Cs:Tag:barrier=jersey_barrier

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier = jersey_barrier
Road block.jpg
Popis
Překážka z těžkých prefabrikovaných bloků. Edit or translate this description.
Skupina: Překážky
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

 Jersey barrier(en) sestává z těžkých prefabrikovaných bloků.

Jak mapovat

Pokud je překážka použita k zablokování průjezdu silnicí, pak jednoduše přidejte značku barrier=jersey_barrier na uzel v cestě, kde překážka je. Jinak zakreslete překážku jako cestu a opět přidejte barrier=jersey_barrier. Značkou material=plastic - plast nebo material=concrete - beton popište použitý materiál.

Také byste měli blíže popsat, koho překážka blokuje, značkami access=*.