Pl:Tag:barrier=jersey_barrier

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier = jersey_barrier
Road block.jpg
Opis
Bariera wykonana z prefabrykowanych bloków. Edit or translate this description.
Grupa: Bariery
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Implikuje

access=no

Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

Bariery wykonane z prefabrykowanych bloków ułożonych tak, by utworzyły barierę. Zazwyczaj jeden element ma długość 2 m, lecz spotykane są również dłuższe. Typowym materiałem jest beton, ale są też plastikowe napełniane wodą.

Mapowanie

Jeśli bariera jest użyta w celu zablokowania drogi, prostopadle do kierunku ruchu, należy wstawić węzeł i oznaczyć go tagiem barrier=jersey_barrier. W innym wypadku należy narysować linię, do jej oznaczenia również używając tagu barrier=jersey_barrier. Aby sprecyzować materiał można użyć tagu material=concrete dla barier betonowych lub material=plastic w przypadku tymczasowych plastikowych barier, często nazywanych separatorami. Na polskich drogach zazwyczaj są one w barwach biało-czerwonych, wypełnione wodą lub piaskiem.