Ca:Key:phone

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg phone
Phone number on a shop.jpg
Descripció
Número de telèfon associat a un objecte. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grup: anotacions
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodeses pot usar en vieses pot usar en àreeses pot usar en relacions
Estat: de facto

Un número de telèfon associat a un objecte

Resum

De vegades és útil associar un número de telèfon amb un objecte, especialment en negocis, oci o serveis. És el cas, per exemple, d'una botiga, un museu o un bar. L'objecte pot ser un node o un àrea. Clarament phone és sempre una etiqueta descriptiva addicional que s'afegeix juntament amb altres etiquetes importants que defineixien allò que en és l'objecte en realitat.

phone=* s'usa àmpliament i l'accepten moltes aplicacions però verifiqueu que no esteu violant les lleis de privacitat de dades del vostre país (especialment amb les números de telèfon privats).

Ús

 • phone=número de telèfon on número ha d'estar en format internacional ( E.164)
  • phone=+<codi de país> <codi d'àrea> <número local>, seguint els patrons dels estàndards ITU-T E.123 i DIN 5008
   • Noteu que s'afegeix un espai entre els camps (codis i número local)
  • (phone=+<codi de país>-<codi d'àrea>-<número local>, seguint el patró RFC 3966/NANP)

Si el vostre país no usa els codis d'àrea, no useu aquesta part.

L'etiqueta fax=número S'usa de la mateixa manera.

Assignació

Només heu d'afegir l'etiqueta phone=número a qualsevol objecte que tingui un número telefònic, seguint el format descrit anteriorment.

Exemples

La il·lustració que es mostra en la part superior dreta és d'una botiga en el Regne Unit (codi 44), a Londres (codi d'àrea 20), per tant es podria etiquetar amb el telèfon phone=+44 20 84527891.

Els números de telèfon de les cabines telefòniques

Fins i tot les cabines telefòniques tenen números telefònics. No us confungueu, les cabines telefòniques han d'etiquetar-se com a amenity=telephone. Podeu afegir l'etiqueta phone=* per a indicar el detall addicional del número de telèfon de la cabina.

Anàlisi dels números telefònics

No és recomanable assumir que els cartògrafs han seguit el format anterior correctament. El codi que utilitza aquesta etiqueta pot rebutjar o provar de corregir els errors possibles de format. Coses específiques a tenir en compte:

 • En marcar, cal ometre els possibles guions '-' entre xifres.
 • Si el signe més '+'no és compatible, cal substituir-lo pel prefix de trucada internacional local; per exemple:, 00. El dispositiu de marcació ho d'estar configurat conseqüentment.

Suport per a múltiples països

_Això no està votat i només és una documentació d'ús_

Alguns serveis ofereixen un número de telèfon diferent per a diferents països (per exemple, quan l'equipament es troba en un límit d'estat o una empresa internacional).

Una de les possibles maneres de resoldre aquesta situació és afegir el codi ISO-3166-1 al final de la clau. Per exemple (els números següents són tots inventats):

 • phone=+32 57 536245 per al país on l'equipament és
 • phone:BE=+32 57 536245 i phone:FR=+33 6 12654478 per a diferents números de telèfon nacionals. Tenga en cuenta que se utiliza el código de país, no el código de idioma.

Això permet que no calgui adaptar les eines als casos fronterers i es pugui millorar la base de dades de l'OSM.

Les aplicacions i serveis web que mostren o marquen el número de l'OSM

 • Offmaps (iPhone): mostra i marca el número de telèfon en la Guia d'aplicaciones baixables de la ciutat.
 • OsmAnd: moestra i marca el número de telèfono de tots els tipus de punt d'interès indexats.


Vegeu també