Cs:Key:community_centre:for

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg community_centre:for
Drawings by young Syrian refugee girls in a community centre in southern Lebanon promote the prevention of child marriage. (14496389777).jpg
Popis
Popisuje, pro koho je komunitní centrum určeno. Show/edit corresponding data item.
Skupina: vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje

amenity=community_centre

Vhodné kombinace

community_centre=* pro typ centra.

Status: de facto

Značka community_centre:for=* se používá pro popis skupiny lidí, kterým je zařízení hlavně určeno, je-li to rozlišeno věkem nebo pohlavím. Pro hodnoty se používá jednotné číslo. Více hodnot lze oddělit středníkem.

Značky Popis
community_centre:for=child pro děti
community_centre:for=juvenile pro mladistvé
community_centre:for=student pro studenty (studentský klub)
community_centre:for=girl pro dívky
community_centre:for=boy pro chlapce
community_centre:for=senior pro seniory
community_centre:for=family pro rodiny s dětmi
community_centre:for=homosexual pro homosexuály
community_centre:for=multigeneration místo, které propojuje různé generace
community_centre:for=disabled pro postižené. Pokud je zde poskytována sociální péče, pak preferujeme označení amenity=social_facility.
community_centre:for=athlete pro sportovce, např. centrum sportovního klubu, kde se scházejí lidé, ale sport sám zde neprovozují.
community_centre:for=immigrant pro imigranty. Místo, kde se mohou imigranti potkávat spolu nebo s ostatními lidmi.