Cs:Tag:amenity=community_centre

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = community_centre
Buergerhaus Ronhausen.jpg
Popis
Komunitní centrum Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Community centre-14.svg
Skupina: Občanská vybavenost
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Komunitní centrum je veřejné místo, kde se schází členové komunity pro skupinové aktivity, sociální podporu, formální i neformální setkání, veřejné akce a oslavy a k jiným účelům.

Některé z nich jsou zaměřeny na specifickou věkovou skupinu, jako třeba centra pro zábavu mladistvých nebo místo setkávání seniorů, nebo propojují tyto generace.

Viz  Komunitní centrum.

Někdy se používají i pro soukromé nebo komerční akce.
Použijte značku operator=*, abyste popsali, kdo centrum provozuje.

Tato zařízení se nepoužívají k účelům administrativy ani státní správy, tak je nezaměňujte s radnicemi.

Jak mapovat?

Zakreslete plochu plocha areálu komunitního centra sestávající z budov a venkovních prostor. Přidejte značku amenity=community_centre. Pokud zde nejsou žádné venkovní plochy, pak se značka přidává na budovu. Pokud ještě není známý tvar budovy, nebo pokud centrum zabírá jen několik místností ve větší budově, pak použijte uzel uzel.

Přidání podrobností

Komunitní centrum je často nějakého konkrétního typu a slouží nějaké konkrétní cílové skupině, která je určena věkem, pohlavím, nebo zvláštním zájmem.

  • Typ centra popište značkou community_centre=*.
  • Cílovou skupinu popište značkou community_centre:for=*. U hodnot preferujeme jednotné číslo. Více hodnot lze oddělit středníkem.

Použití ve světě

V Německy existují - se zaměřením na akce - Bürgerhaus nebo Dorfgemeinschaftshaus (v menších vesnicích) nebo Stadthalle (ve větších městech). Téměř každá vesnice nebo město mají své komunitní centrum. Se zaměřením na akce, jsou zde rodinná centra, domovy pro aktivity mládeže (Jugendfreizeitheim) a vícegenerační zařízení.

V Kanadě se nazývají community centre anglicky, nebo centre communautaire francouzsky, veřejné budovy, kde se konají komunitní setkání a/nebo sportovní aktivity. (Natural Resources Canada - CanVec Map Features(en) kód definice 2010080 (uzel) & 2010082 (plocha))

V Česku se jim říká kulturní dům.

Ve Francii a Belgii je nazýváme Salle des fêtes. Skoro všechny vesnice je mají a můžete si je pronajmout pro svatby a jiné oslavy.

V Itálii je centro sociale, které odpovídá této značce.

V Indii jsou místa nazvaná kalyan mandap, wedding hall nebo function hall, které jsou provozovány veřejnými nebo soukromými organizacemi. Jsou k dispozici k pronájmu pro akce.

V Japonsku je mnoho  Kominkan (公民館) pro každou komunitu. Jsou vlastněny a provozovány místními samosprávami. Mají místnosti k pronájmu pro místní akce nebo setkání komunity. Někdy v nich je i malá knihovna a výstavka místní historie. Často poskytují výukové programy v umění, vlastnoručních pracích a kulturních aktivitách.

Odlišení

Některé druhy komunitních center se mohou překrývat se sociálními zařízeními. Pokud je centrum otevřeno pro obecnou veřejnost (někdy určitého věku nebo zájmů), shromažďování k určité aktivitě, mělo by se značit amenity=community_centre. Pokud cílí na klientelu se specifickými problémy a/nebo je osazeno profesionálními pomocníky (sociálními pracovníky, sestřičkami), pak preferujeme označení amenity=social_facility.

Pravopis

Návrh byl podán (a schválen) s americkým pravopisem 'center'. Ale značky používají anglickou (a kanadskou) verzi. Aby byla zachována konzistence, byl návrh přejmenován na 'community_centre'.  Komunitní centrum


Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!

Viz také

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!