Cs:Key:denomination

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg denomination
Osm element key.svg
Popis
Popisuje náboženský směr (denominaci) konkrétního náboženství. Edit or translate this description.
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Wikidata
Status: používáno

Popisuje náboženský směr (denominaci) konkrétního náboženství. Mělo by se používat spolu se značkami amenity=place_of_worship a religion=*.

Následující seznam je neúplným seznamem denominací, který by měl sjednocovat značení. Prosíme, přidávejte do seznamu další denominace, pokud na ně narazíte.


Denominace

Buddhistické denominace

religion=buddhist + následující denominace

Školy Mahayana
denomination=gelug Gelug
denomination=huayan Huayan(en)
denomination=jishu Ji-shū(de)
denomination=jodo_shinshu Jōdo Shinshū(en)
denomination=jodo_shu Jōdo-shū(en)
denomination=nichiren Ničirenův buddhismus
denomination=nyingma Ňingmapa
denomination=obaku Ōbaku(en)
denomination=pure_land Pure Land Buddhism(en)
denomination=rinzai Škola Rinzai
denomination=risshu Risshū(en)
denomination=shingon_shu Šingon
denomination=soto Sōtō
denomination=tiantai Tiantai(en)
denomination=tibetan Tibetský buddhismus
denomination=vajrayana Vadžrajána
denomination=won Won Buddhism
denomination=yogacara East Asian Yogācāra(en)
denomination=yuzu_nembutsu Yuzu Nembutsu(en)
denomination=zen Zen
Tantrické školy
Školy Theravada
denomination=thai_mahanikaya Maha Nikaya(en)
denomination=thai_thammayut

Křesťanské denominace

Denominations are tagged in OpenStreetMap as Christian based on the claims of the denominations alone with the combination religion=christian + následující denominace.

Církve a ceremoniály v unii s katolickou církví
denomination=catholic Katolická církev (i když v katolické církvi nejsou denominace, znáte-li rituál, použijte konkrétně denomination=roman_catholic, denomination=greek_catholic, nebo jiné)
denomination=armenian_catholic Arménská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=chaldean_catholic Chaldejská katolická církev (církve v unii s katolickou církví)
denomination=coptic_catholic Koptská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=eritrean_catholic Eritrean Catholic Church(en) (církev v unii s katolickou církví)
denomination=ethiopian_catholic Etiopská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=greek_catholic (Východní katolické církve — včetně mnoha liturgických tradic, každá z tradic má svoje kostely.)
denomination=hungarian_greek_catholic Maďarská řeckokatolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=maronite Maronitská katolická církev (církev v unii s katolickou církví)
denomination=roman_catholic Římskokatolická církev (převažující spolu s denomination=protestant v německy mluvících zemích)
denomination=romanian_catholic Romanian Catholic Church(en) (církev v unii s katolickou církví)
denomination=syriac_catholic Syriac Catholic Church (Church in union with the Catholic Church)
denomination=ukrainian_greek_catholic Ukrajinská řeckokatolická církev (církev v unii s katolickou církví)
Pravoslavné církve
denomination=orthodox Pravoslaví
denomination=armenian_apostolic Arménská apoštolská církev
denomination=bulgarian_orthodox Bulgarian Orthodox Church
denomination=eritrean_orthodox Eritrejská pravoslavná církev
denomination=ethiopian_orthodox Etiopská pravoslavná církev
denomination=coptic_orthodox Koptská pravoslavná církev
denomination=greek_orthodox Řecká pravoslavná církev
denomination=macedonian_orthodox Macedonian Orthodox Church
denomination=old_believers Russian Old Believers (Starověrci)
denomination=romanian_orthodox Rumunská pravoslavná církev
denomination=russian_orthodox Ruská pravoslavná církev
denomination=serbian_orthodox Srbská pravoslavná církev
denomination=syriac_orthodox Syriac Orthodox Church
denomination=ukrainian_orthodox Orthodox Church of Ukraine
Protestantské a reformované církve
denomination=adventist Adventisté sedmého dne (ne všechny adventistické církve jsou adventisty sedmého dne.
denomination=african_methodist_episcopal African Methodist Episcopal Church, frequently abbreviated as AME
denomination=alliance Christian and Missionary Alliance(en)
denomination=anglican (Anglicistické církve by obecně měly používat tuto značku, včetně církve Anglie, církve Irska, episkopální církve v USA)
denomination=apostolic_faith Apostolic Faith Church(en) (Povšimněte si, že existují různé denominace s velmi podobnými názvy.)
denomination=assemblies_of_god Assemblies of God(en)
denomination=baptist Baptismus
denomination=calvinistic_methodist Calvinistic Methodists. It is preferable to tag Welsh Calvinistic Methodist churches as denomination=presbyterian as indeed the alternative name of the church, the Welsh Presbyterian Church, makes clear. The church body is the operator rather than denomination per se. The vast majority of such churches should have both name:en=* and name:cy=*. Note also that despite the name, the theology of the denomination is not very Calvinist (q.v. reformed).
denomination=catholic_apostolic Catholic Apostolic Church(en)
denomination=christian_community Obec křesťanů
denomination=church_of_god_in_christ Church of God in Christ(en), frequently abbreviated as COGIC. Imported GNIS nodes may often have the incorrect name of "Church of God and Christ" and should be corrected after verifying with survey or street-level imagery.
denomination=church_of_scotland Skotská církev
denomination=churches_of_christ Churches of Christ(en)
denomination=czechoslovak_hussite Církev československá husitská
denomination=disciples_of_christ Christian Church (Disciples of Christ)(en)
denomination=dutch_reformed (zahrnuje NGK a podobné církve v Jižní Africe)
denomination=episcopal (episkopální církev v USA je v podstatě severoamerický název anglikánské církve)
denomination=evangelical (poznámka pro německy mluvící: toto NENÍ stejné jako německý "evangelisch", pro to použijte, prosím, denomination=protestant)
denomination=evangelical_covenant Evangelical Covenant Church(en)
denomination=evangelical_free_church_of_america Evangelical Free Church of America(en) (EFCA)
denomination=evangelical_free_church_of_france Union des Églises évangéliques libres (UEEL)
denomination=exclusive_brethren Exclusive Brethren(en)
denomination=free_church_of_scotland Free Church of Scotland (since 1900)
denomination=kimbanguist Kimbanguismus
denomination=living_waters_church Církev živoucích vod
denomination=lutheran Luteránství
denomination=mission_covenant_church_of_sweden Mission Covenant Church of Sweden (Mission Covenant Church of Sweden(en))
denomination=mennonite Mennonité
denomination=methodist Metodismus (viz také níže United Methodist)
denomination=moravian Moravští bratři
denomination=mormon Mormoni (Povšimněte si, že je upřednostňovaný celý název před mormon, lds nebo latter_day_saint (Wikipedia(en) a Style Guide(en)), ale značení the_church_of_jesus_christ_of_latter-day_saints je hodně dlouhé. Viz diskusi.
denomination=nazarene Church of the Nazarene nazarene.org(en) Church of the Nazarene(en)
denomination=new_frontiers Newfrontiers(en)
denomination=pentecostal Letniční hnutí
denomination=pkn Protestant Church in the Netherlands(en), holandské spojení reformované a luteránské církve
denomination=presbyterian Presbyteriáni
denomination=protestant
denomination=quaker (důležité pro zmapování nikoliv církve, ale "Friends Meeting House")
denomination=remonstrant Remonstrants (Remonstrants)
denomination=reformed Kalvinismus (reformovaný)
denomination=salvation_army Armáda spásy
denomination=scottish_episcopal Scottish Episcopal Church
denomination=seventh_day_adventist Povšimněte si, že podle Wikipedie, ne všechny adventistické církve jsou adventisty sedmého dne. Tuto značku používejte jen pro církve, které jsou jistě adventisty sedmého dne.
denomination=strict_baptist Strict Baptists
denomination=temple_society_australia Temple Society Australia is a an autonomous community of the Temple Society, (a German Protestant sect with roots in the Pietist movement of the Lutheran Church), formed in 1950. The greater part of its membership is concentrated in the Melbourne, Victoria area with groups also located in Sydney and Adelaide.
denomination=united Sjednocená církev Kanady
denomination=united_free_church_of_scotland United Free Church of Scotland(en)
denomination=united_reformed
denomination=uniting Uniting Church v Austrálii
denomination=united_methodist Evangelická církev metodistická
denomination=united_church_of_christ United Church of Christ(en)
denomination=welsh_baptist Baptist_Union_of_Wales. Preferred usage is denomination=baptist, the Baptist Union of Wales is probably the operator.
denomination=welsh_independent Independent chapels in Wales will all be non-conformist protestant churches. A plain denomination=independent would fail to capture this nuance and in this case separating out Welsh churches makes sense whereas it is debatable for Baptists and Calvinistic Methodist churches in Wales (and further afield).
Neklasifikované křesťanské denominace
denomination=apostolic
denomination=assyrian Asyrská církev Východu
denomination=catholic_mariavite Catholic Mariavite Church (non-ecumenical)
denomination=charismatic Charismatické hnutí
denomination=christ_scientist The Church of Christ, Scientist(en)
denomination=ecumenical See Ecumenism na Wikipedii
denomination=foursquare The Foursquare Church(en)
denomination=iglesia_ni_cristo Iglesia ni Cristo(en)
denomination=jehovahs_witness Svědkové Jehovovi
denomination=la_luz_del_mundo La Luz del Mundo
denomination=liberal_catholic Liberal Catholic Church(en)
denomination=mariavite Mariavitismus
denomination=messianic_jewish Mesiánský judaismus
denomination=new_apostolic New apostolic Church nak.org(en) New Apostolic Church(en)
denomination=nondenominational
denomination=old_catholic
denomination=philippine_independent Philippine Independent Church(en), také nazývaná Aglipayan Church
denomination=polish_catholic Polish Catholic Church(en)
denomination=polish_national_catholic Polish National Catholic Church(en)
denomination=simultaneum Église simultanée
denomination=spiritist Spiritismus je spiritualistická doktrína založená na dílech Allan Kardece. Založená ve Francii v 19tém století, ale nyní má větší počet věřících jen v Brazílii.

Denominace Hindu

religion=hindu + následující denominace

denomination=shaktism Šaktismus
denomination=hare_krishna Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny
denomination=vaishnavism Višnuismus
denomination=shaivism Šivaismus
denomination=smartism Smartism(en)

Denominace islámu

religion=muslim + následující denominace

denomination=nondenominational
denomination=ahmadiyya Ahmadíja
denomination=alevi Alevité
denomination=bektashi Bektašíja
denomination=ibadi Ibádíja
denomination=ismaili Ismá'ílíja
denomination=shia Ší'itský islám
denomination=sunni Sunnitský islám
denomination=sufi Súfismus

Denominace džinismu

religion=jain + následující denominace

denomination=digambara Digambara(en)
denomination=svetambara Śvētāmbara(en)

Denomince judaismu

religion=jewish + následující denominace

denomination=nondenominational
denomination=unaffiliated
denomination=alternative
denomination=ashkenazi
denomination=buchari
denomination=conservative Konzervativní judaismus
denomination=egalitarian
denomination=hasidic
denomination=humanistic
denomination=kabbalistic
denomination=karaite
denomination=liberal
denomination=lubavitch
denomination=lubavitch_messianic
denomination=mizrachi_baghdadi
denomination=mizrachi_chida
denomination=mizrachi_jerusalemite
denomination=mizrachi_livorno
denomination=mizrachi_moroccan
denomination=modern_orthodox
denomination=neo_orthodox
denomination=orthodox Ortodoxní judaismus
denomination=orthodox_ashkenaz
denomination=orthodox_sefard
denomination=progressive
denomination=reconstructionist
denomination=reform
denomination=renewal
denomination=samaritan
denomination=sephardi
denomination=sefardi_amsterdam
denomination=sefardi_london
denomination=traditional
denomination=ultra_orthodox
denomination=unity Unity Judaism (Judaísmo da Unidade)
denomination=yemenite
denomination=yemenite_baladi
denomination=yemenite_shami

Denominace pohanství

religion=pagan + následující denominace

denomination=asatru Germánské náboženství
denomination=celtic Keltské náboženství
denomination=greco-roman Starověké řecké náboženství(en) a Starověké římské náboženství(en)
denomination=santo_daime Santo Daime(en)
denomination=slavic Slovanská mytologie
denomination=wicca Wicca

Denominace zoroastrismu

religion=zoroastrian + následující denominace

denomination=irani
denomination=parsi
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Externí odkazy