Cs:Key:community_centre

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg community_centre
Matteson Village Hall.jpg
Popis
Pro popis typu komunitního centra Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje

amenity=community_centre

Vhodné kombinace

community_centre:for=*

Status: používáno

Značka community_centre=* se používá pro popis typu objektu značeného amenity=community_centre.

Komunitní centrum může mít v různých kulturách mnoho forem a sloužit různým druhům komunit a tedy je vhodné jej blíže popsat.

Jak mapovat

Vytvořte polygon pro plochu areálu komunitního centra, které sestává z budov a souvisejících volných ploch. Označte značkami amenity=community_centre a community_centre=*.

Pokud zařízení slouží nějaké konkrétní cílové skupině, přidejte značku community_centre:for=*.

Pokud nejsou žádné venkovní prostory, označte budovu. Pokud není zatím znám tvar budovy, nebo je centrum pouze v několika místnostech větší budovy, použijte uzel.

Možné hodnoty

Značka Popis
community_centre=village_hall Sál (bez náboženského zaměření) ve venkovských oblastech, zejména ve středu vesnice
community_centre=community_hall Sál (bez náboženského zaměření), obecnější než ten ve středu vesnice. Lze přidat konkrétní cílové skupiny, např. community_centre:for=senior
community_centre=parish_hall Shromažďovací/slavnostní místnost náboženské komunity, ale nejedná se o místo pro modlitby
community_centre=youth_centre Zařízení, které poskytuje prostor a případně vedení pro děti, teenagery a/nebo dospívající, kde mohou trávit svůj volný čas. Cílovou skupinu popište značkou community_centre:for=juvenile nebo community_centre:for=child. Můžete uvést i přesný věkový rozsah pomocí min_age=* a max_age=*.
community_centre=family_centre Zařízení, které se zaměřuje na rodiny trávící volný čas s dětmi. Můžete přidat community_centre:for=family.
community_centre=cultural_centre Zařízení, poskytující prostor pro kulturní aktivity pro všechny věkové skupiny. Viz  Kulturní dům.
community_centre=language_centre Zařízení, poskytující prostor pro aktivity související s nějakým konkrétním jazykem, více než jen jazyková škola, např. Goethe-Institute pro německé aktivity v cizích zemích.
community_centre=meeting_room Místo, kde lze konat schůze, přednášky, kurzy; je to menší prostor než sál.
community_centre=events_venue Komunitou řízený prostor pro konání akcí. Viz také amenity=events_venue pro místa, kde se akce organizují komerčně.
community_centre=club_home Zařízení pro konkrétní klub nebo spolek.
community_centre=environment_centre Zařízení, ve kterém sídlí ekologičtí aktivisté a organizace.
community_centre=* Je-li potřeba, lze použít i další hodnoty.