Cs:Key:denomination

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg denomination
Osm element key.svg
Popis
Popisuje náboženský směr (denominaci) konkrétního náboženství. Edit or translate this description.
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: používáno

Wikidata

Popisuje náboženský směr (denominaci) konkrétního náboženství. Mělo by se používat spolu se značkami amenity=place_of_worship a religion=*.

Následující seznam je neúplným seznamem denominací, který by měl sjednocovat značení. Prosíme, přidávejte do seznamu další denominace, pokud na ně narazíte.


Denominace

Buddhistické denominace

religion=buddhist + následující denominace

denomination=mahayana Školy Mahayana
denomination=gelug  Gelug
denomination=jishu  Ji-shū(de)
denomination=jodo_shinshu  Jōdo Shinshū(en)
denomination=jodo_shu  Jōdo-shū(en)
denomination=nichiren  Ničirenův buddhismus
denomination=nyingma  Ňingmapa
denomination=obaku  Ōbaku(en)
denomination=pure_land  Pure Land Buddhism(en)
denomination=rinzai  Škola Rinzai
denomination=risshu  Risshū(en)
denomination=shingon_shu  Šingon
denomination=soto  Sōtō
denomination=tiantai  Tiantai(en)
denomination=tibetan  Tibetský buddhismus - most common
denomination=vajrayana  Vadžrajána
denomination=won  Won Buddhism(en)
denomination=yogacara  East Asian Yogācāra(en)
denomination=yuzu_nembutsu  Yuzu Nembutsu(en)
denomination=zen  Zen
denomination=theravada Školy Theravada - second most common
denomination=thai_mahanikaya  Maha Nikaya(en)
denomination=thai_thammayut


Křesťanské denominace

Denominations are tagged in OpenStreetMap as religion=christian based on the claims of the denomination, in combination with the následující denominace.

Církve a ceremoniály v unii s katolickou církví
denomination=catholic  Katolická církev (i když v katolické církvi nejsou denominace, znáte-li rituál, použijte konkrétně denomination=roman_catholic, denomination=greek_catholic, nebo jiné)
denomination=armenian_catholic  Arménská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=chaldean_catholic  Chaldejská katolická církev (církve v unii s katolickou církví)
denomination=coptic_catholic  Koptská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=eritrean_catholic  Eritrean Catholic Church(en) (církev v unii s katolickou církví)
denomination=ethiopian_catholic  Etiopská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=greek_catholic ( Východní katolické církve — včetně mnoha liturgických tradic, každá z tradic má svoje kostely.)
denomination=hungarian_greek_catholic  Maďarská řeckokatolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=maronite  Maronitská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=polish_catholic  Polish Catholic Church(en)
denomination=polish_national_catholic  Polish National Catholic Church(en)
denomination=roman_catholic  Římskokatolická církev (převažující spolu s denomination=protestant v německy mluvících zemích)
denomination=romanian_catholic  Romanian Catholic Church(en) (církev v unii s katolickou církví)
denomination=syriac_catholic  Syriac Catholic Church (Church in union with the Catholic Church)
denomination=syro-malabar_catholic  Syro-Malabar Catholic Church (Church in union with the Catholic Church)
denomination=ukrainian_greek_catholic  Ukrajinská řeckokatolická církev (církev v unii s katolickou církví)
Pravoslavné církve
denomination=orthodox  Pravoslaví
denomination=armenian_apostolic  Arménská apoštolská církev
denomination=bulgarian_orthodox  Bulgarian Orthodox Church
denomination=eritrean_orthodox  Eritrejská pravoslavná církev
denomination=ethiopian_orthodox  Etiopská pravoslavná církev
denomination=coptic_orthodox  Koptská pravoslavná církev
denomination=greek_orthodox  Řecká pravoslavná církev
denomination=macedonian_orthodox  Macedonian Orthodox Church
denomination=old_believers Russian Old Believers ( Starověrci)
denomination=romanian_orthodox  Rumunská pravoslavná církev
denomination=russian_orthodox  Ruská pravoslavná církev
denomination=serbian_orthodox  Srbská pravoslavná církev
denomination=syriac_orthodox  Syriac Orthodox Church
denomination=ukrainian_orthodox  Orthodox Church of Ukraine
Larger Protestant denominations (categories)
These protestant denominations are categories which often include several different organisations, which can be tagged with operator=*, though sometimes are tagged as the denomination=* instead (see following table of less common values)
denomination=protestant Unspecified Protestant church. Often a more specific denomination can be tagged:
denomination=adventist  Adventisté sedmého dne (ne všechny adventistické církve jsou adventisty sedmého dne.
denomination=anglican (Anglicistické církve by obecně měly používat tuto značku, včetně církve Anglie, církve Irska, episkopální církve v USA)
denomination=baptist  Baptismus
denomination=churches_of_christ  Churches of Christ(en)
denomination=disciples_of_christ  Christian Church (Disciples of Christ)(en)
denomination=episcopal (episkopální církev v USA je v podstatě severoamerický název anglikánské církve)
denomination=evangelical  Evangelikalismus (poznámka nejen pro německy mluvící: toto NENÍ stejné jako německý "evangelisch", pro to použijte, prosím, denomination=protestant)
denomination=evangelical_covenant  Evangelical Covenant Church(en)
denomination=exclusive_brethren  Exclusive Brethren(en)
denomination=lutheran  Luteránství
denomination=mennonite  Mennonité
denomination=methodist  Metodismus (viz také níže United Methodist)
denomination=moravian  Moravští bratři
denomination=mormon  Mormoni (Povšimněte si, že je upřednostňovaný celý název před mormon, lds nebo latter_day_saint (Wikipedia(en) a Style Guide(en)), ale značení the_church_of_jesus_christ_of_latter-day_saints je hodně dlouhé. Viz diskusi.
denomination=pentecostal  Letniční hnutí
denomination=presbyterian  Presbyteriáni
denomination=quaker (důležité pro zmapování nikoliv církve, ale "Friends Meeting House")
denomination=reformed Kalvinismus ( reformovaný)
denomination=strict_baptist Strict Baptists
denomination=uniting Uniting Church v Austrálii
Protestant Church Organisations
These protestant church organisations are sometimes called "denominations" in some dialects of English, but usually they are considered to belong to a larger denominational category. Instead of tagging with denomination=* it is possible to uses these values with operator=* and use the larger category in the denomination=* tag.
denomination=african_methodist_episcopal  African Methodist Episcopal Church, frequently abbreviated as AME. See also denomination=methodist.
denomination=alliance  Christian and Missionary Alliance(en)
denomination=apostolic_faith  Apostolic Faith Church(en) (Povšimněte si, že existují různé denominace s velmi podobnými názvy.)
denomination=assemblies_of_god Assemblies of God(en)
denomination=calvinistic_methodist  Calvinistic Methodists. It is preferable to tag Welsh Calvinistic Methodist churches as denomination=presbyterian as indeed the alternative name of the church, the Welsh Presbyterian Church, makes clear. The church body is the operator rather than denomination per se. The vast majority of such churches should have both name:en=* and name:cy=*. Note also that despite the name, the theology of the denomination is not very Calvinist (q.v. reformed).
denomination=catholic_apostolic  Catholic Apostolic Church(en)
denomination=church_of_god_in_christ  Church of God in Christ(en), frequently abbreviated as COGIC. Imported GNIS nodes may often have the incorrect name of "Church of God and Christ" and should be corrected after verifying with survey or street-level imagery.
denomination=church_of_scotland  Skotská církev
denomination=churches_of_christ  Churches of Christ(en)
denomination=czechoslovak_hussite  Církev československá husitská
denomination=disciples_of_christ  Christian Church (Disciples of Christ)(en)
denomination=dutch_reformed (zahrnuje NGK a podobné církve v Jižní Africe)
denomination=evangelical_covenant  Evangelical Covenant Church(en)
denomination=evangelical_free_church_of_america  Evangelical Free Church of America(en) (EFCA)
denomination=evangelical_free_church_of_france  Union des Églises évangéliques libres (UEEL) - See also denomination=evangelical.
denomination=exclusive_brethren  Exclusive Brethren(en)
denomination=foursquare The Foursquare Church(en)
denomination=free_church_of_scotland  Free Church of Scotland (since 1900) - See also denomination=presbyterian.
denomination=living_waters_church Církev živoucích vod
denomination=mission_covenant_church_of_sweden Mission Covenant Church of Sweden ( Mission Covenant Church of Sweden(en))
denomination=moravian  Moravští bratři
denomination=mormon  Mormoni (Povšimněte si, že je upřednostňovaný celý název před mormon, lds nebo latter_day_saint (Wikipedia(en) a Style Guide(en)), ale značení the_church_of_jesus_christ_of_latter-day_saints je hodně dlouhé. Viz diskusi.
denomination=nazarene Church of the Nazarene nazarene.org(en)  Church of the Nazarene(en)
denomination=new_frontiers  Newfrontiers(en)
denomination=orthodox_presbyterian_church  Orthodox Presbyterian Church - See also denomination=presbyterian.
denomination=pkn  Protestant Church in the Netherlands(en), holandské spojení reformované a luteránské církve
denomination=remonstrant Remonstrants ( Remonstrants)
denomination=salvation_army  Armáda spásy
denomination=scottish_episcopal  Scottish Episcopal Church - See also denomination=anglican
denomination=seventh_day_adventist Povšimněte si, že  podle Wikipedie, ne všechny adventistické církve jsou adventisty sedmého dne. Tuto značku používejte jen pro církve, které jsou jistě adventisty sedmého dne.
denomination=strict_baptist Strict Baptists - See also denomination=baptist
denomination=temple_society_australia  Temple Society Australia is a an autonomous community of the Temple Society, (a German Protestant sect with roots in the Pietist movement of the Lutheran Church), formed in 1950. The greater part of its membership is concentrated in the Melbourne, Victoria area with groups also located in Sydney and Adelaide.
denomination=united  Sjednocená církev Kanady
denomination=united_free_church_of_scotland  United Free Church of Scotland(en)
denomination=united_reformed
denomination=uniting Uniting Church v Austrálii
denomination=united_methodist  Evangelická církev metodistická
denomination=united_church_of_christ  United Church of Christ(en)
denomination=welsh_baptist  Baptist_Union_of_Wales. Preferred usage is denomination=baptist, the Baptist Union of Wales is probably the operator=*.
denomination=welsh_independent Independent chapels in Wales will all be non-conformist denomination=protestant churches.
Neklasifikované křesťanské denominace
denomination=apostolic Several different denominations and organisations use this term. See  Apostolic.
denomination=assyrian  Asyrská církev Východu
denomination=catholic_mariavite  Catholic Mariavite Church (non-ecumenical)
denomination=charismatic  Charismatické hnutí
denomination=christian_community  Obec křesťanů
denomination=christ_scientist The Church of Christ, Scientist(en)
denomination=ecumenical See Ecumenism na Wikipedii
denomination=fsspx  Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X (complex relationship with the Roman Catholic church)
denomination=iglesia_ni_cristo  Iglesia ni Cristo(en)
denomination=jehovahs_witness  Svědkové Jehovovi
denomination=kimbanguist  Kimbanguismus
denomination=la_luz_del_mundo  La Luz del Mundo
denomination=liberal_catholic  Liberal Catholic Church(en)
denomination=mariavite  Mariavitismus
denomination=messianic_jewish  Mesiánský judaismus
denomination=new_apostolic New apostolic Church nak.org(en)  New Apostolic Church(en)
denomination=nondenominational
denomination=old_catholic
denomination=philippine_independent  Philippine Independent Church(en), také nazývaná Aglipayan Church
denomination=simultaneum  Église simultanée
denomination=spiritist  Spiritismus je spiritualistická doktrína založená na dílech Allan Kardece. Založená ve Francii v 19tém století, ale nyní má větší počet věřících jen v Brazílii.

Denominace Hindu

religion=hindu + následující denominace

denomination=shaktism  Šaktismus
denomination=hare_krishna  Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny
denomination=vaishnavism  Višnuismus
denomination=shaivism  Šivaismus
denomination=smartism  Smartism(en)

Denominace islámu

religion=muslim + následující denominace

denomination=nondenominational
denomination=ahmadiyya  Ahmadíja
denomination=alevi  Alevité
denomination=bektashi  Bektašíja
denomination=ibadi  Ibádíja
denomination=ismaili  Ismá'ílíja
denomination=shia  Ší'itský islám
denomination=sunni  Sunnitský islám
denomination=sufi  Súfismus

Denominace džinismu

religion=jain + následující denominace

denomination=digambara  Digambara(en)
denomination=svetambara  Śvētāmbara(en)

Denomince judaismu

religion=jewish + následující denominace

denomination=nondenominational
denomination=unaffiliated
denomination=ashkenazi
denomination=buchari
denomination=conservative  Konzervativní judaismus
denomination=hasidic
denomination=kabbalistic
denomination=karaite
denomination=liberal
denomination=lubavitch
denomination=mizrachi
denomination=modern_orthodox
denomination=neo_orthodox
denomination=orthodox  Ortodoxní judaismus
denomination=progressive
denomination=reconstructionist
denomination=reform
denomination=samaritan
denomination=sephardi
denomination=traditional
denomination=unity Unity Judaism (Judaísmo da Unidade)

Denominace pohanství

religion=pagan + následující denominace

denomination=asatru  Germánské náboženství
denomination=celtic  Keltské náboženství
denomination=greco-roman  Starověké řecké náboženství(en) a  Starověké římské náboženství(en)
denomination=slavic  Slovanská mytologie
denomination=wicca  Wicca

Denominace zoroastrismu

religion=zoroastrian + následující denominace

denomination=irani
denomination=parsi
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Externí odkazy