Pl:Tag:barrier=jersey_barrier

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier = jersey_barrier
Road block.jpg
Opis
Bariera wykonana z prefabrykowanych bloków. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Bariery
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Implikuje
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

Bariery wykonane z prefabrykowanych bloków ułożonych tak, by utworzyły barierę. Zazwyczaj jeden element ma długość 2 m, lecz spotykane są również dłuższe. Typowym materiałem jest beton, ale są też plastikowe napełniane wodą.

Mapowanie

Jeśli bariera jest użyta w celu zablokowania drogi, prostopadle do kierunku ruchu, należy wstawić węzeł i oznaczyć go tagiem barrier=jersey_barrier. W innym wypadku należy narysować linię, do jej oznaczenia również używając tagu barrier=jersey_barrier. Aby sprecyzować materiał można użyć tagu material=concrete dla barier betonowych lub material=plastic w przypadku tymczasowych plastikowych barier, często nazywanych separatorami. Na polskich drogach zazwyczaj są one w barwach biało-czerwonych, wypełnione wodą lub piaskiem.