Cs:Tag:amenity=social_facility

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = social_facility
Salvation Army Citadel, Hill Street , Newport - geograph.org.uk - 1585015.jpg
Popis
Zařízení poskytující sociální služby Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Social facility-14.svg
Skupina: Sociální zařízení
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Zařízení poskytující sociální služby je jakékoliv místo, kde se poskytují  sociální služby:

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Konkrétní příklady sociálního zařízení jsou domovy důchodců, domovy s asistenční službou, drogové kliniky, dílny pro invalidy a útulky pro bezdomovce. Není žádné omezení na to, kdo sociální služby poskytuje.

Jak mapovat

Zakreslete plochu plocha areálu zařízení sestávajícího z budov a venkovních ploch. Přidejte značku amenity=social_facility a určete typ značkou social_facility=*.

Pokud zařízení slouží konkrétní cílové skupině, přidejte social_facility:for=*.

Nejsou-li žádné venkovní oblasti, značky se aplikují na budovu. Pokud není zatím znám tvar budovy, nebo pokud zařízení je pouze v několika místnostech ve větší budově, pak použijte uzel uzel.

Rozlišení

Některé druhy sociálních zařízení se mohou překrývat s komunitními centry. Pokud jsou zaměřeny na klienty se specifickými problémy a/nebo zde pracují profesionální pomocníci (sociální pracovníci, sestry), pak preferujeme značku amenity=social_facility. Pokud je centrum otevřeno široké veřejnosti (někdy pro konkrétní věkovou skupinu nebo lidi s nějakým zájmem), kteří se scházejí pro určité aktivity, pak by se mělo značit amenity=community_centre.