Pl:Tag:access=no

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg access = no
(akces= nie)
Osm element tag.svg
Opis
Dostęp do obszaru lub drogi jest zabronione dla ogółu społeczeństwa. Edit or translate this description.
Grupa: Ograniczenia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Wikidane
Status: w użyciu

access=no - służy do oznaczania ograniczenia dostępu do obszaru lub drogi dla ogółu społeczeństwa.

Opis funkcji

Znacznik ten wskazuje, że droga nie powinna być używana przez ogół społeczeństwa, z mocniejszym zakazem niż tag access=private.
Przykładem mogą być drogi dojazdowe do zakładów wojskowych lub rządowych.
Na wjeździe, drogi te mogą mieć tagi barrier=bollard, barrier=gate, lub inny rodzaj zapory.

Programy routingu powinny unikać dróg oznaczonych exclusively z tagiem access=no.

Patrz access=*, aby zobaczyć w jaki sposób ograniczenia dostępu są zdefiniowane.
Na przykład, droga oznaczona access=no i psv=yes generalnie wycofuje prawo przejazdu, lecz pozwala pojazdom służb publicznych. Program routingu dla PSV może pracować w ten sposób.

Mapnik

Access=no Mapnik rendering.png

Zobacz też