Pl:Tag:barrier=gate

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier = gate
(bariera = brama)
Gate-hindeloopen-westerdijk.jpg
Opis
Brama lub bramka w ogrodzeniu. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Barrier gate.svg
Grupa: Bariery
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

barrier=gate – służy do oznaczania bramy lub bramki jako elementu w barrier=wall lub barrier=fence.

Opis obiektu

 Brama

Użycie

węzeł Dodajemy tag barrier=gate do węzła lub drogi w miejscu, gdzie jest brama.
Może być umieszczony na liniowej barierze, w węźle przecięcia liniowej bariery z drogą lub w węźle drogi.
Unikać należy znakowania w węźle skrzyżowania dróg, ponieważ nie precyzuje, w jakim kierunku jest przeszkoda.

linia Oznaczamy linię tagiem barrier=gate na rzeczywistej pozycji i podajemy szerokości bramy.

Przykład

Na podstawie położenia poniżej, węzeł bramy powinien byc na końcu drogi. Nowy sposób rozpoczyna się od węzła bramy i powinien mieć ustawiony dostęp prywatny, jeśli jest ograniczony dostęp.

x------x------O++++x++++x

  • x = węzeł
  • O = węzeł z barrier=gate
  • ------ droga domyślna
  • +++++ droga z access=private

Więcej informacji na temat bramy w barrier=*

Zobacz też