Cs:Tag:amenity=hospital

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = hospital
RWB Krankenhaus.svg
Popis
Nemocnice Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Hospital-14.svg
Vykreslování v OSM Carto plocha
Rendering-area-amenity-school.png
Skupina: Nouzové
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Značka amenity=hospital se používá pro nemocnice, tedy zdravotnické instituce, které poskytují léčbu specializovaným personálem a vybavením a typicky poskytují i péči pro dlouhodobě hospitalizované pacienty.

Naproti tomu zdravotnická střediska, které se starají pouze o ambulantní pacienty by se měla značit amenity=clinic a jednotlivé lékařské ordinace pak amenity=doctors.

Jak mapovat

Buď přidejte uzel uzel na střed nemocnice, nebo zakreslete plochu plocha okolo pozemků nemocnice a přidejte značku amenity=hospital.

Můžete ji pojmenovat značkou name=*.

Pokud víte, zda dotčená nemocnice má pohotovost, pak přidejte značku emergency=* s hodnotou "yes" nebo "no".

Můžete potkat značku amenity=hospital na ploše spolu s building=yes (nebo značkou building=hospital) tam, kde je nemocnice jen jedna budova, ale běžný přístup je zakreslit plochu zahrnující všechny pozemky nemocnice a jednu nebo více ploch budov uvnitř této plochy. Je časté, že se jedná o veliký areál s mnoha budovami. Povšimněte si, že budovy by neměly nést značku amenity=hospital. Jeden prvek reálného světa, jeden prvek v OSM. Jedna nemocnice, jedna plocha označená amenity=hospital. Tento přístup je stejný jako přístup, který používáme u jiných institucí jako třeba škol a univerzit.

Vchody do budov lze mapovat jako uzly na obvodu budov značkou entrance=yes. Také vstup na pozemek nemocnice lze značit jako uzel s barrier=*. Tento uzel by měl také být částí chodníku nebo obslužné silnice, která je napojena na hlavní silniční síť, aby se mohlo navigovat až ke vchodu do nemocnice.

Vykreslování

Momentálně často vykreslováno takto:

OSM Carto

Existuje více návrhů vykreslování, podle hodnoty značky emergency=* na stránce Proposed_features/Hospital:_Emergency.

Příklady

První:

amenity=hospital
name=Nemocnice pro tropické choroby
emergency=no

Druhý:

amenity=hospital
name=Nemocnice Na Bulovce
emergency=yes

Viz také

Warning: Default sort key "amenity=hospital" overrides earlier default sort key "Tag:amenity=hospital".