Cs:Key:denomination

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg denomination
Muslim denominations.jpg
Popis
Popisuje náboženský směr (denominaci) konkrétního náboženství. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Náboženství
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Popsané hodnoty: 2
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: de facto

Popisuje náboženský směr (denominaci) konkrétního náboženství. Mělo by se používat spolu se značkami amenity=place_of_worship a religion=*.

Následující seznam je neúplným seznamem denominací, který by měl sjednocovat značení. Prosíme, přidávejte do seznamu další denominace, pokud na ně narazíte.


Denominace

Buddhistické denominace

religion=buddhist + následující denominace

denomination=mahayana Školy Mahayana
denomination=gelug  Gelug
denomination=jishu  Ji-shū(de)
denomination=jodo_shinshu  Jōdo Shinshū(en)
denomination=jodo_shu  Jōdo-shū(en)
denomination=nichiren  Ničirenův buddhismus
denomination=nyingma  Ňingmapa
denomination=obaku  Ōbaku(en)
denomination=pure_land  Pure Land Buddhism(en)
denomination=rinzai  Škola Rinzai
denomination=risshu  Risshū(en)
denomination=shingon_shu  Šingon
denomination=soto  Sōtō
denomination=tiantai  Tiantai(en)
denomination=tibetan  Tibetský buddhismus - most common
denomination=vajrayana  Vadžrajána
denomination=won  Won Buddhism(en)
denomination=yogacara  East Asian Yogācāra(en)
denomination=yuzu_nembutsu  Yuzu Nembutsu(en)
denomination=zen  Zen
denomination=theravada Školy Theravada - second most common
denomination=thai_mahanikaya  Maha Nikaya(en)
denomination=thai_thammayut (See thai mahanikaya Wikipedia link for more info.)

Křesťanské denominace

Denominations are tagged in OpenStreetMap as religion=christian based on the claims of the denomination, in combination with the následující denominace.

Církve a ceremoniály v unii s katolickou církví
denomination=catholic  Katolická církev (i když v katolické církvi nejsou denominace, znáte-li ritus, použijte konkrétně denomination=roman_catholic, denomination=greek_catholic, nebo jiné)
denomination=armenian_catholic  Arménská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=chaldean_catholic  Chaldejská katolická církev (církve v unii s katolickou církví)
denomination=coptic_catholic  Koptská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=eritrean_catholic  Eritrean Catholic Church(en) (církev v unii s katolickou církví)
denomination=ethiopian_catholic  Etiopská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=greek_catholic ( Východní katolické církve — včetně mnoha liturgických tradic, každá z tradic má svoje kostely.)
denomination=hungarian_greek_catholic  Maďarská řeckokatolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=maronite  Maronitská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=polish_catholic  Polish Catholic Church(en)
denomination=roman_catholic  Římskokatolická církev (převažující spolu s denomination=protestant v německy mluvících zemích)
denomination=romanian_catholic  Romanian Catholic Church(en) (církev v unii s katolickou církví)
denomination=syriac_catholic  Syriac Catholic Church (Church in union with the Catholic Church)
denomination=syro-malabar_catholic  Syro-Malabar Catholic Church (Church in union with the Catholic Church)
denomination=ukrainian_greek_catholic  Ukrajinská řeckokatolická církev (církev v unii s katolickou církví)
Pravoslavné církve
denomination=orthodox  Pravoslaví
denomination=antiochian_orthodox  Greek Orthodox Church of Antioch
denomination=armenian_apostolic  Arménská apoštolská církev
denomination=bulgarian_orthodox  Bulgarian Orthodox Church
denomination=eritrean_orthodox  Eritrejská pravoslavná církev
denomination=ethiopian_orthodox  Etiopská pravoslavná církev
denomination=coptic_orthodox  Koptská pravoslavná církev
denomination=georgian_orthodox  Georgian Orthodox Church
denomination=greek_orthodox  Řecká pravoslavná církev
denomination=macedonian_orthodox  Macedonian Orthodox Church
denomination=old_believers Russian Old Believers ( Starověrci) (Russian)
denomination=romanian_orthodox  Rumunská pravoslavná církev
denomination=russian_orthodox  Ruská pravoslavná církev
denomination=serbian_orthodox  Srbská pravoslavná církev
denomination=syriac_orthodox  Syriac Orthodox Church
denomination=ukrainian_orthodox  Orthodox Church of Ukraine (not to be confused with  Ukrainian Orthodox Church (Moscow Patriarchate), which should be tagged denomination=russian_orthodox)
Larger Protestant denominations (categories)
These protestant denominations are categories which often include several different organisations, which can be tagged with operator=*, though sometimes are tagged as the denomination=* instead (see following table of less common values)
denomination=protestant Unspecified Protestant church. Use of "Independent" non-conformist chapels in Wales. Often a more specific denomination can be tagged:
denomination=adventist  Adventisté sedmého dne (ne všechny adventistické církve jsou adventisty sedmého dne.
denomination=anglican (Anglikánské církve by obecně měly používat tuto značku, včetně církve Anglie, církve Irska, episkopální církve v USA)
denomination=baptist  Baptismus
denomination=disciples_of_christ  Christian Church (Disciples of Christ)(en)
denomination=episcopal (episkopální církev v USA je v podstatě severoamerický název anglikánské církve)
denomination=free_church_of_scotland  Free Church of Scotland (since 1900) - See also denomination=presbyterian.
denomination=living_waters_church Církev živoucích vod
denomination=mission_covenant_church_of_sweden Mission Covenant Church of Sweden ( Mission Covenant Church of Sweden(en))
denomination=moravian  Moravští bratři
denomination=mormon  Mormoni (Povšimněte si, že je upřednostňovaný celý název před mormon, lds nebo latter_day_saint (Wikipedia(en) a Style Guide(en)), ale značení the_church_of_jesus_christ_of_latter-day_saints je hodně dlouhé. Viz diskusi.
denomination=nazarene Church of the Nazarene nazarene.org(en)  Church of the Nazarene(en)
denomination=new_frontiers  Newfrontiers(en)
denomination=orthodox_presbyterian_church  Orthodox Presbyterian Church - See also denomination=presbyterian.
denomination=pkn  Protestant Church in the Netherlands(en), holandské spojení reformované a luteránské církve
denomination=remonstrant  Remonstrants
denomination=salvation_army  Armáda spásy
denomination=scottish_episcopal  Scottish Episcopal Church - See also denomination=anglican
denomination=seventh_day_adventist Povšimněte si, že  podle Wikipedie, ne všechny adventistické církve jsou adventisty sedmého dne. Tuto značku používejte jen pro církve, které jsou jistě adventisty sedmého dne.
denomination=strict_baptist Strict Baptists - See also denomination=baptist
denomination=temple_society_australia  Temple Society Australia
denomination=united  Sjednocená církev Kanady
denomination=united_free_church_of_scotland  United Free Church of Scotland(en)
denomination=united_reformed
denomination=uniting Uniting Church v Austrálii
denomination=united_methodist  Evangelická církev metodistická
denomination=united_church_of_christ  United Church of Christ(en) (UCC)
denomination=welsh_baptist  Baptist Union of Wales. Preferred usage is denomination=baptist, the Baptist Union of Wales is probably the operator=*.
denomination=welsh_independent  Independent (religion) Independent chapels in Wales will all be non-conformist denomination=protestant churches.
Neklasifikované křesťanské denominace
denomination=apostolic Several different denominations and organisations use this term. See  Apostolic.
denomination=assyrian  Asyrská církev Východu
denomination=catholic_mariavite  Catholic Mariavite Church (non-ecumenical)
denomination=charismatic  Charismatické hnutí
denomination=christian_community  Obec křesťanů
denomination=christ_scientist The Church of Christ, Scientist(en)
denomination=church_of_christ  Church of Christ (unspecific). Not to be confused with denomination=united_church_of_christ or denomination=churches_of_christ
denomination=congregational  Congregational church. Note that many churches in the United States with "Congregational" in the name should instead be tagged as denomination=united_church_of_christ.
denomination=ecumenical  Ecumenism
denomination=fsspx  Society of Saint Pius X (complex relationship with the Roman Catholic church)
denomination=harrist  William Wadé Harris
denomination=iglesia_ni_cristo  Iglesia ni Cristo(en)
denomination=jehovahs_witness  Svědkové Jehovovi
denomination=kimbanguist  Kimbanguismus
denomination=la_luz_del_mundo  La Luz del Mundo
denomination=liberal_catholic  Liberal Catholic Church(en)
denomination=mariavite  Mariavitismus
denomination=messianic_jewish  Mesiánský judaismus
denomination=new_apostolic New apostolic Church nak.org(en)  New Apostolic Church(en)
denomination=nondenominational
denomination=old_catholic
denomination=philippine_independent  Philippine Independent Church(en), také nazývaná Aglipayan Church
denomination=simultaneum  Simultaneum
denomination=spiritist  Spiritismus je spiritualistická doktrína založená na dílech Allan Kardece. Založená ve Francii v 19tém století, ale nyní má větší počet věřících jen v Brazílii.

Denominace Hindu

religion=hindu + následující denominace

denomination=shaktism  Šaktismus
denomination=hare_krishna  Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny
denomination=vaishnavism  Višnuismus
denomination=shaivism  Šivaismus
denomination=smartism  Smartism(en)
denomination=ganpatya  Ganapatya
denomination=warkari  Warkari
denomination=dattatreya  Dattatreya

Denominace islámu

religion=muslim + následující denominace

denomination=nondenominational
denomination=ahmadiyya  Ahmadíja
denomination=alevi  Alevité
denomination=bektashi  Bektašíja
denomination=ibadi  Ibádíja
denomination=ismaili  Ismá'ílíja
denomination=shia  Ší'itský islám
denomination=sunni  Sunnitský islám
denomination=sufi  Súfismus

Denominace džinismu

religion=jain + následující denominace

denomination=digambara  Digambara(en)
denomination=svetambara  Śvētāmbara(en)

Denominace judaismu

religion=jewish + následující denominace

denomination=nondenominational
denomination=unaffiliated
denomination=ashkenazi
denomination=buchari
denomination=conservative  Konzervativní judaismus
denomination=hasidic
denomination=kabbalistic
denomination=karaite
denomination=lubavitch
denomination=mizrachi
denomination=modern_orthodox
denomination=neo_orthodox (see modern orthodox Wikipedia link for more info)
denomination=orthodox  Ortodoxní judaismus
denomination=reconstructionist
denomination=reform
denomination=progressive (see Reform Wikipedia link for more info)
denomination=liberal (see Reform Wikipedia link for more info)
denomination=samaritan
denomination=sephardi
denomination=traditional
denomination=unity Unity Judaism (Judaísmo da Unidade)

Denominace pohanství

religion=pagan + následující denominace

denomination=asatru  Germánské náboženství
denomination=celtic  Keltské náboženství
denomination=greco-roman  Starověké řecké náboženství(en) a  Starověké římské náboženství(en)
denomination=slavic  Slovanská mytologie
denomination=wicca  Wicca

Taoist denominations

religion=taoist + následující denominace

denomination=quanzhen  全真道
denomination=zhengyi  正一道

Denominace zoroastrismu

religion=zoroastrian + následující denominace

denomination=irani  Irani (India)
denomination=parsi
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Externí odkazy