Cs:Tag:religion=hindu

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg religion = hindu
Hinduist-16.svg
Popis
Popisuje náboženský prvek (např. chrám) jako hinduistický Edit or translate this description.
Vykreslování v openstreetmap-carto
Hinduist-16.svg
Skupina: Náboženství
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Wikidata
Status: de facto

Doplňková klasifikační značka přidávaná ke chrámům, hřbitovům atd., které patří k hinduismu.

Vhodné kombinace

Nezapomeňte zároveň použít nějakou hlavní značku popisující třeba místo modlitby amenity=place_of_worship nebo hřbitov landuse=cemetery. Na další značky, které můžete použít, se podívejte na stránky hlavní značky, ale také...

Denominace

denomination=shaktism Šaktismus
denomination=hare_krishna Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny
denomination=vaishnavism Višnuismus
denomination=shaivism Šivaismus
denomination=smartism Smartism(en)