Cs:Tag:religion=jewish

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg religion = jewish
Jewish-16.svg
Popis
Popisuje náboženský prvek (např. kostel) jako židovský Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Jewish-16.svg
Skupina: Náboženství
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

Doplňková klasifikační značka přidávaná ke kostelům, katedrálám, kaplím, hřbitovům atd., které patří k  judaismu.

Vhodné kombinace

Nezapomeňte zároveň použít nějakou hlavní značku popisující třeba místo modlitby amenity=place_of_worship nebo hřbitov landuse=cemetery. Na další značky, které můžete použít, se podívejte na stránky hlavní značky, ale také...

Denominace

denomination=* - popisuje denominaci judaismu této synagogy/chrámu/hřbitova. Existuje mnoho zdokumentovaných možných hodnot.

denomination=nondenominational
denomination=unaffiliated
denomination=alternative
denomination=ashkenazi
denomination=buchari
denomination=conservative  Konzervativní judaismus
denomination=egalitarian
denomination=hasidic
denomination=humanistic
denomination=kabbalistic
denomination=karaite
denomination=liberal
denomination=lubavitch
denomination=lubavitch_messianic
denomination=mizrachi_baghdadi
denomination=mizrachi_chida
denomination=mizrachi_jerusalemite
denomination=mizrachi_livorno
denomination=mizrachi_moroccan
denomination=modern_orthodox
denomination=neo_orthodox
denomination=orthodox  Ortodoxní judaismus
denomination=orthodox_ashkenaz
denomination=orthodox_sefard
denomination=progressive
denomination=reconstructionist
denomination=reform
denomination=renewal
denomination=samaritan
denomination=sephardi
denomination=sefardi_amsterdam
denomination=sefardi_london
denomination=traditional
denomination=ultra_orthodox
denomination=unity Unity Judaism (Judaísmo da Unidade)
denomination=yemenite
denomination=yemenite_baladi
denomination=yemenite_shami