Cs:Key:religion

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg religion
Religious syms.svg
Popis
Popisuje konkrétní náboženství Edit or translate this description.
Skupina: Náboženství
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Wikidata
Status: de facto

Jak mapovat

Místo modliteb

Církevní hřbitov

Náboženské školy, školky, sociální zařízení

Náboženské školy amenity=school, školky amenity=kindergarten, sociální zařízení amenity=social_facility se označí religion=* + denomination=*.

Příklad
amenity=school
religion=christian
denomination=catholic
name=St. Paulus Grundschule

Obchod prodávající zboží související s vírou

Náboženské komunity

Náboženské komunity(en) se také mohou značit značkami religion=* a denomination=*.


Hodnoty religion=*

(Toto není vyčerpávající seznam)

Značení Náboženství Taginfo Note
buddhist Buddhismus
2020 stBN placeofworship buddhist.svg
Buddhist-16.svg
Use dedicated_to=* to state the deity mainly worshiped by the place for Chinese Buddhism.
christian Křesťanství
2020 stBN placeofworship christian.svg
Christian-16.svg
hindu Hinduismus
2020 stBN placeofworship hindu.svg
Hinduist-16.svg
jain Džinismus
2020 stBN placeofworship jain.svg
Place-of-worship-16.svg
jewish Judaismus
2020 stBN placeofworship jewish.svg
Jewish-16.svg
muslim Islám
2020 stBN placeofworship muslim.svg
Muslim-16.svg
pagan Pohanství
2020 stBN placeofworship pagan.svg
Place-of-worship-16.svg
shinto Šintoismus
2020 stBN placeofworship shinto.svg
Shintoist-16.svg
sikh Sikhismus
2020 stBN placeofworship sikh.svg
Sikhist-16.svg
taoist Taoismus
2020 stBN placeofworship taoist.svg
Taoist-16.svg
Use dedicated_to=* to state the deity mainly worshiped by the place of worship .
zoroastrian Zoroastrismus
2020 stBN placeofworship zoroastrian.svg
Place-of-worship-16.svg
Další hodnoty bez specifikace denomination=*
animist Animismus
Place-of-worship-16.svg
bahai Bahá'í
2020 stBN placeofworship bahai.svg
Place-of-worship-16.svg
benzhu Benzhuism
caodaism Kaodaismus
Place-of-worship-16.svg
chinese_folk Chinese folk religion Use dedicated_to=* to state the deity mainly worshiped by the place.
confucian Konfucianismus
Place-of-worship-16.svg
Use dedicated_to=* to state the deity mainly worshiped by the place especially if it's mainly worshipping anyone other than Confucius.
shamanic Shamanism
scientologist Scientologie
2020 stBN placeofworship scientologist.svg
Place-of-worship-16.svg
self-realization_fellowship Self-Realization Fellowship
Place-of-worship-16.svg
spiritualist Spiritualismus
Place-of-worship-16.svg
tenrikyo Tenrikyo
unitarian_universalist Unitariánský universalismus(en)
Place-of-worship-16.svg
vietnamese_folk Vietnamese folk
voodoo Vúdú
Place-of-worship-16.svg
yazidi Jezídismus
Place-of-worship-16.svg
multifaith Více náboženství
Place-of-worship-16.svg
Jiné náboženství Všechny často používané hodnoty podle Taginfo(en). Prosím, nepoužívejte velká písmena.
Place-of-worship-16.svg
none Some de-facto used religion-values for irreligious use are: none (numbering 1282 uses to date), no, all, humanist, atheist, null, laica
See e.g. Atheism or Secular Humanism
These values are used for non-religions. Other tagging might be considered. See talk-page for the tag religion, Talk:Key:religion#Explicit_absense_of_religion
separator ; separator
May be used to describe rare cases of religious objects, like a temple or a cemetery, shared by a limited number of multiple but specific religions.

For example, a particular religious cemetery that is both christian and jewish may be tagged as landuse=cemetery + religion=christian;jewish

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.