bude označena jako building=church + amenity=theatre.

Otevřené plochy

Když se náboženské obřady provádějí pravidelně na vyhrazených plochách, které nejsou budovami, pak tyto plochy zmapujte jako uzavřené cesty (nebo uzly, je-li tvar neznámý) a označte amenity=place_of_worship spolu s podrobnostmi o náboženství. Plochy, které se nevyužívají k náboženským účelům, by neměly být zahrnuty do značení ploch amenity=place_of_worship.

Komplikace

Povšimněte si, že existují i nějaké komplikované případy - například otevřená plocha může sloužit náboženským účelům a tedy být označena jako amenity=place_of_worship. Uvnitř této plochy může být budova, používaná jako zvláštní místo pro obřady - a tedy značená jako building=chapel+amenity=place_of_worship.

Vykreslování

Rendering amenity=place of worship.png

OSM Carto vykresluje náboženská místa na úrovni přiblížení >16, v závislosti na značkách religion=* a denomination=*:

Buddhist-16.svg Christian-16.svg Hinduist-16.svg Jewish-16.svg Muslim-16.svg Place-of-worship-16.svg Shintoist-16.svg Sikhist-16.svg Taoist-16.svg

Viz také

  • Existuje koncept (stále ne ve fázi návrhu) pro komunity(en) (ať už náboženské nebo ne).