Cs:Key:social_facility

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg social_facility
Social sciences.svg
Popis
Zařízení poskytující sociální služby Edit or translate this description.
Skupina: Social_facility
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošepoužití na relaci nespecifikováno
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Zařízení poskytující sociální služby je jakékoliv místo, kde se poskytují  sociální služby:

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Konkrétní příklady sociálního zařízení jsou domovy důchodců, domovy s asistenční službou, drogové kliniky, dílny pro invalidy a útulky pro bezdomovce. Není žádné omezení na to, kdo sociální služby poskytuje.

Jak mapovat

Značkou amenity=social_facility označte prvek, který poskytuje sociální služby. Pro bližší popis prvek doplňte dodatečnými značkami, jak je popsáno na této wiki.

Různé typy sociálních zařízení

Sociální zařízení existují v mnoha různých typech a může se jednat o místo, kde je služba poskytována nebo odkud je řízena. Typy sociálních zařízení jsou definovány úrovní poskytované péče nebo poskytované služby a tím, zda lidé v místě bydlí. Pro popis komu zařízení slouží se používá značka social_facility:for=*, která je popsána níže.

Pro prvky, které se zaměřují na léčení konkrétních akutních nemocí, jako jsou služby normálně poskytované v nemocnicích, by se měla používat značka nemocnice - amenity=hospital.

Pro prvky, které se zaměřují na pomoc při katastrofách, jako jsou dočasné nouzové přístřešky, se doporučuje používat značky projektu Humanitarian_OSM_Tags(en). Jedná se o model ve vývoji a vaše připomínky jsou vítány na diskusní stránce(en).

Značka Ikona Popis
social_facility=group_home Group home.svg  Skupinové bydlení(en) je bytový dům zaměřený na určitou skupinu lidí, který poskytuje sociální a zdravotnické služby a také volnočasové aktivity nebo jídlo a konečně nějakou formu dohledu. Příkladem mohou být domovy pro seniory, ubytovny pro děti/mladistvé, které nemohou žít se svými rodinami,  domy na půli cesty pro lidi se závislostmi nebo malými konflikty se zákonem.

OSM nemá žádné omezení na velikost takového domu, ale lze ji označit značkou capacity=*.

Poznámka: Mezi říjnem 2010 a červnem 2016 tato hodnota začleňovala i social_facility=nursing_home jak je popsáno níže. Pokud znáte nějaký social_facility=nursing_home, který je stále označený jako social_facility=group_home, který neodpovídá definici výše, prosím, značku přepište. Každý případ ale zkontrolujte individuálně, vyhněte se automatickým editacím(en).

social_facility=nursing_home  Dům s pečovatelskou službou(en) je zařízení, které poskytuje stálou pečovatelskou službu 24 hodin denně a také sociální a zdravotnické služby; podporuje své obyvatele v základních  dennch činnostech. Obyvateli jsou senioři nebo vážně nemocní lidé a lidé s tělesným nebo mentálním postižením.
social_facility=assisted_living Assisted living.svg  Život s pomocí(en) - obytné zařízení podobné social_facility=group_home, ale obyvatelé jsou nezávislejší (např. mají vlastní byty). Obvykle vymyšleno pro lidi s "lehkým" postižením. Např. domov pro seniory, kde je na požádání dostupná sestra nebo mají instalovaná tlačítka pro případ nouze.
social_facility=day_care Group home.svg Denní péče - nepobytové zařízení, které poskytuje pečovatelskou službu ve dne lidem se specifickými potřebami (senioři, postižení), podobné jako social_facility=group_home nebo social_facility=nursing_home, ale uživatelé tráví noci se svými rodinami a nikoliv v tomto zařízení.
social_facility=shelter Shelter.svg  Noclehárna - zařízení, které poskytuje dočasné místo pro přespání nebo úkryt před počasím. Např. útulek pro bezdomovce.
social_facility=ambulatory_care Ambulantorycare.svg  Ambulantní péče(en) - nepobytové zařízení, které podporuje životní potřeby těch, kteří se o sebe nedokáží plně postarat. Např. kanceláře sester ošetřujících doma nebo streetworkerů.
social_facility=healthcare Outpatient care.svg Nepobytové zařízení, které poskytuje omezenou lékařskou péči příchozím pacientům, jako třeba léčení závislosti, očkování. Např. adiktologická klinka. Podívejte se na návrhy Healthcare/Healthcare 2.0 pro více informací! Stále se debatuje, kam tento typ zařízení patří.
social_facility=outreach Outreach.svg  Outreach(en) - nerezidenční zařízení, které poskytuje služby sociální zabezpečení, jako třeba advokacii, poradenství, shánění práce, služby pro veterány, umisťování do ubytování, wellness programy, denní péči, volnočasové aktivity. Např. outreach pro veterány.
social_facility=workshop Workshop.svg  Chráněná dílna - nepobytové pracovní zařízení, které primárně zaměstnává lidi s postižením. Také zahrnuje dílny pro resocializaci nebo mladistvé delikventy.
social_facility=clothing_bank Nepobytové zařízení, které distribuuje oděvy (často použité a darované) chudým nebo v nouzi, zdarma nebo velmi levně. Rozlišujte, prosím, od běžných second handů (shop=second_hand, bez sociálního zaměření) a charitativních obchodů (shop=charity, které prodávají zboží z druhé ruky, aby získaly peníze na charitu).
social_facility=food_bank Foodbank.svg  Potravinová banka(en) - nepobytové zařízení, které distribuuje předbalené jídlo, obvykle chudým a to buď zdarma nebo za ceny nižší než na trhu. Pokud zařízení podává pouze vařená jídla, použijte spíše social_facility=soup_kitchen.
social_facility=soup_kitchen Foodbank.svg  Vývařovna pro chudé(en) - nepobytové zařízení, které podává připravené jídlo ovbykle chudým zdarma nebo za ceny nižší běžné.
social_facility=dairy_kitchen Sociální zařízení v zemích dřívějšího Sovětského Svazu, které poskytuje mléčné výrobky určitým skupinám lidí, jak jsou definovány místními předpisy. Může to zahrnovat novorozence, těhotné ženy, kojící matky a batolata. Pokud se zde mléčné výrobky i prodávají, zvažte přidání značky shop=dairy.

Komu zařízení slouží

Značka social_facility:for=* se používá pro popis skupiny lidí, které zařízení primárně slouží. Hodnoty se používají v jednotném čísle.

Značka Popis
social_facility:for=abused Pro zneužívané děti nebo dospělí, včetně obětí násilných a sexuálních trestných činů.
social_facility:for=child Pro děti, např. denní centrum pro děti.
social_facility:for=disabled Pro lidi s tělesným postižením.
social_facility:for=diseased Pro ty, kteří trpí jistými chorobami a jejich rodiny. Chorobu napište do značky description=* (např. AIDS)
social_facility:for=drug_addicted Pro drogově závislé, např. protidrogová poradna, drogu (je-li to nějaká konkrétní) napište do značky description=*
social_facility:for=homeless Pro bezdomovce - podívejte se na návrh Homeless_Shelter pro blíže popisující značky.
social_facility:for=juvenile Pro mladistvé
social_facility:for=mental_health Pro lidi s duševními/psychologickými problémy
social_facility:for=migrant Pro migranty z jiných zemí či oblastí, typicky z ekonomických nebo osobních důvodů
social_facility:for=refugee Pro uprchlíky, kteří prchají před přírodní katastrofou nebo politickou krizí a hledají útočiště v jiné zemi nebo oblasti
social_facility:for=orphan Pro sirotky; např. sirotčinec
social_facility:for=senior Pro seniory; např. domov důchodců
social_facility:for=underprivileged Pro chudé či znevýhodněné děti
social_facility:for=unemployed Pro nezaměstnané. Viz také office=employment_agency.
social_facility:for=victim Pro oběti zločinu, jako třeba loupeže nebo zločinů z nenávisti (akutní a traumatická péče).

Příklady

Následuje několik příkladů různých sociálních zařízení s některými základními značkami. Pro lepší popis se dají přidat i další značky.

Zařízení pro duševně choré
amenity=social_facility
social_facility=group_home
social_facility:for=mental_health
operator=NAMI
opening_hours=24/7
Outreach pro chudé členy společnosti
amenity=social_facility
social_facility=outreach
social_facility:for=underprivileged
operator=St. Martin's Ministries
Útulek pro bezdomovce
amenity=social_facility
social_facility=shelter
social_facility:for=homeless
operator=Pine Street Inn
Uzel na mapě

Viz také

Navrhované prvky

  • Charity(en) (opuštěno)
    • Notinsel(en) - projekt v Německu, který mapuje útulky pro děti (označeno ke smazání)
  • Homeless shelter(en)
  • Orphanage(en) (odmítnuto)
  • Residential home(en) (zastaralé)
  • Social club(en) - existují nějaké kluby založené na dobrovolnické práci, které s hendikepovanými provozují volnočasové aktivity.