Cs:Key:barrier

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier
2014 Bystrzyca Kłodzka, mury obronne 05.jpg
Popis
Překážka je objekt, který omezuje, nebo zabraňuje pohybu přes něj. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Omezení
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Popsané hodnoty: 40
Implikuje
  • Implicitní přístup závisí na typu překážky
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

barrier=* je hmotný objekt, který omezuje, nebo zabraňuje pohybu přes něj. Tato značka pokrývá pouze překážky na pevné zemi, nezahrnuje tedy překážky na vodních tocích (přehrady, vodopády...).

Jak mapovat

Klíč barrier=* je obvykle používán pro uzly cest, ve kterých je nějakým způsobem omezen pohyb. Také umožňuje označovat celé cesty (ploty apod.), které jsou samy o sobě překážkou.

Viz stránku Překážky.

Hodnoty

V tabulce jsou uvedeny nejčastěji používané hodnoty:


   

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace

Lineární překážky (zakreslované jako cesta)

barrier cable_barrier cesta Kabelové svodidlo. Překážka s ocelových lan namontovaných na slabých sloupcích. Viz Cable barrier na Wikipedii(en).
Wire rope barrier.png
barrier city_wall cesta plocha Hradba. Opevnění bránící město nebo osadu před útokem. Pravá strana cesty je dolní, levá horní; pokud jsou obě strany ve stejné výšce, přidejte two_sided=yes. Viz také historic=city_gate.
City-wall-render-eg1.png
2014 Bystrzyca Kłodzka, mury obronne 05.jpg
barrier ditch cesta Příkop nebo zákop, které nejsou pro chodce snadno překonatelné. Často s tekoucí vodou po dně. Můžete spojit s waterway=stream, nebo waterway=drain.
Barrier fence mapnik.png
Base XXXIV communication trench.JPG
barrier fence cesta Plot. Více informací o typu plotu můžete přidat pomocí fence_type=*, jeho výšku pomocí height=*.
Barrier fence mapnik.png
Anglerise.jpg
barrier guard_rail cesta Svodidla kolem silnic. Pravá strana cesty je vnitřní, levá je vnější.
Barrier fence mapnik.png
CrashBarrier.jpg
barrier handrail cesta Zábradlí
Barrier fence mapnik.png
Geländer am Kulturhaus im Kinderdorf Dittrichshütte 2.JPG
barrier hedge cesta plocha Živý plot. Můžete uvést jeho výšku pomocí height=*.
Barrier hedge.png
Daniel Fuchs.CC-BY-SA.Morus nigra.Hedge.jpg
barrier retaining_wall cesta Opěrná nebo zárubní zeď, která zajišťuje stabilitu terénního stupně (náspu, resp. zářezu). Pravá strana cesty je dolní, levá je horní.
Barrier fence mapnik.png
Retaining wall.png
barrier wall cesta plocha Zeď postavená z cihel, betonu nebo kamení. Téměř vždy postavená tak, aby byla neprůhledná.
Barrier fence mapnik.png
Dscf0590-800.jpg

Překážky na cestách (zakreslované převážně jako samostatné uzly)

barrier block uzel Velký masivní blok zamezující průjezdu vozidel, který je možné přemístit pouze těžkou technikou. Typicky betonový, ale může být použit i balvan.
Barrier.svg
Roadblock in Palestine.jpg
barrier bollard uzel cesta Kovový nebo betonový sloupek (nebo sloupky) uprostřed cesty navržený pro zamezení průjezdu některým dopravním prostředkům.
Traffic bollard removable with key on a footway.jpg
barrier border_control uzel Celnice. Místo na mezinárodních hranicích, kde se provádí celní nebo pasová kontrola.
EU Swiss border post.jpg
barrier bump_gate uzel Brána otvíraná nárazem ( Bump gate(en)). Používá se ve venkovských oblastech k zamezení průchodu dobytka. Vozidlo ji otevře nárazem a po projetí se zase uzavře.
Bump gate from patent.gif
barrier bus_trap uzel Autobusová uzávěra ( Bus trap(en)). Konstrukce, která umožní projet pouze vozidlům s velkými koly, jako jsou autobusy, zatímco běžná osobní auta uváznou.
Bussluse 05-04-06 02.jpg
barrier cattle_grid uzel Mříže v zemi ( Cattle grid(en)) umožňující průjezd vozidlům, ale nepřekonatelné pro zvířata.
Barrier cattle grid-14.svg
Cattle grid.jpg
barrier coupure uzel (cesta) A cut through a flood protection feature (e.g., (flood)wall, levee, or dyke) for a road or railway, that is readily made flood tight if required.
Coupure Worpdijk Deventer 01.JPG
barrier cycle_barrier uzel Překážka pro zamezení průjezdu cyklistů a motorek - typicky dvě rovnoběžná zábradlí kolmá na cestu s mezerou pro průchod chodců.
Cycle barrier-14.svg
473MS Mecklenbeck Bahn Umlaufsp.jpg
barrier debris uzel Suť nasypaná na cestu. Často použitá jako dočasná zábrana do vybudování jiné překážky.
Barrier debris.jpg
barrier entrance uzel Obecně mezera v lineární překážce umožnující vstup/vjezd. Předpokládá se access=yes. Omezení se předpokládají stejná jako jsou označena na cestě, která v tomto místě protíná překážku.
Entrance through the wall - geograph.org.uk - 2143290.jpg
barrier full-height_turnstile uzel Vysoký turniket, který umožňuje v jednu chvíli projít jen jedné osobě. Je tak vysoký, že ho nelze přeskočit.
Full-height turnstile-14.svg
TR-a.JPG
barrier gate uzel (cesta) Brána. Průchod/průjezd překážkou, který je možné otevřít a zavřít. Trvalý otvor v překážce je barrier=entrance. Pokud je to vhodné, přidejte access=*.
Barrier gate.svg
Gate-hindeloopen-westerdijk.jpg
barrier hampshire_gate uzel Část drátěného plotu, kterou lze dočasně odstranit. Pokud je to vhodné, přidejte access=*.
Wire gate.jpg
barrier height_restrictor uzel Kontrola výšky vozidla. Přidejte i maxheight=*.
Sainsbury's car park height restriction barrier, Chingford, London, England 1.jpg
barrier horse_stile uzel Překážka z klád průchozí pro pěší i jezdce na koni. Neprůjezdná pro motorová vozidla, zvláště účinná pro motorky. Neprůchozí i pro dobytek.
Horse stile on the Doncaster Greenway - geograph.org.uk - 502599.jpg
barrier kent_carriage_gap uzel Bariéra ze sloupků používaná v UK na místních komunikacích pro zamezení průjezdu motorizovaných vozidel, ale umožňující projet s koňským povozem. [1]
barrier kissing_gate uzel Branka ( Kissing gate(en)), která umožňuje průchod pouze chodcům a brání průchodu dobytku. Realizovaná jako kyvná vrátka, která se pohybují pouze v rámci klece, do které musí chodec při průchodu vstoupit a vrátka překlopit na druhou stranu.
Kissing gate-14.svg
TL0452 stile.jpg
barrier lift_gate uzel Závora, která se zvedá nahoru. Zamezuje průjezdu vozidel, nikoliv chodců. Pokud je to vhodné, přidejte access=*.
Liftgate-7.svg
Sluitlus.jpg
barrier motorcycle_barrier uzel Zábrany po stranách cesty, které neumožňují průjezd motocyklu. Většinou dovolují projet na jízdním kole.
Motorcycle barrier-14.svg
Motorcycle barrier.jpg
barrier planter uzel A plant box, or simply a planter, is a structure containing plants for decoration, which (in this context) has the primary purpose of preventing large vehicles from passing.
Radijs in a planter, Hillegersberg, Rotterdam (2021) 01.jpg
barrier sally_port uzel  Sally port(en) je průchod/průjezd skrze opevnění, který je chráněn proti přímé střelbě dovnitř (např. vstupní brány do hradů a pevností). Může mít dvě sady nezávislých dveří.
Sallyport.jpg
barrier sliding_beam uzel Something between barrier=sliding_gate and barrier=lift_gate: it has a quite thin bar like in lift gate, but the bar slides aside to allow through.
Sliding beam.jpg
barrier sliding_gate uzel Gates open sideways; usually automatic.

Combine with access=* where appropriate.

Wuppertal - Heckinghauser Straße 02 ies.jpg
barrier spikes uzel Ostnatý pás. Překážka na zemi, kterou nelze přejet bez poškození pneumatik. Buď se odstraňuje ručně hlídačem, nebo vzdáleně, třeba po zaplacení za parkování.
20131208 Istanbul 078 (cropped).jpg
barrier stile uzel Místo umožnující překonat chodci plot nebo zeď. Na rozdíl od branky nemá žádné pohyblivé části a bariéru nijak neotvírá. Například v našich lesích jsou to schody přes ohrazené obory a lesní školky.
Barrier stile-14.svg
KentStile.jpg
barrier sump_buster uzel  Sump buster(en) je překážka na silnici, které zabraňuje průjezdu osobních vozidel s malou světlou výškou, ale dovoluje průjezd autobusům. Většinou je realizována betonovou vyvýšeninou, která nízkému vozidlu prorazí olejovou vanu. Viz také barrier=bus_trap
SumpBuster.jpg
barrier swing_gate uzel Závora, která se otáčí do strany. Zamezuje průjezdu vozidel, nikoliv chodců. Pokud je to vhodné, přidejte access=*.
Liftgate-7.svg
Swing gate.jpg
barrier toll_booth uzel plocha Místo, kde je vybíráno mýto za použití silnice. Můžete přidat i toll=* a výši mýta - charge=*.
Toll booth.svg
Dartford Crossing Toll.jpg
barrier turnstile uzel Turniket umožňující v jednu chvíli projít jen jedné osobě.
Barrier.svg
Stiegel Altebruecke-Marienheim03.jpg
barrier wedge uzel A wedge-shaped barrier that rises out of the ground to block traffic.
City Hall risen underground barricade jeh.jpg
barrier wicket_gate uzel A wicket gate, or simply a wicket, is a pedestrian door or gate, particularly one built into a larger door or into a wall or fence.
Blue Anchor level crossing - wicket gate.jpg
barrier yes uzel cesta plocha Obecná překážka, kterou nelze blíže popsat, např. proto, že se mapuje podle leteckých snímků.
Bing imagery showing buildings and barrier.png

Linear barriers or access control on highways (e.g., along or for blocking a path or road)

Klíč Hodnota Prvek Popis Photo for along Vykreslování Ilustrace
barrier bar uzel A fixed horizontal bar which blocks motor vehicles but can usually be bypassed on foot or bike. Often placed at trailheads.
Metal bar at Beggs-Snyder Park.jpg
barrier barrier_board uzel A barrier board to restrict the passage of a way or to block off an area.
Wuppertal, NBT, Treppe Montagstraße, oberer Abschnitt, Abgangssperre.jpg
barrier bollard uzel cesta Kovový nebo betonový sloupek (nebo sloupky) uprostřed cesty navržený pro zamezení průjezdu některým dopravním prostředkům.
Bollards To Spare, Langsett Road South, Oughtibridge - geograph.org.uk - 1239749.jpg
Barrier.svg
Traffic bollard removable with key on a footway.jpg
barrier chain uzel cesta Řetěz natažený přes cestu, zabraňující průjezdu vozidel.
Barrier fence mapnik.png
Barrier chain.jpg
barrier jersey_barrier uzel cesta  Jersey barrier(en) je modulární bariéra z těžkých prefabrikovaných betonových nebo plastových prvků používaná při dočasném přesměrování dopravy při stavbě silnice nebo v mezerách mezi středovými svodidly na dálnici. Použitý materiál popište pomocí material=plastic nebo material=concrete.
Jersey barriers.jpg
Road block.jpg
barrier kerb uzel cesta Obrubník. Bariéra pro vozidla a vozíčkáře. Pro určení obtížnosti jeho překonání je důležité uvést jeho výšku pomocí height=*. Pravá strana cesty je dolní, levá je horní.
Obrubnik.jpg
barrier log uzel cesta Kláda přes cestu. Cyklista musí kolo přenést.
Barrier.svg
Quer auf dem Wanderweg liegender Baumstamm.jpg
barrier rope uzel cesta Provaz. Víceméně symbolická zábrana vstupu chodců.
Black Red Gold Rope at German Bundestag in Berlin 2010.jpg
barrier tank_trap uzelcesta Statická protitanková překážka různých forem. Například  Rozsocháč (barrier=tank_trap+tank_trap=czech_hedgehog).
Czech hedgehog.jpg
barrier tyres uzel cesta A crash barrier made from tyres stacked on top of each other, commonly found at motor racing circuits.
Haren - Am Flugplatz - Emslandring 14 ies.jpg
barrier [[ Data item not found. Check your spelling. | delineators ]] cesta A barrier made of plastic/rubber posts, common on one-way two-lane roads where overtaking is prohibited, or on busy roads to prevent forbidden turns or parking along the curb.
Flexible delineator post.jpg
barrier user defined uzel cesta plocha All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.

Viz také