Cs:Key:phone

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg phone
Phone number on a shop.jpg
Popis
Telefonní číslo spojené s objektem. Show/edit corresponding data item.
Skupina: anotace
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Status: de facto

Telefonní číslo spojené s objektem. Viz také contact:phone=* pro alternativní způsob jak značit telefonní čísla.

Souhrn

Někdy je užitečné přidat k objektu telefonní číslo, obzvláště u obchodů, prvků pro volný čas, například muzeí či restaurací. Objektem může být uzel nebo plocha. Značka phone=* je zjevně pouze doplňkovou značkou pro hlavní značku objektu, která popisuje, čím objekt vlastně je.

Značka phone=* je široce užívána a akceptována mnoha mappery, ale vždy se ujistěte, zda neporušujete nějaký zákon vaší země, týkající se soukromí (obzvlášť pro soukromá telefonní čísla).

Použití

 • phone=číslo, kde číslo by mělo být v mezinárodním (ITU-T E.164) formátu
  • phone=+<předvolba země> <předvolba oblasti> <místní číslo>, podle vzoru ITU-T E.123 a DIN 5008
  • (phone=+<předvolba země>-<předvolba oblasti>-<místní číslo>, podle vzoru RFC 3966/NANP)

Pokud se ve vaší zemi předvolba oblasti nepoužívá, pak ji vynechte.

Značka fax=číslo se používá stejným způsobem.

Některé země mají zavedené standardy jak zapisovat telefonní čísla (např. v USA mají formát xxx-xxx-xxxx), což vede mappery v těchto zemích k upřednostňování tohoto formátu před výše uvedenými způsoby (ale i v tomto případě by se měl použít standard NANP ve formátu "+1-xxx-xxx-xxxx", aby bylo jasné, že číslo lze volat mezinárodně: uživatelé OSM dat by neměli být nuceni hádat, jak vytočit číslo podle svého geografického umístění nebo podle hodnoty skupiny prvních tří čísel).

Povšimněte si, že pro telefonní čísla v mezinárodním formátu E.164 není mezera (nebo pomlčka) důležitá, ale je zvykem použít oddělovač přinejmenším mezi předvolbou země ITU-T a zbytkem telefonního čísla. Jiné seskupování je volitelné: předvolby oblasti by se měli oddělovat jen v zemích, kde se stále používají i pro místní volání; v jiných zemích je seskupování jen věcí pohodlí a podle toho, jak je zobrazeno v telefonním seznamu nebo na objektech (toto seskupování se může lišit jen kvůli mnemotechnickým důvodům, není žádný důvod proč skupinové oddělovače nepoužít, i když jsou při vytáčení ignorovány).

Platí to také v případě, pokud má telefonní číslo doplňkové číslice pro volbu cílové stanice (např. v Německu, kde existuje společná veřejná část čísla s proměnnou délkou, následovaná interním krátkým číslem, které lze volat lokálně). Pro účely OSM předpokládáme, že všechna volání jsou realizována z veřejných sítí a nikoliv z privátních lokálních sítí a celé číslo by mělo fungovat i pro volání z vnitřní lokální sítě.

To stejné platí pro oddělovače u telefonních čísel, která nejsou ve formátu E.164 (protože nejsou použitelné mezinárodně a mohou být vytočena pouze z některé země, nebo dokonce z nějaké určité sítě).

Jak mapovat

Přidejte značku phone=číslo k jakémukoliv objektu mapy, který má telefon, ve formátu popsaném výše.

Příklady

Na ilustračním obrázku v pravém horním rohu je číslo obchodu ve Velké Británii (kód 44), v Londýně (oblast 20), takže by mělo být označeno phone=+44 20 8452 7891.

Itálie nevynechává 0 v mezinárodním formátu tak, jak to dělají mnohé země ("0" v předvolbě může být u národních hovorů nahrazena "místními předvolbami", ale jenom pro čísla, které mají tuto vlastnost povolenu: ne všechna čísla mají místní předvolbu a některé rozsahy "krátkých" čísel jež nezačínají nulou, mohou být stále použity ze zahraničí; takže, když se předvolba používá ze zahraničí, musí být použita "0"). Například milánské číslo 02.724261 se zapíše do OSM jako phone=+39 02 724261. V některých dalších zemích, při volání ze zahraničí, platí to samé a také vyžadují volání s použitím národního kódu.

Čísla telefonních budek

I telefonní budky mají svá čísla. Nebuďte zmateni. Telefonní budka musí být vždy označena jako amenity=telephone, aby se popsalo, o jaký objekt se jedná. Pokud jste pečliví, tak značkou phone=* můžete přidat její telefonní číslo.

phone=+49 4721 28695 veřejného telefonního automatu na německém ostrově Neuwerk.

Procházení telefonních čísel

Samozřejmě je nebezpečné předpokládat, že mappeři dodržují výše uvedený formát bez chyb. Programy používající tuto značku mohou odmítnout nebo se pokusit opravit možné chyby ve formátování. Některé konkrétní poznámky:

 • Při vytáčení se znaky '-' musí vynechat (mobilní telefony tyto znaky ve svých seznamech kontaktů akceptují, ale při vytáčení hovorů je ignorují). To samé platí pro oddělování mezerami nebo tečkami.
 • Pokud znak '+' není zařízením podporován, musí být nahrazen  mezinárodním přestupným znakem; např. ve většině zemí to je 00, nebo v USA 011. Telefonní zařízení musí být odpovídajícím způsobem nastaveno (což normálně není potřeba u mobilních telefonů, které automaticky rozpoznávají pravidla používaná místním mobilním operátorem a jsou přednastaveny ve své SIM kartě nebo ve firmwaru).

Podpora pro více zemí

Některá zařízení poskytují různá telefonní čísla pro různé země (hlavně zařízení na hranicích nebo mezinárodní společnosti).

Jeden z možných způsobů jak toto řešit je přidat kód ISO 3166-1 na konec klíče. Například (všechna telefonní čísla uvedená níže jsou jen pro ilustraci):

 • phone=+32 57 536245 pro zemi, kde zařízení působí
 • phone:BE=+32 57 536245 a phone:FR=+33 6 12654478 pro různá národní telefonní čísla. Povšimněte si, že když používáte mezinárodní kódy, tak je konvencí, je zapsat velkými písmeny, potom se nebudou plést s jazykovými kódy (ovšem někteří mappeři i tak používají malá písmena).

Některá zařízení mají místní telefonní čísla, která lze vytočit pouze z dané země a nelze je volat mezinárodně (zejména bezplatná telefonní čísla nebo zkrácená telefonní čísla). Pro mezinárodní volání pak publikují jiná čísla. Například:

 • phone:FR=0 800 123 456 pro běžné bezplatné volání pouze z Francie, kde zařízení působí (všimněte si, že NENÍ zapsán znak "+", protože se nejedná o mezinárodní formát).
 • phone=+33 1 23 45 67 89 když se volá z jiné země (uvědomte si, že ne vždy je možné toto číslo použít pro místní volání, nebo volání nebude bezplatné: uživatelé musí namísto něj použít národní číslo, často k tomu budou instruováni automatickým odpovídačem: měl by se použít ten nejvíce selektivní vhodný klíč; to znamená, že programy by měly ukázat seznam možných telefonních čísel s jejich omezeními zakódovanými v podklíči, aby si uživatel mohl vybrat, které telefonní číslo použít, i když tyto programy předvyberou použitelné číslo).

Některá telefonní čísla lze také volat bezplatně (nebo se sníženou sazbou) pouze, pokud voláte z konkrétního operátora (například zákaznické služby onoho operátora). Když voláte z jiné sítě, pak musíte použít jiné národní číslo nebo standardní geografické telefonní číslo. Toto číslo můžeme značit například takto:

 • phone:FR:mobile:SFR=3000 pro běžné bezplatné volání s mobilní sítě SFR (operátor ve Francii), někdy dokonce i pro volání ze zahraničí při roamingu; povšimněte si, že zde není žádný znak "+" u tohoto krátkého čísla (toto číslo není mezinárodně platné). (přizpůsobte podklíč "FR:mobile:SFR" podle konvencí užívaných ve vaší zemi).
 • phone:FR=0 810 123 456 pro volání za pevnou částku z jiných sítí ve Francii (stále bez znaku "+").
 • phone=+33 1 23 45 67 89 pro volání z jiné země nebo sítě (platí se poplatek za mezinárodní volání, dle operátora).

Aplikace / webové služby, které zobrazují nebo vytáčejí čísla z OSM

 • Offmaps (iPhone): Zobrazuje a vytáčí telefonní čísla v City Guides.
 • OsmAnd: Zobrazuje a vytáčí telefonní čísla všech typů indexovaných objektů zájmu (POI).
 • OSM Query: Zobrazuje telefonní čísla jako linky 'callto', která pracují například se Skypem.
 • Maps.Me: Zobrazuje a vytáčí telefonní čísla všech typů indexovaných objektů zájmu (POI).

Viz také